El pressupost d’Educació de Catalunya el 2022 ha tingut l’increment més gran en valors absoluts, però és el novè en termes percentuals

Encara que el pressupost educatiu va experimentar el seu major augment de la història, en proporció, hi ha vuit anys més en què l’increment va ser superior


Què s’ha dit?

El pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2022 ha tingut l’increment més gran de la història en àmbit educatiu.

Què en sabem?

El pressupost del Departament d’Educació per al 2022 ha tingut l’augment més alt en termes absoluts, però és el novè en termes percentuals.

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, va afirmar el 9 de juny en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio que el seu Govern ha demostrat el seu compromís amb "la millora de l'educació" de Catalunya "amb un pressupost que ha tingut l'increment més gran de la història en àmbit educatiu" (al minut 35:51).

És enganyós. Tot i que el pressupost del Departament d'Educació de Catalunya per al 2022 va experimentar l'augment més alt de la història en termes absoluts, en creixement percentual hi ha vuit anys més en què l'increment va ser superior.

"Tenim un mateix objectiu, que és la millora de l'educació del país, i nosaltres ho hem demostrat -insisteixo- amb un pressupost que ha tingut l'increment més gran de la història en àmbit educatiu"

Pere Aragonès, president de la Generalitat de Catalunya

El novè augment més gran en termes percentuals

El pressupost del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per al 2022 no ha experimentat l'increment més elevat de la història respecte de l'any anterior en termes percentuals, segons les dades de la conselleria mateixa.

El 2022, els diners destinats a aquesta conselleria es van incrementar un 15,58% respecte al 2021, però el 1983, 1986, 1988, 1989, 1990, 1992, 2004 i 2020 hi va haver un major increment. Concretament, l'augment més alt en termes percentuals es va produir el 1986 (quan va augmentar un 22,47%), mentre que l'increment del pressupost del 2022 és el novè més gran dels darrers 40 anys, quan s'inicia la sèrie.

Ens hem posat en contacte amb el departament de premsa de Pere Aragonès preguntant per les declaracions del president català, però a l'hora de publicar aquesta verificació no havíem obtingut resposta.

L'increment més gran en termes absoluts

El pressupost del Departament d'Educació per a l'any 2022 sí que va tenir l'increment més alt en termes absoluts. En total, va augmentar en 884 milions d'euros respecte al pressupost anterior, del 2021. El pressupost del 2021 va ser molt similar al de l'any 2020, que va ser prorrogat. Tot i la pròrroga dels comptes, hi va haver una petita diferència en comparació de l'any anterior, ja que, segons explica a Verificat el gabinet de premsa del Departament d'Economia i Hisenda, hi ha eines per fer modificacions de caràcter menor.

El segon increment més gran en termes absoluts havia estat, precisament, l'any 2020, quan els recursos econòmics destinats al Departament d'Educació es van incrementar en 850 milions d'euros respecte als últims pressupostos aprovats, del 2017, que es van prorrogar el 2018 i el 2019.