El document de la Generalitat que es refereix a “Lérida” i “Gerona” també està en català i va ser corregit amb els topònims oficials

La resolució de la Generalitat de Catalunya escrita en català també està disponible en català. Hi ha proves que l’arxiu en català va ser creat abans que naixés la polèmica, mentre que el document en castellà va ser modificat posteriorment per incloure-hi els topònims oficials, Girona i Lleida.


Què s’ha dit?

Que un document de la Generalitat de Catalunya s’ha escrit en castellà i s’ha referit a les províncies de Lleida i Girona com a “Lérida” i “Gerona”.

Què en sabem?

El resum de la Resolució ACC/821/2022 està disponible tant en català com en castellà, com es pot comprovar a la web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, i l’arxiu en català va ser creat abans que naixés la polèmica, mentre que el document en castellà va ser modificat posteriorment per incloure els topònims oficials, Girona i Lleida.

Diverses publicacions en xarxes socials comparteixen un document de la Generalitat de Catalunya escrit en castellà i que es refereix a les províncies de Lleida i Girona com a "Lérida" i "Gerona", cosa que ha desencadenat algunes crítiques. Es tracta d'una resolució de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi sobre els períodes hàbils de caça que ha provocat comentaris com el de la periodista i escriptora Pilar Eyre, que ha considerat "curiós que el document de la Generalitat sobre els períodes de caça del 2022 estigui redactat en castellà".

El resum de la Resolució ACC/821/2022 està disponible tant en català com en castellà, com es pot comprovar al web del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, l'última data d'actualització del qual va ser el 28 de març de 2022, quatre mesos abans que es viralitzessin els tuits. A més, diverses eines de verificació com l'arxiu de Wayback Machine del 15 d'abril o l'anàlisi de MetaData2Go corroboren que la versió en català del document va ser creada fa més de quatre mesos.

El resum, disponible tant en català com en castellà

El document que s'ha viralitzat, un resum de la Resolució ACC/821/2022, de 22 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2022-2023 a tot el territori de Catalunya, està disponible tant en català com en castellà. Així es pot comprovar a la pàgina web del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, l'última data d'actualització de la qual va ser el 28 de març de 2022, tal com s'indica a la cantonada inferior dreta de la pestanya, és a dir, fa més de quatre mesos. La resolució íntegra es va publicar en català i en castellà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Un registre del 15 d'abril del 2022 a Wayback Machine, una plataforma que arxiva el contingut de diferents pàgines web i permet visualitzar els canvis que s'hi produeixen al llarg del temps, també demostra que el portal de la Generalitat de Catalunya que apareixen els resums de la resolució ja estava disponible tant en català com en castellà uns quants mesos abans que es viralitzés la fotografia del document.

A més, una anàlisi de les metadades del resum en català realitzada a través del portal MetaData2Go indica que l'arxiu va ser creat el 28 de març de 2022, el mateix dia en què es va actualitzar la pàgina web del departament, cosa que evidencia que n'existia una versió en català creada més de quatre mesos abans de la publicació dels tuits virals. Les metadades mostren informació bàsica sobre un fitxer, com la data en què va ser creat, el moment en què va ser modificat, l'aplicació amb què es va crear, etc.

El document en castellà que inclou els topònims oficials va ser modificat després de la publicació dels tuits virals

La fotografia del resum en castellà de la resolució que s'ha viralitzat a Twitter inclou els noms de diferents territoris de Catalunya traduïts també a l'espanyol. Per exemple, a la imatge compartida es poden llegir "Lleida", "Girona", "Comarca de la Cerdanya" i "Terres de l'Ebre". Un usuari afirma en un tuit viral "Ja ho fan tot en català? Quins noms, Lleida, Girona!!" per criticar que el document en castellà també inclou els topònims traduïts a l'espanyol, en comptes d'aparèixer a la seva denominació oficial en català.

Tot i això, en la versió en castellà que es pot consultar actualment a la pàgina web de la conselleria, els topònims apareixen en la seva denominació oficial, és a dir, en català. Seguint els exemples exposats anteriorment, al resum disponible ara en castellà es pot llegir "Lleida", "Girona", "Comarca de la Cerdanya" i "Terres de l'Ebre".

Una anàlisi de les metadades realitzada mitjançant el portal MetaData2Go mostra que l'arxiu en castellà que es pot consultar en l'actualitat a la web del departament va ser creat el 22 d'agost, és a dir, just un dia després que es publiquessin les piulades virals criticant la menció a "Lleida i "Girona" per part de la Generalitat. Per contra, la memòria cau de l'arxiu a Google mostra que la versió anterior sí que mantenia els topònims traduïts al castellà i coincideix amb el document que es va viralitzar a Twitter. Per tant, queda demostrat que el resum en castellà de la Resolució ACC/821/2022 ha estat modificat per incloure els topònims en català després de la viralització de les piulades.

Així ho ha confirmat Verificat l'oficina de comunicació i premsa del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. "Per error es va penjar una versió que no era la bona de la traducció al castellà, i quan es va detectar l'error es va procedir a penjar la versió correcta", expliquen des de la Conselleria.