La vacuna de Medigen

Explicació del funcionament i les característiques de la vacuna


Taiwan ha aprovat la primera vacuna creada i desenvolupada a l'illa per Medigen Vaccines Biologics Corp, una empresa de biofarmàcia local, sota el nom científic MVC-COV1901. Es tracta d'una fórmula de subunitats proteiques, composada per una versió sintètica de la proteïna S del SARS-CoV-2. En reconèixer que aquesta proteïna no hauria de ser present, l'organisme crea limfòcits T i anticossos que recordaran com combatre el virus que causa la covid-19 si ens infectem en el futur.

S'ha realitzat un assaig clínic de fase I sobre 45 pacients voluntaris per avaluar la seguretat del fàrmac. Segons els resultats publicats, la majoria d'efectes secundaris van ser suaus i similars entre tots els pacients. No es van reportar efectes secundaris seriosos. Posteriorment es va dur a terme un assaig de fase II amb 3.700 voluntaris, els resultats dels quals, segons l'empresa, van confirmar la seguretat de la injecció i la generació d'anticossos neutralitzadors.

La vacuna va ser aprovada el 19 de juliol a Taiwan, abans de donar principi a la tercera fase d'assajos clínics, si bé encara no es disposa de dades oficials de l'eficàcia de la mateixa enfront del contagi simptomàtic. També s'ha anunciat l'aprovació d'un assaig clínic de fase III a Paraguai.

La vacuna se subministra en dues dosis separades per un termini de 28 dies, que hauran d'emmagatzemar-se entre els 2 i els 8 °C.