Les dades no indiquen que el 90% de les treballadores sexuals siguin víctimes de tràfic de persones i explotació sexual

Segons les estimacions i les identificacions de víctimes de tràfic de persones de la policia i del Ministeri d’Igualtat, aquest percentatge és menor.


Què s’ha dit?

El 90% de les dones que exerceixen la prostitució ho fan sota coacció.

Què en sabem?

Segons les estimacions i les identificacions de víctimes de tràfic de persones de la policia i del Ministeri d’Igualtat, aquest percentatge és menor.

El diputat del Partit Socialista de Catalunya David González Chanca va dir al ple del Parlament el 9 de març que el 90% de les dones que exerceixen la prostitució ho fan coaccionades. És una xifra que porta temps circulant i que fins i tot s’ha atribuït al nombre de dones que, dins de la prostitució, són víctimes de tràfic de persones. La ministra d’Igualtat, Irene Montero, va assegurar en una entrevista a La Sexta que la dada és encara més alta i la Policia Nacional va assegurar en una campanya que més del 80% de les dones que exerceixen la prostitució ho fan de manera forçada.

La prostitució no està regulada i, com a tal, és molt difícil obtenir xifres precises sobre la situació de les persones que l’exerceixen. Estudis de diversos ministeris elaborats en anys diferents calculen que a Espanya exerceixen la prostitució entre 45.000 i 113.000 persones. La Policia Nacional, una de les fonts que apunta que el 80% d’elles són víctimes de tràfic de persones o explotació sexual, només va notificar 921 casos d’aquests delictes el 2019. L’estudi que assenyala la dada més alta és de l’Ajuntament de Barcelona, que assegura que el 48% de les dones que exerceixen la prostitució a la ciutat tenen indicis de ser víctimes d’aquests delictes, però no ho confirma. Un altre estudi del 2021 rebaixa la xifra de víctimes de tràfic de persones amb finalitat d’explotació sexual fins a un 10% del total de la prostitució. T’expliquem les dades disponibles i com interpretar-les.

"Cal recordar que el 90% de les dones que exerceixen la prostitució ho fan sota coacció i això va més enllà de les xifres"

David González Chanca, PSC

[Intervenció de Cristina Almeida (advocada): "El 90% de la prostitució està lligada al tràfic de persones”] “Jo diria que més”

Irene Montero, ministra d’Igualtat

La coacció, paraula utilitzada per González, és segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, l’“acció de constrènyer la voluntat d’algú a dir o a fer alguna cosa”. En l’àmbit jurídic trobem dos delictes que fan referència de forma indirecta a la coacció per realitzar una activitat sexual: el d’explotació sexual (article 187 del Codi Penal) i el de tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual (article 177bis). Cap dels dos parla de “coacció” explícitament, però sí d’utilitzar “la violència, la intimidació o l’engany” per tal que algú exerceixi la prostitució. Ens hem posat en contacte amb el departament de premsa del PSC per saber d’on surt aquesta dada, però en el moment de publicar aquesta verificació no hem obtingut resposta. També hem demanat les dades al Ministeri d’Igualtat, però al moment de publicar l’article no ens havien contestat.

Un cens d’entre 45.000 i 113.000 prostitutes

A Espanya no hi ha dades oficials sobre les persones que es dediquen a la prostitució i això dificulta calcular quin percentatge d’elles són víctimes de tràfic de persones. El Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim organitzat (CITCO), depenent del Ministeri de l’Interior, estimava el 2012 que a Espanya hi havia aproximadament 45.000 persones exercint la prostitució, una xifra publicada en el pla integral contra el tràfic del Ministeri d’Igualtat 2015-2018. Des de llavors, les autoritats policials no han actualitzat aquesta dada. 

Un informe del 2006 encarregat pel Ministeri de Treball per calcular l’impacte que podria tenir una regularització de la prostitució a Espanya apuntava “amb caràcter conservador” que hi ha 113.426 treballadores sexuals a tot el país. Un altre estudi del 2011 calculava que “l’oferta de prostitució entre carrer i club pel conjunt d’Espanya [seria] significativament inferior a 100.000 efectius”, als quals se’ls ha de sumar la prostitució exercida en pisos i entorns de luxe (pàgina 10) que l’estudi no arribar a xifrar amb cap dada. 

Tràfic amb finalitat d’explotació

El 2020, a Espanya les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat van identificar 160 víctimes de tràfic amb finalitat d’explotació sexual i 415 víctimes d’explotació sexual, segons l’últim balanç estadístic del CITCO, elaborat a partir de les investigacions policials. En total, es van identificar 575 víctimes entre ambdós delictes.

No obstant això, perquè una persona es pugui considerar víctima, les autoritats policials l’han de considerar formalment com a tal o hi ha d’haver una causa penal oberta, com es detalla en els apunts metodològics dels informes del Ministeri d’Igualtat. Ara bé, a causa de la situació de vulnerabilitat de les víctimes, moltes vegades aquesta identificació no és possible i les autoritats policials i el Ministeri d’Igualtat fan aproximacions del nombre de persones que es poden trobar en aquesta situació. El 2018 la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere va calcular que a Espanya hi havia 4.302 possibles víctimes de tràfic amb finalitat d’explotació sexual i 9.028 possibles víctimes d’explotació sexual, un total de 13.317 persones que es podrien trobar en aquesta situació. El CITCO fa unes estimacions més baixes: el 2018 calculava 9.315 possibles víctimes, entre els dos delictes, i el 2020, 3.867. 

Segons les dades policials de víctimes de tràfic de persones o explotació sexual, les xifres queden molt lluny de representar el 80% si considerem que a Espanya hi ha al voltant de 100.000 treballadores sexuals. Fins i tot si fem el càlcul tenint en compte les possibles víctimes o persones que estan en risc, tant de tràfic com d’explotació, (13.317 el 2018) el percentatge és del 16% per 80.000 prostitutes i 13% per 100.000. Si ho calculem sobre les 45.000 prostitutes que estimava el CITCO al 2012, un 30% estaria en risc de ser víctima de tràfic o d’explotació sexual, amb les dades del 2018. 

En el cas de la ciutat de Barcelona, l’últim informe (2018) de l’Agència per a l’abordatge integral del treball sexual de l’Ajuntament constatava que un 48,6% de les prostitutes de la ciutat presentaven senyals de ser víctimes de tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual. Els informes dels últims anys també calculen que al voltant d’un 90% de les persones que exerceixen la prostitució a Barcelona són dones migrants

Aproximacions del 10-20% 

Les xifres que estimen la prostitució al voltant de 100.000 persones aproximadament encara són vigents, segons explica Carmen Meneses, doctora en Antropologia Social per la Universitat de Granada, professora de la Universitat Pontifícia de Comillas i que ha investigat el tràfic d'éssers humans i la prostitució a Espanya. De fet, l’experta va concloure en un estudi publicat el 2021 que a Espanya entre 80.000 i 100.000 persones exerceixen la prostitució i, d’aquestes, al voltant d’un 10% són víctimes de tràfic. Els seus estudis, que investiguen “poblacions ocultes”, es basen en mètodes etnogràfics en què “es compten els casos detectats en una mostra concreta i a partir d’aquí es fan estimacions estadístiques”, segons apunta la investigadora a Verificat. 

Una altra investigació, en aquest cas realitzada per Jan Van Dijk, doctor en criminologia dels Països Baixos, assenyalava el 2015 que aproximadament un 20% de les treballadores sexuals poden considerar-se víctimes de tràfic. Malgrat que la prostitució als Països Baixos és legal, el mateix lloc web del govern holandès afirma que “encara passen abusos com la prostitució forçada, la prostitució de menors i les condicions de treball insegures”.

D’on surt el 80%?

Amb motiu del Dia Internacional contra l’Explotació Sexual i el Tràfic de Persones del 2020 (23 setembre), la Policia Nacional va afirmar en una campanya que “més del 80% de les dones prostituïdes a Espanya ho fan de manera forçada després de ser enganyades”. La nota de premsa assegurava que el 2019 “la Policia Nacional va alliberar 921 dones víctimes de tràfic”, però no especifica quin és el total sobre el qual calcula el percentatge. Hem demanat les dades al departament de premsa i a la brigada contra el tràfic de persones de la Policia Nacional, però fins al moment de publicar aquesta verificació no hem obtingut resposta.

La xifra del 80%, o fins i tot una de més elevada (90%), ja s’havia publicat en diversos mitjans com El País, l’ABC i El Periódico de Aragón amb anterioritat, citant sempre “fonts policials”. 

Carmen Meneses explica a Verificat que aquesta sobredimensió del tràfic per part de la policia, com en el cas de la campanya publicitària del 2020, pot donar-se també per una infrarepresentació de la prostitució en general. L’autora de l’estudi explica que les xifres totals de prostitució “estan esbiaixades per representar el sector més públic, el carrer i els locals d’alterne”. La investigadora conclou: “Hi ha un important sector que es manté ocult, principalment que es mou per internet i pisos, on la policia no pot inspeccionar si no té una ordre judicial i on es concentra en aquest moment el gruix de la prostitució”. 

El 84% del tràfic de persones al món és per explotació sexual

Per tant, la principal dificultat per calcular el percentatge de víctimes de tràfic de persones i d’explotació sexual és la manca d’una xifra actualitzada de la prostitució a Espanya. Tot i així, segons les dades oficials que ha donat la Policia en els últims anys i també la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere, el percentage de víctimes de tràfic no arriba en cap cas al 90%. Per la seva banda, l’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte no parla d’un 90% de tràfic dins la prostitució, sinó d’un 84% d’explotació sexual entre el total de víctimes de tràfic de persones de tot el món, que poden estar explotades també per altres raons.