El gràfic climàtic del pal d’hoquei, que representa un augment de les temperatures sense precedents a partir del segle XX, és fiable.

A totes les reconstruccions posteriors es conclou que, des de fa 150 anys, les temperatures no han deixat d’augmentar


IPCC

Què s’ha dit?

Que la gràfica coneguda com el pal d’hoquei —la qual documenta un augment de les temperatures sense precedents a partir del segle XX— està manipulada, ja que suposadament no representa de manera adequada episodis anòmals en les temperatures com l’Òptim Climàtic Medieval, també anomenat Període Càlid Medieval— i la Petita Edat de Gel.

Què en sabem?

La primera versió d’aquesta gràfica, que data del 1998, sí que té en compte l’impacte de la Petita Edat de Gel —època de temperatures anormalment baixes entre el segle XIV fins a mitjans del XIX— perquè arriba fins a l’any 1400, però no tant el Període Càlid Medieval, que es va iniciar al voltant del 950 i va durar fins al 1250. Amb tot, les versions posteriors d’aquesta gràfica sí que han abastat escales temporals més llargues i, per tant, inclouen les variacions durant el període càlid medieval. Totes han estat corroborades per nombrosos estudis, que arriben a conclusions similars a les de la visualització original.

Un pòdcast amb més de 990 escoltes a iVoox ha afirmat que “la gràfica del pal d'hoquei”, coneguda per documentar un augment sense precedents de les temperatures de l'hemisferi nord a partir del segle XX i ser a més una de les figures més utilitzades per il·lustrar el canvi climàtic és “una estafa”, ja que “amaga l'Òptim Climàtic Medieval i la Petita Edat de Gel”, dos períodes de temperatures anòmales en la història de la humanitat.

És ENGANYÓS. És cert que la primera publicació de la gràfica del pal d'hoquei, que data de l'any 1999, no incloïa l'Òptim Climàtic Medieval —comprès entre els anys 950 i 1250—, atès que només retrocedia fins al 1400. Tanmateix, a partir de 1999, els mateixos autors van aconseguir abastar tot el mil·lenni passat, inclòs aquest període. Pel que fa a la Petita Edat de Gel, sí que és present a la gràfica original, tal com indiquen els autors a l'estudi.

"L'estafa del pal d'Hoquei, que va fer Michael Mann […] El que mostra és unes temperatures més o menys estables fins que arriba a mitjans del segle […] i 'pom', es disparen cap amunt. […] Què és el que passa? Que […] aquesta gràfica oculta l'Òptim Climàtic Medieval i la Petita Edat de Gel […] Són les temperatures de l'hemisferi nord, i ja veus que és una estafa"

La gràfica del pal d'hoquei va ser obra del climatòleg i geofísic de la Universitat de Pennsilvània (Estats Units) Michael E. Mann i mostrava de manera molt clara com les temperatures a l'hemisferi nord patien una “variació espectacular” a l'alça a partir de la Revolució Industrial formant una aparença similar al full del pal d'hoquei, tal com explica el mateix Mann a El llibre del clima, de Greta Thunberg (Lumen, 2022). Ho van fer, no prenent les dades a partir dels termòmetres —els va inventar Gabriel Fahrenheit a principis del segle XVIII—, sinó a partir de registres, anomenats proxies, com ara els anells dels arbres, els corals, els testimonis de gel i els sediments lacustres.

Atesa la rellevància que va adquirir la gràfica al seu moment —és, juntament amb les Climate Stripes, una de les visualitzacions més famoses de la història del canvi climàtic— van sorgir veus en contra que van intentar deslegitimar-la de diverses maneres, un qüestionament que s'estén fins als nostres dies i que, tanmateix, no té base científica.

Un gràfic en constant actualització

Però no és cert que aquesta gràfica sigui una “estafa”, tal com assenyalen els protagonistes del pòdcast. És cert que el pal d'hoquei, en la primera versió publicada a la revista Nature el 1998, arriba a l'any 1400 i, per tant, no té en compte l'Òptim Climàtic Medieval —període de temperatures anormalment altes que va passar a l'hemisferi nord entre els anys 950 i 1250—, però els autors sí que van tenir en compte la variació dels valors de la Petita Edat de Gel —va des del segle XIV fins al XIX—.

Tot i això, Mann i el seu equip van actualitzar la gràfica en dues ocasions: una, l'any següent, el 1999, i una altra el 2003. En aquestes dues ja sí que manegen escales temporals més àmplies en què ja es contempla el Període Càlid Medieval. I en totes, la forma és la mateixa: variacions més o menys insignificants de les temperatures fins que arriba la Revolució Industrial. A més, a la del 2003 no només es fa una anàlisi de l'hemisferi nord, sinó també del sud, i de forma global. A cada gràfica, la conclusió és la mateixa: des de fa 150 anys, les temperatures no han deixat d'augmentar.

Durant els gairebé 25 anys que han passat des de la seva publicació, s'han realitzat altres reconstruccions, com aquesta, el 2007, o aquesta, el 2006, i s'hi pot observar que hi ha un augment sobtat de les temperatures a partir del segle XX, tal com concloïa la gràfica del pal d'hoquei original.

També a l'IPCC

L'última d'aquestes reconstruccions apareix al resum per a legisladors publicat el 2021 per l'IPCC, o Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic, l'entitat científica líder en l'avaluació del canvi climàtic, i ja “no s'assembla un pal d'hoquei”, indica Mann al llibre, sinó “a la dalla de la Parca” per l'escalfament cada vegada més acusat registrat en els darrers 20 anys.

De fet, la gràfica ha estat tan rellevant per a la comunitat científica que l'IPCC l'ha inclòs des del 2001 als seus informes, formant així part de tota l'evidència científica que demostra l'existència d'un escalfament global induït per les emissions d'efecte hivernacle procedents de l'acció humana.

La gràfica del pal d'hoquei va marcar un abans i un després a l'hora de representar com la Revolució Industrial estava íntimament lligada a l'augment de les temperatures globals, ja que mostrava “de manera visual com estaven connectades les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle amb el ràpid escalfament del nostre planeta”, conclou Mann a El llibre del clima.

european media and information fund