Andalusia no està creant més empreses que Catalunya com diu Alejandro Fernández

Catalunya ha creat més empreses els quatre primers mesos del 2022, però Andalusia sí que té millors dades de creació d’ocupació.


Què s’ha dit?

Alejandro Fernández, president del Partit Popular de Catalunya, va dir que “Andalusia […] avui està creant més ocupació i més empreses que Catalunya”.

Què en sabem?

Catalunya ha creat més empreses els quatre primers mesos del 2022, però Andalusia sí que té millors dades de creació d’ocupació.

Alejandro Fernández, president del Partit Popular de Catalunya, va dir el 28 de maig en una entrevista en la cadena COPE que "Andalusia […] avui està creant més ocupació i més empreses que Catalunya" (en el minut 13:48). Ja havia dit una cosa similar en el ple del Parlament de Catalunya quan va afirmar que "Andalusia ha superat a Catalunya en creació de noves empreses", com mostra un vídeo que va publicar al seu propi compte de Twitter (en el minut 1:12).

És ENGANYÓS. Catalunya ha creat més empreses durant l'últim mes sobre el qual hi ha dades disponibles (abril), durant el primer trimestre de 2022 i durant els quatre primers mesos d'enguany. A més, la taxa de variació catalana també és superior a l'andalusa als tres períodes. Andalusia, d'altra banda, sí que té millors dades de creació d'ocupació que Catalunya.

"Andalusia […] avui està creant més ocupació i més empreses que Catalunya"

Alejandro Fernández, Partit Popular

Catalunya ha creat més empreses que Andalusia el 2022

L'abril, l'últim mes per al qual hi ha dades disponibles, a Catalunya es van crear 1.704 empreses, mentre que a Andalusia se'n van constituir 1.515, d'acord amb les estadístiques mercantils publicades pel Col·legi de Registradors. L'abril de 2021, a Catalunya es van crear 1.591 empreses, mentre que a Andalusia se'n van constituir 1.599. És a dir, l'abril de 2022 el nombre d'empreses creades a Catalunya va augmentar un 7,1% en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, mentre que a Andalusia va descendir un 5,3%.

El primer trimestre de 2022, a Catalunya (5.423) es van constituir 403 empreses més que Andalusia (5.020). Durant el primer trimestre de l'any anterior, a la comunitat autònoma catalana es van crear 5.259 empreses i en l'andalusa se'n van formar 4.937. Per tant, el primer trimestre de 2022, el nombre d'empreses constituïdes a Catalunya (3,1%) també va experimentar un major creixement respecte a Andalusia (1,7%) en comparació amb el primer trimestre de 2021.

Així mateix, en el que portem d'any (gener, febrer, març i abril), Catalunya ha creat 7.127 empreses i Andalusia, 6.535. És a dir, Catalunya ha creat 592 companyies més. El 2021, durant aquest mateix període, a Catalunya es van constituir 6.850 empreses, davant de les 6.536 d'Andalusia. D'aquesta manera, la primera ha creat un 4% més de negocis en el que portem d'any respecte al mateix període de l'any passat, mentre que en la segona s'han format un 0,02% menys.

Catalunya supera a Andalusia en tots els mesos

Si desglossem les dades per mesos, es pot veure que Catalunya ha creat més empreses durant els quatre primers mesos de 2022 per als quals hi ha dades disponibles, segons les estadístiques publicades pel Col·legi de Registradors. En la comunitat catalana es van constituir més societats que a l'andalusa el gener (1.551 i 1.489), el febrer (1.643 i 1.620), el març (2.229 i 1.911) i l'abril (1.704 i 1.515) de 2022.

No obstant això, el nombre d'empreses que es van crear a Andalusia el gener de 2022 va augmentar un 10,5% més respecte el gener de l'any passat, mentre que a Catalunya va disminuir un 8%. A més, el febrer, la comunitat andalusa va crear un 9,9% més d'empreses respecte a febrer de 2021, mentre que en la catalana se'n van constituir un 5,4% més.

És a dir, tant el gener com el febrer la taxa de variació va ser superior a Andalusia. Ara bé, el març i l'abril, els dos mesos més recents per als quals hi ha dades disponibles, la taxa de variació de Catalunya ha superat a la d'Andalusia.

Les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) sobre societats mercantils constituïdes, encara que no coincideixen exactament amb les facilitades pel Col·legi de Registradors, també mostren que Catalunya ha creat més empreses que Andalusia el gener (1.553 i 1.482), el febrer (1.628 i 1.586) i el març (2.191 i 1.921) d'aquest any 2022.

Les dades de la Seguretat Social

No obstant això, Andalusia ha registrat un 3,1% i un 4,3% d'empreses més al març i abril de 2022 respecte al mateix període de l'any passat, mentre que a Catalunya aquest augment ha estat d'un 2,6% i un 3,1% respectivament, segons les estadístiques d'empreses inscrites a la Seguretat Social del Ministeri de Treball i Economia Social.

Ara bé, a Catalunya l'increment del nombre d'empreses inscrites a la Seguretat Social al gener (2,5%) i febrer (2,7%) de 2022 respecte al mateix període de 2021 sí que va ser superior al d'Andalusia tant el primer mes (0,4%) com el segon (2,4%).

Andalusia té millors dades de creació d'ocupació que Catalunya

Andalusia sí que presenta millors dades de creació d'ocupació que Catalunya. Segons les dades d'afiliació a la Seguretat Social publicades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, l'abril de 2022 Catalunya tenia 3.562.103 afiliats, 32.421 més respecte el mes anterior (0,92% més) i 164.038 més en comparació amb el mateix mes de l'any passat (un 4,83% més).

Andalusia, per part seva, va registrar 3.287.746 treballadors aquest abril, 41.304 més respecte a març (1,27% més) i 160.424 respecte el mateix mes de l'any passat (un 5,13% més). És a dir, Catalunya només va obtenir millors dades d'ocupació respecte a l'augment d'afiliats en termes absoluts en comparació amb el mateix període de l'any 2021.

Les dades de l'Enquesta de Població Activa

D'altra banda, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA), el primer trimestre de 2022, Andalusia (45,43%) ha augmentat la seva taxa d'ocupació en 2,03 punts percentuals respecte el primer trimestre de 2021 (43,40%), però l'ha reduït en 0,5 punts percentuals respecte el quart trimestre de 2021 (45,93%).

Per part seva, Catalunya, que va presentar una taxa d'ocupació del 54,38% el primer trimestre d'enguany, ha augmentat la seva taxa d'ocupació en 1,23 punts percentuals respecte el primer trimestre de 2021 (53,15%) i l'ha reduït en 0,67 punts percentuals respecte el quart trimestre de 2021 (55,05%).

En termes de punts percentuals, Andalusia ha registrat un major augment de la taxa d'ocupació que Catalunya el primer trimestre de 2022 respecte el primer trimestre de 2021 i ha presentat un menor descens en comparació amb el trimestre anterior.

Ara bé, encara que l'evolució és millor en el cas d'Andalusia, també cal tenir en compte que Catalunya té actualment una taxa d'ocupació superior (54,38% davant del 45,43%).