No es poden comparar les probabilitats de ser atracat a Barcelona amb els llocs de feina estable creats, a diferència del que fa Ignacio Garriga

Tot i que durant la primera meitat del 2022, hi va haver 46.630 robatoris, furts i sostraccions de vehicles a Barcelona, ​​mentre que es van signar 179.984 nous contractes indefinits, les dades no són comparables, segons els estadísitics.


Font | Parlament de Catalunya

Què s’ha dit?

Que a Barcelona és més probable que t’atraquin que aconseguir una ocupació estable.

Què en sabem?

Tot i que durant la primera meitat del 2022, hi va haver 46.630 robatoris, furts i sostraccions de vehicles a Barcelona, ​​mentre que es van signar 179.984 nous contractes indefinits, les dades no són comparables, segons els estadísitics

El president del grup parlamentari de Vox al Parlament de Catalunya, Ignacio Garriga, va afirmar en una entrevista a Voxpópuli que “a la Barcelona de Colau és més probable que t’atraquin que aconsegueixis una ocupació estable”.

Els experts consultats per Verificat coincideixen que són dos fenòmens que no es poden comparar i que no té sentit equiparar les probabilitats que succeeixin. La comparació s’hauria de calcular tenint en compte diversos factors socioeconòmics i personals i no es pot generalitzar a tots els barcelonins, ja que cadascuna de les variables presenta diferències per edat, gènere o nivell socioeconòmic que fa que no siguin equiparables. És a dir, no tindrà les mateixes probabilitats ni de ser atracada ni d’aconseguir una feina estable una dona de 50 anys i classe baixa en un barri que un home de 25 i classe alta en un altre.

Així doncs, per exemple, el 2021 hi va haver 165,4 furts i robatoris per cada 1.000 habitants a Ciutat Vella, mentre que a l’Eixample la xifra va ser de 71,6 i a Sarrià, de 36,7. Això indiquen l’estadística dels Mossos d’Esquadra sobre fets coneguts i les dades de població per districtes.

“A la Barcelona de Colau és més probable que t'atraquin que aconseguixes una ocupació estable”

Ignacio Garriga, Vox

Tanmateix, si mirem els números absoluts, durant els primers sis mesos del 2022 a Barcelona hi va haver 46.630 robatoris, furts i sostraccions de vehicles a Barcelona, segons les dades del Portal Estadístic de Criminalitat del Ministeri de l’Interior, mentre que es van signar 179.984 nous contractes indefinits, com consta a l’Oficina Municipal de Dades.

Dos fenòmens que són “incomparables”

És una frase que no es pot verificar; aconseguir una feina estable i ser atracat són dos fenòmens incomparables”, assegura Sohail Jannessari, estadístic i professor de la Universitat Pompeu Fabra. “No totes les persones de Barcelona tenen les mateixes probabilitats de patir un atracament”, ja que “influeixen els factors socioeconòmics i policials de cada barri i de cada persona”, argumenta.

El mateix passa amb el fet de trobar una feina estable. “No podem saber si els contractes indefinits són sempre un indicador d’estabilitat, ja que desconeixem si generen els ingressos suficients per poder gaudir d’una vida estable”, sosté. 

Més contractes indefinits que robatoris, furts i sostraccions de vehicles des del 2017

Tot i que no és possible comparar les probabilitats, podem comparar els dos fenòmens en termes absoluts. Així doncs, durant els primers sis mesos del 2022 a Barcelona hi va haver 46.630 robatoris, furts i sostraccions de vehicles a Barcelona, com figura al Portal Estadístic de Criminalitat del Ministeri de l’Interior, mentre que es van signar 179.984 nous contractes indefinits, segons les xifres que recull l’Oficina Municipal de Dades.

Segons el diccionari de la RAE, atracar és “assaltar amb propòsit de robatori, generalment en poblat”, mentre que l’Institut d’Estudis Catalans ho defeineix com “escometre (algú) obligant-lo a donar el que hom li demana”. Per aquest motiu, ens centrem en robatoris, furts i sostraccions de vehicles. En el capítol de robatoris, s’hi inclouen robatoris amb violència i intimidació i robatoris amb força a domicilis, establiments i altres instal·lacions. Ara bé, en els dos primers trimestres del 2022 es van registrar un total 78.173 infraccions, una xifra igualment inferior a la dels contractes indefinits.

Si mirem l’any 2021, la situació va ser força semblant i també hi va haver més contractes indefinits que robatoris, furts i sostraccions: 149.232 contractes indefinits i 72.396 robatoris, furts i sostraccions de vehicles.

De fet, en cadascun dels darrers sis anys (del 2017 al 2022), hi ha hagut sempre més contractes indefinits que robatoris, furts i sostraccions de vehicles (tot i que la xifra del total d’infraccions penals ha superat els nous contractes indefinits).

Ens hem posat en contacte amb el grup parlamentari de Vox per saber a què es referia Ignacio Garriga en les seves declaracions, però al moment de publicar aquesta verificació no havíem obtingut resposta.

Els contractes indefinits, “una de les variables més comunes”

A l’entrevista, Garriga parla d’una “ocupació estable” i per això, d’entre tots els contractes que s’han signat a Barcelona fins al juny, considerem només els contractes indefinits, ja que “és una de les variables més comunes a l’hora de valorar l’estabilitat en l’àmbit acadèmic”, segons Elisabet Motellón, experta en economia laboral i professora d'Economia i Empresa a la Universitat Oberta de Catalunya.

Tot i això, Motellón emfatitza en conversa amb Verificat que només és una simplificació de quelcom molt més complex, donat que en múltiples ocasions no hi ha més dades disponibles: “A la pràctica, el que genera estabilitat és que hi hagi una seguretat jurídica al darrere del contracte, que et doni garanties de no ser acomiadat fàcilment”, sosté. “Els contractes indefinits actuals no aporten tanta protecció, en aquest sentit, respecte als contractes indefinits de fa 30 anys”, afegeix l’experta.