Catalunya rep el 15% dels fons europeus distribuïts entre les comunitats i no el 7% com diu Jordi Turull

En concret, a Catalunya se li han concedit fins al moment 2.903 milions d’euros del Pla de Recuperació (14,31%) i 1.706 del fons REACT-EU (17,06%), la qual cosa constitueix una suma de 4.608 milions d’euros


Què s’ha dit?

Jordi Turull va afirmar que Catalunya “rep el 7%” dels fons europeus Next Generation, tot i representar “el 16% de la població” de tota Espanya i “el 19% de la seva economia”.

Què en sabem?

A Catalunya se li ha assignat fins al moment el 15,22% dels fons europeus Next Generation distribuïts entre les comunitats autònomes.

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, va afirmar el passat 17 de gener en un acte de l'organització Nueva Economía Fórum que Catalunya "rep el 7%" dels fons europeus Next Generation, tot i representar "el 16% de la població" de tota Espanya i "el 19% de la seva economia" (a partir del minut 48:10).

Tant la xifra que dona com la comparació que fa són enganyoses. A Catalunya se li ha assignat fins al moment el 15,22% dels fons europeus Next Generation distribuïts entre les comunitats autònomes, d'acord amb les darreres dades publicades pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. El "7%" al qual al·ludeix Turull sorgeix d'un càlcul que va fer la Conselleria d'Economia i Hisenda fruit de dividir els fons del Pla de Recuperació que va rebre Catalunya el 2021 entre els que van rebre tant les comunitats autònomes com l'Administració General de l'Estat. És a dir, si es fa aquest càlcul amb la resta de comunitats, totes rebran un percentatge inferior al seu pes demogràfic i econòmic.

"Catalunya, que és el 16% de la població [d'Espanya], el 19% de la seva economia, rep el 7% d'aquests fons [europeus Next Generation]"

Jordi Turull, Junts

Segona comunitat amb més fons europeus assignats

En concret, a Catalunya se li han concedit fins al moment 2.903 milions d'euros del Pla de Recuperació (14,31%) i 1.706 del fons REACT-EU (17,06%), la qual cosa constitueix una suma de 4.608 milions d'euros. És a dir, un 15,22% dels 30.275 milions procedents dels fons europeus Next Generation distribuïts entre les 17 comunitats i les dues ciutats autònomes. Així ho indiquen les darreres dades del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública publicades el 30 de novembre de 2022, un mes i mig abans que Turull digués que Catalunya "rep el 7%" dels fons.

Catalunya és, per tant, la segona comunitat autònoma a la qual se li ha assignat una major quantitat de recursos econòmics procedents dels fons europeus, tan sols per darrere d'Andalusia (16,90%) i just per sobre de Madrid (11,48%). Per la seva banda, La Rioja (0,97%), Cantàbria (1,35%) i Navarra (1,79%) són les comunitats que menys fons europeus han rebut sobre el total, només per sobre de Melilla (0,18%) i Ceuta (0,21%).

Les dades anteriors sobre la distribució territorial dels fons Next Generation disponibles a la pàgina web del Pla de Recuperació tampoc indiquen que a Catalunya se li hagi assignat un 7% en actualitzacions prèvies: fins al 2 de juny de 2022, li havien adjudicat el 15,25% i, fins al 31 de desembre de 2021, el 14,16%.

D'on surt el "7%" al qual al·ludeix Turull?

En resposta a Verificat, el gabinet de premsa de Junts assenyala que el "7%" que esmenta Turull sorgeix d'un càlcul que va fer públic la Conselleria d'Economia i Hisenda el 14 març de 2022 fruit de dividir els 1.904,4 milions d'euros rebuts per Catalunya el 2021 a través del Pla de Recuperació entre els 24.198 milions que va rebre l'Estat espanyol aquell mateix any, una operació que dona com a resultat un 7,87%. No obstant això, si es fa aquest càlcul amb la resta de comunitats, totes rebran un percentatge inferior al seu pes demogràfic i econòmic, ja que divideix els fons rebuts per Catalunya no només entre els rebuts per les comunitats, sinó també entre els que gestiona l'Administració General de l'Estat.

A més, el departament de premsa de la conselleria assenyala a Verificat que el càlcul que van publicar el març de 2022 no inclou els fons procedents de l'Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa (REACT-EU), sinó únicament els articulats a través del Pla de Recuperació, procedents del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR). La REACT-EU i el MRR són els dos instruments principals a través dels quals es gestionen els fons Next Generation, acordats pel Consell Europeu per "reparar els danys econòmics i socials immediats causats per la pandèmia de coronavirus".

Catalunya, per sota del seu pes demogràfic i econòmic

Si es realitza la comparació que va fer Jordi Turull amb les dades correctes, la proporció de fons europeus que s'ha assignat a Catalunya (15,22%) fins al moment és 0,97 punts percentuals inferior respecte al seu pes en la població espanyola i 3,79 menor respecte al seu pes al Producte Interior Brut (PIB). Com va apuntar el secretari general de Junts, Catalunya representa al voltant del 16% de la població espanyola (16,19% el 2022) i el 19% de la seva economia (19,01% el 2021), segons les últimes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Madrid és la comunitat autònoma amb la major diferència negativa respecte al seu pes demogràfic i econòmic, ja que fins al moment li han assignat l'11,48% dels fons europeus, és a dir, 2,79 punts percentuals menys respecte al seu pes demogràfic (14,27%) i 7,96 menys respecte al seu pes econòmic (19,44%). En canvi, Canàries és el territori amb la major diferència positiva respecte al seu pes en la població espanyola (amb 1,75 punts percentuals per sobre) i Andalusia, la comunitat amb el major marge positiu respecte al seu pes en el PIB (3,58).

Els criteris que es van emprar al llarg de 2021 per a adjudicar els fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència entre les comunitats autònomes van ser publicats pel Govern d'Espanya en un document de 52 pàgines. L'executiu indica que la major part dels recursos assignats són acordats en "òrgans de cooperació multilateral als quals participen totes les comunitats".