No s’ha aprovat cap normativa que permeti al govern entrar a les cases per recollir dades de salut

El domicili és inviolable i només s’hi pot accedir amb el consentiment del titular o mitjançant una resolució judicial


Què s’ha dit?

Que s’ha aprovat una normativa que permet a l’Estat, al Govern, entrar a les cases dels ciutadans per recaptar dades de salut i fins i tot gravar-los.

Què en sabem?

El domicili és inviolable, d’acord amb la Constitució espanyola. El vídeo fa referència a l’Enquesta de Salut de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que se celebra des del 1987.

Ens heu preguntat a través del nostre servei de whatsapp per un vídeo amb més de 155.000 visualitzacions a YouTube, en què un home que es presenta a ell mateix com a advocat assegura que el 14 de març es va aprovar “una normativa que permet a l’Estat” entrar a les cases de la ciutadania “per a recaptar dades de salut”. És FALS. L'article 18.2 de la Constitució espanyola contempla que “el domicili és inviolable” i que només s’hi pot accedir amb el consentiment del titular o mitjançant una resolució judicial, excepte en cas de “flagrant delicte”. 

L’home fa referència a la licitació de l’Enquesta de Salut de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que recull periòdicament informació sobre l’estat de la salut o els usos dels serveis sanitaris dels espanyols des del 1987. És cert que les enquestes es realitzen porta a porta, però la participació no és obligatòria i l’enquestat no té l’obligació de deixar entrar l’enquestador a casa seva.

S'ha aprovat una normativa que permet a l'Estat, al Govern, entrar a les vostres cases per recaptar dades de salut i fins i tot gravar-vos

Ni l’Estat, ni el Govern, ni cap persona pot accedir a l’interior de cap habitatge sense el consentiment exprés del titular o sense una resolució judicial que així ho indiqui, excepte si s’hi ha produït un delicte “flagrant”, com contempla l’article 18.2 de la Constitució. Tampoc és cert que el 14 de març es publiqués una normativa al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) que digués tal cosa, com afirma el suposat advocat.

La publicació que mostra l’autor no és una normativa, sinó que es tracta del plec de prescripcions tècniques (disponible aquí) que no forma part del BOE i que especifica les tasques que haurà de dur a terme l’empresa adjudicatària d’una licitació per a realitzar el servei de recollida, gravació, codificació i depuració de l’Enquesta de Salut d’Espanya (ENSE) 2023, un document estadístic que el Ministeri de Sanitat duu a terme de manera periòdica des del 1987.

La informació recollida per l'enquesta es divideix en tres qüestionaris: qüestionari de la llar, qüestionari d'adults i qüestionari de menors. El qüestionari de la llar recull tots els membres que conviuen i algunes variables sociodemogràfiques bàsiques. Els qüestionaris d'adult i menor recullen respectivament informació individual d'una persona de 15 anys o més entre els membres de la llar, i sobre un menor entre els membres de 0 a 14 anys, si escau.

La mostra seleccionada per l’enquesta és de 37.500 llars. Les dades són d'ús públic i contenen registres anonimitzats de les persones o llars que contesten l'enquesta, de manera que no sigui possible identificar la persona entrevistada.

L’article 127.3 de la Llei 9/2017, contempla que qualsevol procés de contractació pública ha d’incloure un plec de prescripcions tècniques que detallin les característiques i els requisits que haurà de complir l’empresa a qui s’adjudiqui el contracte. Aquest tipus de document no constitueix, per tant, una normativa que modifiqui la llei o la Constitució.

El plec especifica que l’adjudicatari haurà de recollir les dades dels ciutadans seleccionats a través d’una enquesta en línia. En cas que les persones que formen la mostra no l’emplenin, les dades s’hauran de recollir a través d’entrevistes personals als domicilis, que seran gravades juntament amb les possibles incidències que sorgeixin (com que l’entrevistador no trobi l’habitatge o que cap persona que hi visqui estigui capacitada o vulgui respondre, per exemple). Aquestes incidències hauran de ser comunicades a l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que també forma part de la realització de l’enquesta.

Enquestes en línia per primer cop

El document no estableix en cap punt que la ciutadania estigui obligada a respondre o col·laborar en l’enquesta i, en efecte, el departament de premsa de l’INE ha confirmat a Verificat que l’enquesta “és voluntària”. De fet, en l’edició del 2017 el 12% de les persones seleccionades es va negar a participar-hi.

L’edició del 2023 de l’Enquesta de Salut d’Espanya serà la primera en la qual s’emplenaran les enquestes a través de formularis en línia. En totes les edicions anteriors, la recollida de dades s’ha realitzat sempre mitjançant les entrevistes personals gravades en els domicilis dels ciutadans, tal com il·lustra la metodologia dels treballs (2017, 2011/12, 2006, 2003, 2001, 1997, 1995, 1993 i 1987). De fet, la descripció del desenvolupament de les entrevistes personals recollida al plec de prescripcions tècniques de l’edició del 2017 és la mateixa que la del 2023.

En cas que l’enquesta no sigui contestada en línia, es procedirà a fer una visita presencial. “Es tracta d'oferir diferents canals de fer l'entrevista perquè l'informant participi amb el canal que prefereixi”, explica l’INE. Si una llar no accedeix per internet, se li ofereix la visita de l'entrevistador, ja que “el fet que una persona no contesti per internet no és una negativa, sinó que pot ser que no tingui accés per aquesta via o prefereixi un entrevistador”.

european media and information fund