Les dades de Vox sobre criminalitat a Catalunya, contextualitzades

No hi ha dades oficials que avalin un augment de la delinqüència a l’estiu i, encara que la criminalitat sí que ha pujat a Catalunya, ho ha fet amb una diferència de 4,1 punts percentuals respecte del conjunt de l’Estat.


Què s’ha dit?

Que la inseguretat a Catalunya ha augmentat “aquest estiu”, que la criminalitat s’ha incrementat “un 57% més que a la resta d’Espanya durant el primer trimestre del 2023” i que les agressions sexuals “s’han disparat un 19% respecte de l’any 2022”.

Què en sabem?

No hi ha dades oficials que avalin un augment de la delinqüència a l’estiu i, encara que la criminalitat sí que ha pujat al primer trimestre, ho ha fet amb una diferència de 4,1 punts percentuals respecte del conjunt de l’Estat. A més, les xifres de delictes sexuals no reflecteixen necessàriament la seva evolució real.

Vox ha anunciat que “exigeix la compareixença” al Parlament de Catalunya del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, “perquè informi de l’augment de la inseguretat aquest estiu”. L’escrit que ha presentat el portaveu adjunt del seu grup parlamentari, Sergio Macián, assegura —citant una notícia de La Razón— que, “segons dades oficials facilitades pel Ministeri de l’Interior, la criminalitat ha augmentat a Catalunya un 57% més que a la resta d’Espanya durant el primer trimestre del 2023”. A més, també afegeix que “les agressions sexuals” entre el gener i l’abril del 2023 “s’han disparat un 19% respecte de l’any 2022”, enllaçant de nou una notícia de La Razón.

Des de Verificat hem volgut posar context a aquestes xifres: no hi ha dades oficials que avalin un augment de la delinqüència a l’estiu, la criminalitat sí que ha pujat a Catalunya, però amb una diferència de 4,1 punts percentuals respecte del conjunt de l’Estat i les xifres sobre delictes sexuals no reflecteixen necessàriament la seva evolució real perquè històricament es denuncien menys i més tard que la resta.

No hi ha dades que avalin un “augment de la inseguretat” a l’estiu

Encara que Vox parli “de l’augment de la inseguretat aquest estiu” i faci referència a una suposada “tendència de creixement delinqüencial al llarg del que portem del 2023, fins aquest mes d’agost”, és impossible avalar amb dades oficials aquesta afirmació perquè tant els Mossos d’Esquadra com el Ministeri de l’Interior només han publicat, fins ara, les xifres de criminalitat del primer trimestre de l’any.

“L’augment de la inseguretat aquest estiu [a Catalunya]”

Vox

És a dir, no hi ha dades oficials sobre l’evolució dels delictes ni al segon trimestre (de l’abril al juny) ni tampoc al tercer trimestre (del juliol al setembre). El departament de comunicació dels Mossos d’Esquadra ha confirmat a Verificat que encara no s’han publicat dades oficials de criminalitat més enllà del març del 2023.

La criminalitat puja a Catalunya 4,1 punts percentuals més que a Espanya

L’escrit on Vox demana la compareixença del conseller també assegura que “segons dades oficials facilitades pel Ministeri de l’Interior, la criminalitat ha augmentat a Catalunya un 57% més que a la resta d’Espanya durant el primer trimestre del 2023”.

“La criminalitat ha augmentat a Catalunya un 57% més que a la resta d’Espanya durant el primer trimestre del 2023”

Vox

Però d’on surt aquesta dada? Entre gener i març del 2023, el nombre de delictes a Catalunya va augmentar un 11,3% respecte al mateix període de l’any anterior, davant l’increment d’un 7,2% al conjunt de l’Estat espanyol. Així ho indiquen les darreres dades del balanç de criminalitat publicades pel Ministeri de l’interior.

És a dir, és cert que al primer trimestre del 2023 l’augment de la criminalitat va ser superior a Catalunya que a tota Espanya amb una diferència de 4,1 punts percentuals. La xifra del “57%” a la que fa referència Vox a partir de la notícia de La Razón també és correcta, però surt de comprar la diferència percentual entre la variació dels delictes al conjunt de l’Estat (7,2%) i la de Catalunya (11,3%). Són dues formes de donar una mateixa informació que poden generar impressions diferents.

Les xifres de delictes sexuals no reflecteixen necessàriament la seva evolució real i, a més, són similars a les d’Espanya

A més, Vox també ha assenyalat que “les agressions sexuals” de gener a abril del 2023 “s’han disparat un 19% respecte de l’any 2022”. Aquesta dada va ser publicada pels Mossos d’Esquadra en una nota de premsa el 23 de maig del 2023, a la qual explicaven que “de gener a abril d’aquest any 2023” s’havien “instruït 1.247 denúncies les quals representen un 19% més respecte al mateix període de l’any 2022”.

“Les agressions sexuals […] entre el gener i l’abril del 2023 s’han disparat un 19% respecte de l’any 2022”

Vox

Ara bé, s’ha de tenir en compte que les xifres sobre els delictes sexuals no reflecteixen necessàriament la seva evolució real perquè es denuncien menys i més tard que la resta, com ja vam explicar en una verificació, i que aquesta evolució és similar a la registrada al conjunt d’Espanya, ja que a Catalunya han augmentat un 17,3% al primer trimestre del 2023 respecte al mateix període de l’any anterior (de 750 a 880), mentre que a l’Estat s’han incrementat un 16,9% (de 3.682 a 4.303), segons les darreres dades del balanç de criminalitat publicades pel Ministeri de l’interior.

Les xifres del Ministeri de l’Interior (augment del 17,3%) són lleugerament inferiors a les dels Mossos d’Esquadra (augment del 19%) perquè no inclouen les d’algunes policies locals com la Guàrdia Urbana de Barcelona, tal com va confirmar el gabinet del ministeri a Verificat.

En tot cas, els delictes sexuals són delictes que històricament s’han denunciat menys que la resta i, per tant, no es pot saber si l’augment que registren les xifres mostra un increment real o que ara n’arriben més a coneixement dels cossos policials, segons va detallar el departament de premsa de Mossos d’Esquadra a Verificat.

De fet, a la mateixa nota de premsa, el cos indicava que aquest fenomen “presenta encara una elevadíssima xifra oculta de denúncia situada entre el 70 i 90%” i afegia que les accions del Pla d’acció contra les violències sexuals en entorns d’oci, que van posar en marxa el 2022, “han contribuït en una major visualització de les violències sexuals i un augment de la confiança de les víctimes en la denúncia”.