Catalunya no té 250 bombers i 100 agents rurals més a l’any, malgrat el que afirma el conseller Joan Ignasi Elena

Tot i que Catalunya ha obert places per a bombers i agents rurals, el nombre d’efectius no ha augmentat en la mateixa quantitat degut, principalment, a les jubilacions


Foto | Departament d'Interior

Què s’ha dit?

El conseller Joan Ignasi Elena va afirmar que el Departament d’Interior està “creixent anualment” a 250 bombers i 100 agents rurals.

Què en sabem?

Des que va arribar a la conselleria, s’han incorporat 246 bombers, s’ha publicat una convocatòria de 250 places de bombers i s’ha obert una altra convocatòria de 100 agents rurals. Tot i això, el nombre d’efectius no ha augmentat en la mateixa proporció. El juliol del 2022, hi havia 118 bombers menys respecte al mateix mes de l’any anterior i, el juny del 2022, hi havia quatre agents rurals menys que un any abans.

El conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Joan Ignasi Elena, va assegurar en una entrevista a El Punt Avui que la conselleria està “creixent anualment” en 250 bombers i 100 agents rurals.

És ENGANYÓS. Des que Elena va arribar a la conselleria, el maig del 2021, s'han incorporat 246 bombers, procedents d'un procés selectiu iniciat el 2019, i s'ha obert una convocatòria de 250 places més i una altra de 100 agents rurals (en aquest darrer cas, la Generalitat preveu convocar 150 places més fins al 2024).

No obstant això, principalment a causa de les jubilacions, el nombre d'efectius no s'ha incrementat en la mateixa quantitat. El juliol del 2022, la plantilla comptava amb 118 bombers menys respecte al mateix mes de l'any anterior, segons les xifres facilitades a Verificat pel departament de premsa de Bombers de la Generalitat de Catalunya. D'altra banda, el juny del 2022 es van registrar quatre agents rurals menys que un any abans, segons el banc de dades d'ocupació pública. Per tant, els cossos no estan “creixent anualment” a 250 bombers i 100 agents rurals.

“A[l Departament d’]Interior estem creixent anualment en 250 agents al cos de Bombers de la Generalitat i 100 al d'Agents Rurals”

Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior

Consultat per les declaracions de Joan Ignasi Elena, el gabinet de premsa del Departament d'Interior respon a Verificat que des que Elena és conseller (el 26 de maig del 2021), “s'han incorporat 246 bomberes i bombers i s'ha obert una convocatòria de 250 places més”, la qual cosa “suposa un creixement de 250 places de bombers anuals”.

Des del departament, insisteixen que “quan el conseller afirma que s'està creixent anualment en 250 bombers i 100 agents rurals és perquè és i seguirà sent així”. Pel que fa a l'evolució del total d'efectius, les mateixes fonts assenyalen que aquest punt “té una explicació: la jubilació”.

El 2022, el nombre de bombers no va augmentar en 250 efectius respecte al 2021

La primera convocatòria de nous bombers que es va obrir amb Elena com a titular de la Conselleria es va publicar el setembre del 2021 (la 81/21). Va ser la “tercera convocatòria de 250 places de bombers i bomberes que la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments realitza de forma consecutiva”, segons es va detallar a la nota de premsa del Govern.

Aquesta convocatòria encara no s'ha acabat: a la primera quinzena de setembre sortiran els resultats de l'avaluació psicològica competencial (la quarta prova) ia partir de la segona quinzena es faran les proves mèdiques (la cinquena).

D'altra banda, el març del 2022 es van incorporar “246 noves bomberes i bombers” al cos, com va explicar Joan Ignasi Elena a Twitter. Els nous efectius corresponen a la promoció número 23 del curs de formació bàsica per a bombers i bomberes de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Van ser les places previstes a la convocatòria 81/19.2, publicada el desembre de 2019, amb Miquel Buch com a conseller. Joan Ignasi Elena va inaugurar l'inici del curs el setembre del 2021, dies abans de publicar la nova convocatòria.

Tot i això, el juliol del 2022, la plantilla de bombers funcionaris comptava amb 118 efectius menys respecte al mateix mes de l'any anterior, segons les xifres més recents detallades a Verificat pel departament de premsa de Bombers de la Generalitat de Catalunya. El juliol del 2021, el cos de bombers comptava amb 2.536 efectius, mentre que, el juliol del 2022, eren un total de 2.418 empleats.

El gener del 2022, la plantilla de bombers funcionaris estava conformada per 2.470 efectius, mentre que, el gener del 2021, la integraven 2.307, fet que suposa un augment de 163 empleats. Tot i això, l'increment observat en aquest període tampoc indica que el cos estigui “creixent anualment” en 250 bombers.

El banc de dades docupació pública de la Generalitat de Catalunya no inclou una categoria relativa als bombers, sinó que ofereix xifres del col·lectiu d'”extinció d'incendis”. Ara bé, en aquest grup, a més a més del cos de Bombers de la Generalitat, també es comptabilitza el personal tècnic especialitzat i el personal d'extinció d'incendis de les administracions locals, segons la nota metodològica de la base de dades (a la pàgina 7) . Per tant, no serveix per mesurar l‟evolució del nombre d‟efectius dels Bombers de la Generalitat.

El motiu del descens en el nombre de bombers: la jubilació

Com assenyala el gabinet de premsa del Departament d'Interior, la causa que el nombre total d'efectius de bombers no correspongui amb les noves incorporacions al cos és la jubilació. Segons el banc de dades d'ocupació pública, el 50% del personal d'extinció d'incendis el juny del 2022 tenia entre 45 i 59 anys.

Els bombers es poden jubilar anticipadament i reduir la seva edat de jubilació en funció dels anys que hagin servit com a bombers, segons fixa el Reial decret 383/2008, de 14 de març. Així, per exemple, un bomber que hagi treballat com a tal durant 25 anys es podrà jubilar cinc anys abans.

Els 100 agents rurals

Pel que fa als agents rurals, l'altre cos que esmenta Joan Ignasi Elena a l'entrevista, el 27 de maig de 2022 es va publicar al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) la convocatòria del "procés selectiu per a l'accés de 100 agents a la categoria de l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals". Es va impulsar sota la campanya Fes-te Agent Rural ("Fes-te Agent Rural") i està enmarcada en el Pla Estratègic del Cos d'Agents Rurals 2019-2024, que preveu "un increment de la plantilla fins a l'any 2024 de 300 agents, fins a arribar als 800". El procés selectiu s’està desenvolupant i encara no han començat les proves previstes.

Tot i això, el juny del 2022 (les últimes dades disponibles) hi havia 485 agents rurals, quatre menys que un any abans, segons el banc de dades de l'ocupació pública. El maig del 2021, quan Joan Ignasi Elena va arribar a la Conselleria, hi havia 495 agents rurals. La xifra s'ha mantingut entre els 481 i els 501 efectius des del juny del 2014.

Al gràfic s'aprecia un augment substancial entre el 2007 i el 2008, quan es va passar de 399 a 509 efectius.

La convocatòria que es va publicar al maig va ser la continuïtat de la què es va obrir el juny del 2020, de 50 places, la primera convocatòria des del 2009. En aquest cas, el procés tampoc ha conclòs i la previsió és que el curs selectiu comenci la primera quinzena d'octubre.

Continuar incorporant efectius

El Pla del Govern de la XIV legislatura, aprovat el 13 de juliol de 2021, fixa com a objectiu assolir la xifra de 3.200 bombers funcionaris i 1.825 bombers voluntaris (a la pàgina 27) i 300 nous agents rurals (a la pàgina 28) al final del mandat.