El PSC no ha retardat la constitució de la Comissió de la CCMA al Parlament, com diu Carrizosa

La mesura depèn del funcionament intern de la cambra, no dels partits


El president del grup parlamentari de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, va afirmar en una entrevista a Ràdio Ciutat de Badalona el 6 de maig (minut 34:00) que el PSC no estava impulsant la comissió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), a diferència de Ciutadans, que "de seguida" va posar-la en marxa la passada legislatura. És FALS. La constitució de la comissió no depenia només del PSC i en aquesta ocasió s'ha trigat gairebé un mes i mig menys a posar-la en marxa que en la legislatura de 2017, quan la va presidir Ciutadans. Aquestes declaracions també es van compartir des del perfil de Twitter oficial del partit.

"Quan un és el primer partit de l'oposició, presideix la comissió de control de TV3 i Catalunya Ràdio. Nosaltres de seguida vam posar en marxa aquesta Comissió. Ara que li toca al partit del senyor Illa presidir aquesta Comissió de control, ens trobem que ells no estan impulsant aquesta Comissió"

Carlos Carrizosa, Ciutadans

Control parlamentari als mitjans públics

La Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals fixa en el seu article 34 que "la prestació del servei públic de comunicació audiovisual se sotmet al control del Parlament". I aquesta facultat és la que exerceix la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que es reuneix mensualment.

Tal com estableix l'article 196 del Reglament del Parlament, "els diputats poden formular preguntes, respondre oralment o per escrit", als càrrecs directius de la CCMA i de les seves empreses filials, sense perjudici del control directe sobre el president com a màxim responsable de l'entitat. Les preguntes orals han de ser respostes en la Comissió de Control de l'Actuació de la CCMA per "el president, o pel membre del consell de govern que aquest últim designi, i pel director general de l'ens".

La comissió presidida per Ciutadans es va constituir als 125 dies

En la passada legislatura, Ciutadans era el primer partit del Parlament i principal grup de l'oposició. El diputat David Mejía exercia la presidència de la Comissió de Control de la CCMA, que es va constituir, juntament amb altres sis, el 25 d'abril de 2018, 125 dies després de les eleccions del 21 de desembre de 2017. Van ser les comissions "creades pel Reglament de la Cambra o per llei" i una de recerca que havia acordat el Ple dies abans, segons recull la nota de premsa del Parlament.

En aquesta ocasió, el PSC ha guanyat les eleccions en vots i la presidència de la Comissió de control de la CCMA ha recaigut en el diputat que va proposar aquest partit: David Pérez. La comissió s'ha constituït aquest divendres 7 de maig al migdia, 82 dies després de les eleccions del 14F.

La Mesa acorda qui presideix cada comissió

El departament de premsa del Parlament explica a Verificat que el número de membres i les presidències de les comissions els acorda la Mesa de la Cambra amb la Junta de Portaveus. Segons el reglament, han de ser distribuïdes proporcionalment entre els grups parlamentaris en funció del número de diputats. En el Butlletí Oficial del Parlament del 27 d'abril es van publicar aquests acords i, en la pàgina 4, es reflectia que la presidència de la comissió de la CCMA seria per al grup socialista.

A més de la comissió de control de la CCMA, la Mesa, d'acord amb la Junta de Portaveus, va acordar que les cinc primeres a constituir-se serien la de l'Estatut dels Diputats, la de Peticions, la del Síndic de Greuges i la de la Sindicatura de Comptes, que s'han constituït aquest divendres 7 de maig.
 

No són, doncs, comissions legislatives, que no es poden crear fins que la Cambra no investeixi un president de la Generalitat. El departament de premsa del Parlament afegeix que "correspon a la presidència del Parlament fixar el dia i convocar la sessió constitutiva de les comissions".

Una vegada constituïdes, les comissions són convocades pels seus respectius presidents. Les ordres del dia les fixa la respectiva Mesa sentits els representants dels grups parlamentaris en la comissió. En l'anterior legislativa, la primera sessió de la Comissió de control de la CCMA es va celebrar l'1 de juny de 2018.

De la mateixa manera que la Cambra catalana, en les Corts Generals existeix la Comissió Mixta de Control Parlamentari de la Corporació RTVE i les seves Societats i en els parlaments basc i andalús hi ha, respectivament, les comissions de control d'Euskal Irrati Telebista i de Ràdio i Televisió d'Andalusia.

La comissió de control de la CCMA es va reunir per última vegada a l'última legislatura l'11 de desembre de 2020 en sessió extraordinària per a debatre i votar dues propostes de resolució. L'última vegada que van comparèixer els màxims responsables dels mitjans públics catalans havia estat una setmana abans. Totes dues sessions van ser telemàtiques. L'última sessió presencial es va celebrar el 2 d'octubre.

La presidència, per al primer partit de l'oposició

En les seves declaracions, Carrizosa també afirmava que "quan un és el primer partit de l'oposició, presideix la comissió de control de TV3 i Catalunya Ràdio". El departament de premsa del Parlament respon a Verificat que en cap lloc està estipulat a quin grup correspon la presidència de la comissió de la CCMA, però és cert que ha recaigut en el principal partit de l'oposició de manera habitual en els últims 40 anys amb unes poques excepcions.

Des de la restitució de la democràcia, hi ha hagut tretze legislatures al Parlament de Catalunya i només en tres ocasions (marcades amb un asterisc) la presidència de la comissió de control dels mitjans públics ha quedat en mans del partit o coalició que integrava el Govern.

Aquest article és fruit de la col·laboració entre Newtral i Verificat. Llegeix la versió en castellà aquí.