Que hi hagi canvi climàtic en altres planetes no vol dir que el de la Terra l’estigui causant el Sol

El seu origen és als gasos d’efecte hivernacle, mentre que en altres planetes es deu a esdeveniments meteorològics


Què s’ha dit?

Que en altres planetes el canvi climàtic el produeix el Sol, fet que significa que l’escalfament global de la Terra té el mateix origen.

Què en sabem?

Que els canvis climàtics en altres planetes es deuen a esdeveniments meteorològics o atmosfèrics i que el Sol no ha propiciat necessàriament aquestes alteracions. El consens científic diu que l’origen del canvi climàtic actual és a l’excés d’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEI) a l’atmosfera producte de l’activitat humana.

Està circulant per Internet un pòdcast amb més de 500 escoltes a Ivoox, i que està present en plataformes com Spotify, en què el conductor del pòdcast assenyala que el Sol és la causa del canvi climàtic. Per justificar la seva afirmació, assegura que els científics de la NASA han publicat articles assenyalant que s'han detectat canvis climàtics a altres països del Sistema Solar, com Mart, i que la causa també és el Sol.

És ENGANYÓS. Que hi hagi altres elements que causin canvis en el clima en altres planetes no determina que les causes siguin les mateixes al nostre. El canvi climàtic està causat a la Terra per un excés d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEI) fruit de l'activitat humana, tal com expliquem aquí. A més, en altres planetes tampoc no és el Sol la causa directa d'aquests canvis climàtics. A Mart, per exemple, l'escalfament observat es deu en bona mesura a la producció de tempestes de pols que enfosqueixen la superfície i produeixen canvis a l'albedo —la capacitat reflectiva d'una superfície—, fenomen del que ja parlem en aquest article.

Si ja hi ha canvi climàtic a Mart, Saturn, a Neptú, a Urà oa Júpiter, diuen [els científics de la NASA]: “Què c*** passa, si aquí no hi ha humans?” […] No és l'humà el que afecta el clima […] És el Sol.

És cert que la NASA ha participat en nombroses missions espacials i les seves dades han valgut per fer anàlisis sobre com és el clima als diferents planetes del Sistema Solar. Per exemple, les seves dades van ajudar a descobrir com Neptú ha patit un refredament o elaborar comparatives del clima en diferents astres. Tot i això, ni en altres planetes el canvi climàtic es deu únicament i exclusivament a l'activitat solar, ni a la Terra el Sol està causant l'augment de les temperatures que s'està registrant des de fa dècades.

El clima també canvia als nostres planetes veïns

Per exemple, a Mart els canvis climàtics estan més vinculats a la generació de les tempestes de sorra, la pols de les quals evita que la radiació del sol passi i, per tant, provoquen el descens de les temperatures de forma temporal. “A Mart es donen amb certa freqüència tempestes de pols que augmenten l'albedo i decreix la temperatura”, assenyala a Verificat Enric Aguilar, climatòleg i director del departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona). L'expert precisa que quan la pols es neteja, procés que triga un parell d'anys, “la superfície s'enfosqueix i decreix l'albedo”, cosa que provoca un augment de la temperatura.

En altres casos, com a Júpiter, la idea que tenen lloc canvis climàtics es basa només en hipòtesis predictives, no en observacions directes. Aquestes assenyalen les supertempestes com les veritables responsables de canvis de temperatura, que afecten alhora la circulació atmosfèrica de tot el planeta. Un altre cop, el Sol no és el responsable d'aquests canvis.

En qualsevol cas, Aguilar recorda que en tots aquests planetes “hi ha canvis climàtics per diferents raons i a diferents escales, els quals es poden acoblar o contrarestar”. El Sol no és la causa directa d‟aquests canvis abans esmentats, però és cert que la interacció que es produeix entre la radiació que emet i els elements atmosfèrics concrets d‟un planeta pot condicionar aquesta pujada de les temperatures.

En el cas de la Terra, el canvi climàtic té l'origen en l'escalfament global, producte alhora de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle: el CO₂ que s'emet per cremar combustibles fòssils i altres activitats humanes té la capacitat de atrapar la calor i impedir que bona part surti de nou a l'atmosfera. Per això forma part del que els científics anomenen gasos d'efecte hivernacle (GEH), com el metà o l'òxid nitrós. Tots ells poden “absorbir i emetre radiació (…) de l'espectre de radiació (…) emesa per la superfície de la Terra”, cosa que ocasiona “l'efecte hivernacle”, tal com assenyala el Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), l'entitat científica capdavantera en l'avaluació del canvi climàtic (a la pàgina 11). En altres paraules, aquests gasos tenen la capacitat d'atrapar part de la calor procedent del Sol, cosa que fa que augmentin les temperatures globals.

El Sol té influeix menys que els GEH sobre el clima actual

Independentment de si el Sol afecta en major o menor mesura altres planetes del Sistema Solar, el cert és que a la Terra la seva influència és mínima. Tal com assenyalàvem en aquest article, la variació de l'activitat solar pot influir també en la temperatura i el clima de certes regions de la Terra a través de diversos mecanismes complexos, però el consens científic actual apunta que les variacions a llarg i curt termini a l'activitat solar juguen només un paper molt petit en el canvi climàtic actual, comparat amb l'efecte dels GEH, segons assenyala l'IPCC.

Les emissions de radiació del Sol "tenen una influència sobre el clima de la Terra, però és d'un ordre de magnitud inferior al forçament produït pels canvis antròpics (motivats per l'activitat humana) a la composició de l'atmosfera", indica Aguilar, que conclou que, al marge del que passi a Mart, “la causa del canvi climàtic actual són els GEH”.