Neutralitat i independència editorial

Verificat és una entitat independent que treballa per tenir un enfocament neutral i imparcial a tots els temes que tractem i a totes les activitats que portem a terme. Totes les decisions sobre la selecció i verificació de la informació, així com sobre el procés de publicació de les verificacions a la pàgina web o a les xarxes socials de Verificat són responsabilitat exclusiva de l’equip editorial de l'organització, que segueix els preceptes explicitats a la nostra metodologia.

Verificat rep finançament públic i privat a través de diferents activitats comercials, convocatòries i donacions. De cap manera Verificat accepta ingerència en els processos editorials per part dels seus finançadors, ni públics ni privats: la nostra independència és la garantia que tenim per fer la nostra feina de la millor manera possible. Els nostres comptes són transparents i públics, els pots consultar en aquest enllaç.

Verificat no pren part en els debats electorals i no dóna suport explícit ni implícit a cap candidat a posicions de càrrec públic, sinó que ens esforcem per poder oferir al públic, als mitjans i als mateixos representat polítics dades contrastades que contribueixin a un debat més informat.

Estem compromesos amb la neutralitat de tota la informació que publiquem. Creiem que com a part de la ciutadania, tothom té dret a formar part de l'esfera política com a espai compartit de la democràcia i a expressar públicament les seves idees, però de forma estrictament personal i mai en nom de l’organització.

Per tal d’assegurar aquesta independència, i d’acord amb les línies guia de la European Fact-Checking Standards Network, els treballadors de Verificat no poden tenir cap afiliació a partits, ni cap relació de treball assalariat o destacat amb partits polítics, governs, o empreses públiques sota el control directe d'un partit polític o govern. Tenen la responsabilitat de representar a Verificat de cara al públic i evitar que els seus comportaments o les seves declaracions suggereixin cap parcialitat en la metodologia de treball de Verificat. Això significa també que no poden acceptar qualsevol obsequi, favor o servei amb condicions avantatjoses que van més enllà d’articles de cortesia comuns dins del context professional i social.

Actualment, Verificat està sol·licitant convertir-se en membre del European Fact-Checking Standards Network (EFCSN). Això implica un procés de certificació independent, per a comprovar que complim el Codi europeu d'estàndards. Si consideres que Verificat no està complint aquest codi, pots presentar una queixa davant la EFCSN en aquest link.

 

Torna al Qui Som