El gràfic viral sobre els estrangers empadronats a Barcelona mostra en realitat el total del padró

Què s’ha dit? Que un gràfic mostra l’evolució d’empadronats immigrants a la ciutat de Barcelona …

Tuit sobre població estrangera Barcelona

Què s’ha dit?

Que un gràfic mostra l’evolució d’empadronats immigrants a la ciutat de Barcelona i que representen una tercera part del total de la població.

Què en sabem?

El gràfic mostra l’evolució total de la població de Barcelona, no només la dels estrangers. Aquests representen una quarta part de tots els residents.

Coneix la nostra metodologia

A la plataforma X (antic Twitter) s’ha compartit una publicació amb un gràfic que, segons afirma l’autor, representa l’evolució de residents estrangers a la ciutat de Barcelona i que assegura que els nouvinguts “ja són més d’una tercera part amb 1,7 milions”.

És FALS. El gràfic adjunt en realitat mostra l’evolució total del padró, no només el progrés dels empadronats estrangers. A més, segons les últimes dades disponibles de l’Oficina Municipal de Dades, a Barcelona hi ha 427.119 estrangers dels 1,7 milions d’empadronats. Això representa el 25%, és a dir, una quarta part del total, no una tercera part com apunta el missatge viral. La dada correcta que aporta el missatge és la que afirma que el 85% dels empadronats a Barcelona són d’origen estranger, d’acord amb les mateixes xifres oficials.

“Aquesta gràfica és l’evolució d’empadronament d’immigrants a la ciutat de Barcelona. Ja són més d’una tercera part amb 1,7 milions”

La desinformació s’ha produït arran de la notícia recent que Barcelona ha arribat per primer cop des del segle passat als 1,7 milions d’empadronats, segons les dades més recents de l’Oficina Municipal de Dades, que mostren que el 85% dels nous empadronaments entre el gener i l’agost de 2023 van ser de persones estrangeres. 

El gràfic descontextualitzat

Un compte que ja hem verificat diverses vegades (1, 2, 3) ha compartit una publicació amb un gràfic que suposadament mostra “l’evolució d’empadronament d’immigrants a la ciutat de Barcelona”. No obstant això, la imatge mostra l’evolució total del padró de la ciutat, com es pot observar en el següent gràfic elaborat a partir de l’estadística de l’Oficina Municipal de Dades, que recull les dades més actualitzades.

Dels 1,7 milions de residents a la ciutat, d’acord amb les últimes dades disponibles de l’agost de 2023, 427.119 tenen nacionalitat estrangera. Això suposa un increment d’un 58% respecte al 2016, en el període que contempla el gràfic.

Així mateix, la publicació viral assegura que els estrangers “ja són més d’una tercera part amb 1,7 milions”. No obstant això, els 1,7 milions fan referència al total del padró, com ja hem explicat, dels quals més de 400.000 són estrangers. Això representa el 25% de la població de Barcelona, és a dir, una quarta part del total, no una tercera part com assegura el missatge viral.

La majoria dels nouvinguts venen d’Amèrica del Sud

La majoria dels nous empadronats el 2023, segons les últimes dades disponibles, sí que són estrangers i aquesta és una tendència que ha anat a l’alça en els últims anys. Però, d’on venen els nouvinguts? 

Els habitants que més van créixer el 2023 van ser els nascuts a Colòmbia, seguits d’Argentina, Perú, Pakistan i Veneçuela. La població nascuda a Rússia i Ucraïna també es troba entre els 10 països que més han augmentat la seva presència a la ciutat.

Més enllà de l’augment durant el 2023, els immigrants més nombrosos a la capital catalana l’agost de 2023 eren els argentins (45.568 empadronats), seguits dels colombians, els peruans, els veneçolans i els pakistanesos. Mentre que la nacionalitat més nombrosa, després de l’espanyola, és la italiana amb 49.371 empadronats.