No hi ha dades de que al març del 2019 el virus de la covid-19 ja estigués circulant pel món

El març del 2019 el virus ja estava circulant pel món. S’ha vist en mostres …


Verificat

El març del 2019 el virus ja estava circulant pel món. S’ha vist en mostres d’aigües fecals i en pacients que tenien anticossos.

L’afirmació d’Henrion es basa, en aquest cas, en els resultats d’un estudi dut a terme per la Universitat de Barcelona sobre les aigües fecals de la ciutat a principis de 2020. El treball, que va ser publicat pel grup com a pre-print, és a dir abans de ser avaluat per altres investigadors en una revisió per parells, concloïa que “el SARS-CoV-2 ha estat detectat a les aigües residuals de Barcelona molt abans de la declaració del primer cas de COVID-19, indicant que la infecció estava present en la població abans que el primer cas importat fos reportat”. La troballa remuntava la circulació del virus al mes de març de 2019.

Tot i el ressò mediàtic que va tenir l’estudi, la realitat és que mai s’ha acabat publicant a cap revista revisada per parells. En la seva anàlisi, que avaluava mostres entre gener del 2018 i desembre del 2019, els científics només van trobar suposades traces del SARS-CoV-2 en les aigües del març del 2019. I, en qualsevol cas, es tractava d’evidències inconclusives, que no permetien assegurar que es tractés del SARS-CoV-2, tal com explicava Claire Crossan, viròloga de la Universitat Caledoniana de Glasgow, en aquest article de The Conversation. Molts dels comentaris que té l’article al repositori també qüestionen les conclusions de les troballes, arribant a catalogar la detecció de “fals positiu”.

Sigui com sigui, els resultats no han estat replicats i no hi ha cap altre registre d’una suposada circulació tan primerenca de la covid-19 a Europa. El mateix grup de recerca va publicar el 2021 un article on referenciava el gener de 2020 com la primera vegada en què van detectar SARS-CoV-2 en les aigües residuals de Barcelona

Verificat s’ha posat en contacte amb Albert Bosch, colíder de l’estudi, però no havia rebut resposta a l’hora de publicar aquesta verificació.

Altres equips de científics també han assegurat trobar evidències de circulació del SARS-CoV-2 en altres indrets del continent europeu durant la tardor del 2019. És el cas d’un estudi italià que sí que va passar la revisió per parells, en el qual el 12% de pacients d’un cribat de càncer semblaven tenir anticossos contra el nou virus al setembre del 2019.

Tot i això, el treball té una sèrie de limitacions metodològiques, com l’ús d’uns testos no avalats per la comunitat científica i l’absència de control per altres virus, que va motivar a l’Organització Mundial de la Salut a dur a terme una reanàlisi de les mostres el 2021 per part de la Universitat Erasmus de Rotterdam (Països Baixos). L’equip holandès va considerar que els resultats no eren concloents, tal com explicava Reuters.