No, The Lancet no ha publicat un estudi desmentint l’eficàcia de les vacunes de la covid-19

Un missatge enanyós que circula per xarxes asseura que l’eficàcia de les vacunes no és del 95%, sinó d’entre el 0,84 i el 1,3%, depenent de la marca


Ens heu fet arribar un missatge que assegura que la revista The Lancet ha publicat un estudi en el qual confirma que “l'eficàcia de la vacuna” no és “del 95%”, sinó d'entre el 0,84% i l'1,3%, en funció de la marca. És ENGANYÓS: ni la revista The Lancet ha publicat un estudi sobre tal cosa (es tracta d'un comentari signat per un grup de científics), ni és veritat que en el document es qüestionin les dades sobre l'efectivitat de les vacunes. El que aporta el comentari és una dada d'una altra manera de calcular l'eficàcia de les vacunes que no és estàtic, sinó que varia en funció de la situació epidemiològica en la qual es troba la persona immunitzada.

"L'estudi de la prestigiosa revista científica “The Lancet” revisat per parells confirma que l'eficàcia de la vacuna, no és del 95% segons afirmen les companyies de vacunes, sinó així: AstraZeneca 1,3%, Moderna 1,2%, J&J 1,2%, Pfizer 0,84%. Van enganyar a tots en informar sobre la reducció del risc relatiu (RRR) en lloc de la reducció del risc absolut (ARR)."

El missatge afirma que el comentari de The Lancet indica que l'eficàcia de les vacunes “no és del 95%, segons afirmen les companyies”, sinó del 1,3% en el cas de AstraZeneca, 1,2% en el de Moderna i J&J, i del 0,84% en el cas de Pfizer. Tant les xifres oficials com les que menciona el comentari són correctes i complementàries, donat que corresponen a diferents maneres de mesurar l'eficàcia de les vacunes. L'eficàcia del 95% correspon, efectivament, a les xifres que les autoritats han anat fent públiques sobre les diferents vacunes. Aquesta manera de mesurar l'eficàcia es diu reducció del risc relatiu (RRR) i és correcta, però hi ha una altra manera d'entendre l'eficàcia d'una vacuna, i és a través la reducció del risc absolut (ARR), que en comptes de tenir només en compte l'individu, com passa amb la RRR, considera també el conjunt de la població. “La RRR hauria de ser analitzada en comparació amb el risc de ser infectat i contreure la covid-19, la qual cosa varia en funció de les poblacions i del temps”, diu el text de The Lancet. Aquesta combinació entre l'eficàcia de la vacuna i la situació epidemiològica dóna la ARR.

“No diem que les vacunes no funcionin. Diem que funcionen, i afegim consideracions sobre l'eficàcia intrínseca de les vacunes i la seva efectivitat en diferents poblacions”, indica a Verificat Piero Olliaro, investigador del Centre de Medicina Tropical i Salut Global de la Universitat d'Oxford (el Regne Unit) i l'autor principal del comentari, que no és un estudi “revisat per parells”, sinó l'opinió de tres experts. Per tant, les farmacèutiques “no estan enganyant a tots”, tal com s'afirma en el rumor.

Dues maneres de mesurar l'eficàcia

La RRR és un percentatge que indica en quina mesura la injecció és capaç de “prevenir malalties en els qui corren el risc d'infectar-se i emmalaltir-se”, és a dir, desenvolupar quadres greus de covid-19. Per l'altra banda, l'ARR té a veure amb el nombre de persones que s'han de vacunar per tal que una injecció arribi a ser eficaç a nivell epidemiològic.

Així, una RRR del 95% s'està centrant en aquelles persones que han estat immunitzades amb una determinada vacuna, mentre que una ARR del 1,2%, per exemple, considera a tots els individus d'una població (vacunats i no) i es tradueix en el nombre necessari de persones que cal vacunar dins d'una població amb un risc donat en un moment concret. “Per a qualsevol RRR donat, l'ARR és més alt quan les taxes de casos de covid-19 són més altes, i disminueix a mesura que disminueixen”, explica.

Amb aquest article, l'investigador no pretén deslegitimar la informació subministrada pels fabricants sobre les vacunes, sinó que tracta d'explicar que les decisions polítiques que es prenen en salut pública no haurien d'obeir només al percentatge de RRR: “Dues vacunes amb una eficàcia alta molt similar (RRR de 95%) poden tenir una eficàcia diferent depenent novament del risc de covid-19”, conclou.