Una dieta detox ni cura ni prevé cap tipus de malaltia

No s’ha dut a terme cap assaig científic sòlid que recolzi una suposada utilitat de les dietes detox, ni per a desintoxicar-nos, ni per a perdre pes de manera saludable


Què s’ha dit?

Que la causa de les malalties està en la toxicitat dels aliments.

Què en sabem?

L’afirmació és una expressió més de la idea que una dieta detox pot compensar una intoxicació i evitar, o fins i tot prevenir, una malaltia, però no hi ha cap evidència que aquest tipus de dietes tinguin cap efecte terapèutic. Algunes malalties són provocades exclusivament per intoxicacions, però les urgències ateses per aquesta causa a Catalunya suposen només un 1,4%. És cert que una mala alimentació pot contribuir a l’aparició de les malalties —i, per tant, podria considerar-se tòxica— si conté alguns components en excés o per defecte, però la dieta no és l’única causa de totes les malalties.

En un pòdcast amb gairebé 400 reproduccions a iVoox, un convidat que es presenta com a naturòpata, un tipus de terapeuta que basa la seva pràctica en deixar que el cos segueixi el seu propi procés de curació, ha asseverat que la causa per la qual les persones emmalalteixen és, suposadament, “la toxicitat dels aliments i dels medicaments”, i que la cura de les patologies no passa pel tractament mèdic, sinó que “són els aliments els que curen”. És ENGANYÓS.

Aquesta és una expressió més de la idea que una dieta detox pot compensar una intoxicació i evitar, o fins i tot prevenir, una malaltia. És cert que algunes malalties són provocades exclusivament per intoxicacions, però les urgències ateses per aquesta causa a Catalunya suposen només un 1,4%, i dins d'aquestes, la majoria són per consum d'alcohol o per temptatives de suïcidi per sobredosi de fàrmacs. A més a més, un cop s'ha produït la intoxicació, el tractament i recuperació és un procediment mèdic. El detox dins la nutrició no té cap fonament científic.

“Per què emmalaltim? La causa està en la toxicitat dels aliments i dels medicaments”

Qualsevol substància que mengem pot ser tòxica, en el sentit que pot desencadenar un problema de salut, si la ingerim en una quantitat inadequada. Altres factors com el moment de la nostra vida en què la prenem, la freqüència amb la qual l’ingerim i amb quines altres substàncies la barregem també juguen un paper en la toxicitat de cada substància.

Tot i això, les intoxicacions representen entre un 1 i un 1,4% de les consultes d’urgències ateses als hospitals catalans. La gran majoria d’aquestes intoxicacions es deuen a un consum excessiu d’alcohol o a conductes autolesives —en general temptatives de suïcidi amb un consum excesisu de fàrmacs—. Només un 20% es consideren accidents que poden estar causats, per exemple, per la intoxicació amb productes de neteja, la inhalació de monòxid de carboni, la picada d’animals verinosos o la ingesta d’aliments intoxicats. En aquest darrer cas, les toxiinfeccions alimentàries les causen normalment bacteris que es troben al menjar arran d’una mala manipulació i conservació, i només una petita part té a veure amb el consum de bolets o plantes tòxiques.

Una mala alimentació pot contribuir a l’aparició de les malalties —i, per tant, podria considerar-se tòxica— si conté alguns components en excés o per defecte, però en general no n’és l’única causa. “Una mala alimentació està associada a l’aparició de malalties, però no totes les malalties estan ocasionades per tòxics que puguem estar prenent a través d’aliments i begudes”, sintetitza en conversa amb Verificat el doctor Giuseppe Russolillo, president de l’Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica. 

La filosofia detox, de fons

La idea que les malalties estan causades per aliments que ens intoxiquen, i que poden curar-se amb aliments amb propietats desintoxicants és la base de la filosofia detox, un conjunt d’idees i dietes sense evidència científica que prometen eliminar les toxines del nostre cos per a millorar la nostra salut.

En realitat, però, l’únic detox que funciona és no intoxicar-se. No hi ha, per exemple, cap remei que tingui una eficàcia provada per a eliminar més de pressa les toxines aparegudes al cos arrel del consum d’alcohol (acetaldehid i radicals d’oxigen i d’hidroxietil), la causa més freqüent d’intoxicacions per drogues en adolescents a Catalunya. Una revisió de 82 productes de tot tipus venuts a tal efecte no va trobar cap evidència científica que en demostrés la seva eficàcia.

Tot i que existeixen estudis que apunten que certs aliments poden tenir la capacitat d’eliminar alguns metalls pesats com l’alumini o el plom del cos, la majoria són treballs fets en animals i els seus resultats no es poden extrapolar a humans. No s’ha dut a terme cap assaig científic sòlid que recolzi una suposada utilitat de les dietes detox, ni per a desintoxicar-nos, ni per a perdre pes de manera saludable, segons han trobat les dues úniques revisions sistemàtiques realitzades al respecte, publicades el 2014 i el 2017, respectivament. Ambdues coincideixen, però, en apuntar que aquests patrons alimentaris suposen un risc per a la salut de les persones.

“El nostre organisme disposa de sistemes de defensa i mecanismes propis per a l’eliminació [de les toxines naturals i artificials presents als aliments] a través del ronyó, fetge, pell, pulmons o el sistema gastrointestinal”, expliquen experts de la Unitat de Nutrició de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) en un reportatge de l’Agència SINC.

No totes les malalties estan causades per tòxics

En general, les malalties es poden classificar en transmissibles i no transmissibles. Les primeres les causen agents infecciosos com els virus, els paràsits o els bacteris, raó per la qual es poden transmetre d’una persona a una altra. És a dir, que no estan causades de manera directa per substàncies tòxiques, tot i que alguns bacteris poden generar toxines un cop dins l’organisme que acaben desenvolupant una malaltia, com és el cas de la diftèria o el tètanus.

Les malalties no transmissibles, com les afeccions cardiovasculars o els càncers, que són les responsables de més del 70% de les morts globals cada any, en canvi, no tenen en general una sola causa al darrere. El seu origen és multifactorial: la dieta, l’estil de vida, la genètica i l’entorn, entre altres, són claus en el seu desenvolupament.

european media and information fund