L’OMS no ha declarat que el tinnitus sigui un dels efectes secundaris de les vacunes contra la covid-19

No es contempla com a efecte secundari freqüent, però en algunes vacunes sí que ha estat llistat com a rar o poc comú


Què s’ha dit?

Que l’OMS ha afirmat que el tinnitus és un nou efecte secundari de la vacuna contra la covid-19.

Què en sabem?

L’OMS no ha establert cap vincle causal entre la vacunació contra la covid-19 i els casos de tinnitus/marejos. Malgrat això, sí que és cert que aquesta condició ha estat llistada com a possible efecte secundari rar o poc comú d’algunes vacunes com la de Janssen o AstraZeneca.

Està circulant per xarxes i certs mitjans de comunicació generalistes llatinoamericans que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha afirmat recentment que el tinnitus, també conegut com a acúfens o brunzits a les oïdes, és “un dels nous efectes secundaris de la vacuna”. 

És ENGANYÓS. L’OMS “no ha establert un vincle causal entre la vacunació contra la covid-19 i els casos de tinnitus/marejos”, tal com indica el mateix gabinet de comunicació de l'organització a Verificat. El que sí que és cert és que s’han notificat marejos i tinnitus després de la vacunació contra la covid-19, raó per la qual “s’ha inclòs com un efecte secundari potencial per alguns productes com a mesura de precaució”, indica l’organisme internacional, cosa que ha confirmat també el departament de premsa de l’Agència Europea de Medicaments (EMA) a Verificat. Precisament per això, les vacunes contra la covid-19 de vector viral com les de Janssen o AstraZeneca, han llistat aquest efecte secundari als seus prospectes.

Segons l’OMS, un dels nous efectes secundaris de la vacuna [de la covid-19] és aquesta malaltia auditiva [el tinnitus]

Segons diversos estudis, el Sistema de Notificació d’Efectes Adversos de Vacunes (VAERS) va reportar el setembre de 2021 més de 12.000 casos de tinnitus desenvolupats després de l’administració de la vacuna contra la covid-19. Malgrat això, tal com ha indicat el mateix gabinet de l’OMS a Verificat, l'organització “no ha establert un vincle causal entre la vacunació contra la covid-19 i els casos de tinnitus/marejos”, tot i que l’EMA insisteix en el fet que aquesta relació causal és “una possibilitat raonable”. 

Per ara, i donat que els casos de tinnitus s’han notificat a través del VAERS, és a dir, un sistema de vigilància passiva on qualsevol pot reportar i introduir efectes adversos, tal com expliquem aquí, no es pot asseverar, de moment, que el tinnitus estigui causalment relacionat amb la vacuna contra la covid-19. Per la seva banda, l’OMS a aconsellar investigar el tinnitus com a efecte secundari d’aquestes vacunes al seu primer butlletí de 2022. Endemés, l'organització ha confirmat que continuarà monitorant els informes d’efectes secundaris després de la vacunació contra la covid-19 i actualitzarà la seva orientació en conseqüència si és necessari.

Vacunes de Janssen i AstraZeneca

El Pla de Farmacovigilància de la Xarxa Reguladora de la Unió Europea per Vacunes de Covid-19 contempla el seguiment de la seguretat de les vacunes un cop es llancen al mercat. Aquesta pràctica, comú per tots els fàrmacs aprovats, inclou analitzar tant els informes espontanis d’esdeveniments adversos posteriors a la vacunació que són reportats a Eudravigilance i al VAERS, com revisar els casos detectats als assajos clínics. Donat que la xifra reportada de casos de tinnitus posterior a la vacunació era relativament elevada, l’EMA va decidir investigar seguint les recomanacions de l’OMS, publicant així informació detallada sobre la seguretat d’aquesta vacuna (1,2).

Arran d’aquesta investigació, el 5 d’agost de 2021, el Comitè d’Avaluació de Riscos de Farmacovigilància (PRAC) de l’EMA va concloure que els casos de marejos i tinnitus (brunzits o altres sorolls a una o ambdues oïdes) estaven vinculats a l’administració de la vacuna de Janssen (vacuna de vector viral). A més a més, va recomanar incloure aquest efecte secundari [tinnitus] al prospecte de la vacuna, sent considerat actualment un efecte secundari rar de la fórmula —pot afectar a 1 de cada 1.000 persones—. Per tant, tal com afirma Janssen a un correu a Verificat, “la probabilitat d’experimentar aquest efecte secundari [tinnitus] és baixa”.

Un any més tard, l’agost de 2022, i després de realitzar diverses investigacions al respecte, l’EMA també va afegir el tinnitus com a possible efecte advers fruit de la vacunació amb la injecció d’AstraZeneca, també de vector viral, contra la covid-19. L’efecte va ser afegit a la categoria de freqüència "poc comú", és a dir, que succeeix a menys d’1 de cada 100 persones vacunades.

Tinnitus com a efecte secundari d’altres vacunes

Altres agències reguladores també han afegit el tinnitus com a possible efecte advers d’altres vacunes que s’administren contra la covid-19 al món. És el cas d’Austràlia TGA, que va actualitzar el passat 27 de gener de 2023 la informació relativa a la vacuna de Novavax, que a penes s’ha utilitzat a Espanya, afegint el tinnitus com a potencial efecte advers. A més, tot i que també s’han reportat casos d’acúfens amb les vacunes d’ARN missatger, aquests no s’han inclòs com a potencial esdeveniment advers en aquest tipus de vacunes.

En tot cas, tal com indica a Verificat Jaime Jesús Pérez, president de l’Associació Espanyola de Vacunoloia (AEV), “sempre cal tenir en compte el balanç del risc-benefici i el benefici [de vacunar-se] és major que el possible efecte advers”. Cal recordar que les vacunes contra la covid-19 no eviten que la població desenvolupi altres patologies, per la qual cosa els informes no són garantia, per si sols, de cap efecte advers.

No existeix cura pel tinnitus

En general, el tinnitus té origen en alguna condició prèvia, com la pèrdua auditiva, una lesió de l’oïda o un trastorn de l’aparell circulatori i és per això que els seus tractaments aniran dirigits a tractar aquesta causa subjacent.

Tot i que per internet circulen diversos remeis naturals per eliminar el tinnitus, com el biomagnetisme —una disciplina que suposadament estudia la sensibilitat i reactivitat d’un ésser viu a un camp magnètic— o extractes de la planta Ginkgo biloba, el cert és que actualment no existeix cap cura per aquesta condició. Endemés, cal destacar que el biomagnetisme ja va aparèixer el 2011 en un llistat publicat pel Ministeri de Sanitat on s’enumeraven 73 disciplines considerades pseudoteràpies, les quals “són totes aquelles substàncies, productes o activitats que tenen finalitat sanitària, però no tenen cap suport ni evidència científica que avali la seva eficàcia i seguretat” tal com indica el Pla per la Protecció de la Salut enfront de les Pseudoteràpies.

No obstant això, sí que existeixen tractaments que poden ajudar a alleujar la simptomatologia del tinnitus avalat per la ciència, els quals van des de l’eliminació d’una obstrucció per cera fins a l’ús d’audiòfons, dependran de l’origen dels acúfens.

 
european media and information fund