L’Ajuntament de Barcelona no ha retirat les subvencions a Càritas i Creu Roja com diu Cs

La presidenta del Grup Municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Barcelona va apuntar que aquestes organitzacions havien perdut subvencions, però no és cert: totes dues compten amb una assignació als pressupostos del 2022


Què s’ha dit?

L’Ajuntament de Barcelona ha retirat les subvencions a Càritas i Creu Roja

Què en sabem?

Les dues entitats sumen 7,8 milions d’euros en ajudes públiques municipals des del 2019 i ambdues tornen a apareixer en els pressupostos del 2022

La presidenta del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, ​​María Luz Guilarte, va assegurar en una compareixença de premsa difosa a Twitter (al minut 1:25) que l'Ajuntament de Barcelona ha deixat “sense cap mena de subvenció” a Càritas i Creu Roja.

Guilarte va fer l'afirmació després d'acusar l'alcaldessa de Barcelona, ​​Ada Colau, de subvencionar només organitzacions que li són “afins”, alhora que “altres entitats que tenen una funció i una tasca d'ajuda social sobretot en aquests moments de la pandèmia, que han atès les cues de la fam, com poden ser Càritas o com pot ser Creu Roja, les deixa sense cap mena de subvenció”.

És fals. Com consta als pressupostos de les dues entitats, tant Càritas Diocesana de Barcelona com Creu Roja han rebut fons provinents de l'Ajuntament de Barcelona el 2021 i preveuen continuar fent-ho el 2022. Des del 2019, Càritas ha rebut 3,5 milions en subvencions atorgades per l'Ajuntament i els seus instituts, i la Creu Roja, 4,3 milions, segons el portal de transparència del Consistori.

“A d'altres entitats que tenen una funció i una tasca d'ajuda social sobretot en aquests moments de la pandèmia, que han atès les cues de la fam, com poden ser Càritas o com pot ser Creu Roja, [Ada Colau] les deixa sense cap tipus de subvenció”
María Luz Guilarte, presidenta del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona

Ens hem posat en contacte amb el departament de premsa de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona per saber a què es referia Maria Luz Guilarte, però a l'hora de publicar aquesta verificació no havíem obtingut resposta. També hem contactat amb Càritas Diocesana de Barcelona i amb la delegació de Creu Roja a Catalunya, però a l'hora de publicar l'article encara no ens havien respost. Tot i això, l'Ajuntament de Barcelona apareix als pressupostos de les dues entitats i les dues organitzacions apareixen als comptes públics municipals de la capital catalana.

Subvencions nominatives

Als pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona dels darrers anys hi figuren transferències corrents a Càritas i Creu Roja. Es tracta de les conegudes com a subvencions nominatives, les que s'estableixen “en els Pressupostos Generals de l'Estat, de les comunitats autònomes, de les entitats locals en els termes recollits als convenis i la normativa reguladora d'aquestes subvencions”, segons la definició que dona l'escola d'Administració Pública de Catalunya. "Els perceptors d'aquestes subvencions apareixen al pressupost de forma nominativa plenament identificats com a tals i amb la dotació econòmica subvencional a atorgar de forma singularitzada", assenyala.

Al Llibre Verd del Pressupost de 2022 de l'Ajuntament de Barcelona hi consten 149.834 euros per a Càritas Diocesana de Barcelona (pàgina 45), 548.870 per a Creu Roja (pàgina 43) i 30.000 per a Creu Roja espanyola (pàgina 43). En total sumen ajudes per valor de 728.704 euros.

Les partides de Càritas són per acollida i acompanyament d'immigrants (subprograma 23161) i per atenció a refugiats (23164). En el cas de Creu Roja, per acolliment i acompanyament d'immigrants (23161), promoció de la gent gran (23231), temps i qualitat de vida (23271) i promoció de la salut (31111).

El 2021, els comptes de Barcelona preveien 611.194 euros per a Càritas (pàgina 44), 543.870 per a Creu Roja (pàgina 43) i 30.000 per a Creu Roja espanyola (pàgina 43); en total, 1.185.064 destinats a aquestes organitzacions.

El 2020 (amb els pressupostos aprovats abans de la pandèmia), la partida corresponent a Càritas era de 259.834 euros (pàgina 44), la de la Creu Roja de 408.870 i la Creu Roja espanyola, 45.000 euros (pàgines 40-41).

És a dir, que cau el pressupost per a Càritas entre el 2021 i el 2022, però havia augmentat significativament entre el 2020 i el 2021.

Subvencions de l'any 2021

A més de les subvencions nominatives, al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Barcelona es poden consultar les “subvencions atorgades per l'Ajuntament de Barcelona i els seus instituts”.

En el cas de Càritas Diocesana de Barcelona, hi ​​figuren (a data 28 de gener de 2022) sis convenis, tres amb l'Ajuntament i tres amb l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), per valor de 2,3 milions d'euros:

 • Conveni de l'Ajuntament de Barcelona i IMSS amb Càritas Diocesana de Barcelona: 591.500 euros.
 • Conveni amb Càritas per a immigració i feminismes: 611.194 euros.
 • Conveni per a un projecte comunitari a Torre Baró: 30.000 euros.
 • Conveni amb Càritas Diocesana de Barcelona: 183.216,60 euros.
 • Conveni extraordinari Càritas de març del 2020 a maig del 2021: 259.834 euros.
 • Conveni amb Càritas Diocesana: 591.500 euros.

Per a Creu Roja, la quantitat va ser de 1.313.874 euros el 2021. Els imports més elevats van ser els següents:

 • Annex al conveni marc entre l'IMSS i la Creu Roja: 360.000 euros.
 • Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats de la Creu Roja 2021: 308.870 euros.
 • Programes de voluntariat per a promoció de la salut: 150.656 euros.
 • Accés i qualitat de serveis de rehabilitació a persones discapacitades: 144.000 euros.
 • Millora de laccés als drets socials i laborals de les treballadores sexuals: 133.182,86 euros.

Pressupostos en obert

Tant Càritas Diocesana de Barcelona com Creu Roja publiquen a la pàgina web detalls del pressupost i de les fonts d'ingressos. I les dues entitats han rebut subvencions i ajuts de l'Ajuntament de Barcelona els darrers anys.

En el cas de Càritas, al document sobre ajudes i subvencions públiques de 2020, el darrer que tenen disponible, consten un total d'1,2 milions d'euros provinents de l'Ajuntament de Barcelona referents al concert social de Centres Oberts (133.682 euros), a un contracte d'Acció comunitària (19.200 euros), al conveni d'acollida, gent gran, inserció de persones migrades o atenció a persones refugiades (773.384 euros), al conveni del Programa Làbora (80.822 euros) ia una subvenció pels efectes de la pandèmia (250.000 euros).

Si mirem els anys anteriors, veiem que l‟aportació principal que rep Càritas de l‟Ajuntament de Barcelona és un conveni d‟aproximadament un milió d‟euros per finançar projectes, per exemple, d‟acollida, gent gran, inserció de la immigració o refugiats. Així va ser els anys 2019, 2018, 2017 i 2016.

Per la seva banda, al Pressupost del 2021 de la Creu Roja (a la pàgina 320) apareixen un total d'1,2 milions d'euros procedents del consistori barceloní per a diferents activitats i programes. Els imports més rellevants són per al programa Labora (327.543,25 euros), per a l'acolliment integral a persones immigrades (246.078 euros) i pel programa Baixem al carrer (129.469,14 euros).

Què en diu l'Ajuntament de Barcelona?

Contactat per Verificat, el departament de premsa de la Tinença d'Alcaldia de Drets Socials i Feminismes explica que el 2020 les entitats socials “van tenir una ampliació de recursos perquè es van aprovar fons extraordinaris” i tant Càritas com la Creu Roja van rebre una quantitat addicional de diners.

Les mateixes fonts assenyalen que l'anualitat del 2020 (l'últim pressupost liquidat presentat i tancat) de Creu Roja arriba a un ordre de magnitud d'1,7 milions, que inclouen subvencions de concurrència per a petits projectes que l'entitat pot presentar i el conveni que Creu Roja té amb l'àrea de Drets Socials, que és plurianual i compta amb annexos per a l'atenció de col·lectius vulnerables (la qual cosa apareix al pressupost municipal). A més, la Creu Roja té un conveni vinculat a immigració i refugi que sufraga en part l'Ajuntament i en part el ministeri competent.

D'altra banda, el 2020 Càritas va registrar ingressos de l'Ajuntament de Barcelona de 845.000 euros. En aquest cas, l'entitat té un conveni d'àmbit social (el que es veu a les nominatives del pressupost) per treballar amb col·lectius específics.

Així doncs, per exemple, a la resolució definitiva de la convocatòria de subvencions de Cooperació per a la Justícia Global del 2019, a Creu Roja Espanyola se li van atorgar 75.000 euros per a l'augment de la resiliència contra la malnutrició a Kikwit, 60.000 euros per "promoció de l'equitat de gènere i de l'apoderament de dones" i 29.883,56 per a la "construcció de nous paradigmes locals lliures de racisme".

I a la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districtes i de ciutat de 2018, Càritas Diocesana de Barcelona va rebre 56.971,46 euros per al Centre Obert Glamapretes per a nens i adolescents.

Altres formes de rastrejar les subvencions

Més enllà del Portal de Transparència de l'Ajuntament, hi ha un parell de fonts més a què podem recórrer per rastrejar les subvencions que han rebut Càritas i la Creu Roja de l'Ajuntament de Barcelona.

En primer lloc, el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPC) publica els anuncis i les resolucions provisionals i definitives de les diferents línies de subvenció que dóna l'Ajuntament de Barcelona. En aquest cas, podem buscar al BOPC el NIF de les dues entitats per trobar els anuncis en què apareixen (Q2866001G per a la Creu Roja i R0800314G per a Càritas).

En segon lloc, podem acudir al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques (BDNS), del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, on també podem recopilar les subvencions rebudes per ambdues entitats a través del seu NIF.

Tant al BOPC com a la BDNS apareixen subvencions que l'Ajuntament de Barcelona ha donat a Càritas Diocesana de Barcelona ia Creu Roja.