La taxa de criminalitat no s’ha reduït un 60% a Melilla mentre les fronteres han estat tancades

La taxa de criminalitat a Melilla s’ha reduït un 19,4% entre l’últim trimestre de 2019, quan les fronteres encara estaven obertes, i l’últim trimestre de 2021, quan les fronteres estaven tancades.


Què s’ha dit?

Els índexs de criminalitat han baixat al voltant d’un 60% a Melilla des que les fronteres amb el Marroc han estan tancades.

Què en sabem?

La taxa de criminalitat a Melilla s’ha reduït un 19,4% entre l’últim trimestre de 2019, quan les fronteres encara estaven obertes, i l’últim trimestre de 2021, quan les fronteres estaven tancades.

Un tuit viral a xarxes afirma que “els índexs de criminalitat” a Melilla han baixat un 60% mentre les fronteres entre Espanya i el Marroc han estat tancades entre el 13 març del 2020 i el 17 de maig del 2022. És ENGANYÓS. El balanç estadístic de criminalitat elaborat pel Ministeri de l’Interior indica que la taxa de criminalitat a Melilla ha baixat, però no tant com afirma la publicació. Entre l’últim trimestre del 2019 i el mateix trimestre del 2021 la taxa de criminalitat va baixar un 19,4% (a Espanya, la caiguda va ser del 4% en el mateix període). La reducció més gran va ser entre el primer i el segon trimestre de 2020, quan la taxa de criminalitat va baixar un 45%. 

“Els índexs de criminalitat han baixat a Melilla al voltant d’un 60% des que les fronteres estan tancades”

Una reducció del 20% entre el 2019 i el 2021

El tancament fronterer entre el Marroc i Espanya va començar el març de 2020, en resposta a la pandèmia, com afirma una nota de premsa actual del govern. El 17 de juliol del mateix any el Ministeri de l’Interior espanyol va emetre una ordre avalant aquesta “restricció de viatges no imprescindibles” per “raons d'ordre públic i salut pública”. Des de llavors, el govern espanyol ha prorrogat successivament aquesta ordre fins que el passat 12 de maig va anunciar que es reobririen les fronteres el dimarts 17 de maig. 

L’autor de l’afirmació viral assegura que durant aquest període els índex de criminalitat han baixat un 60%, segons les dades que li han donat la policia local i la Policia Nacional de Melilla. No obstant això, les xifres del balanç estadístic de criminalitat del Ministeri de l’Interior, que recull dades de la Policia Nacional, Guàrdia Civil, policies autonòmiques i policies locals, no mostren una reducció tan elevada. 

Segons l’estadística del ministeri, la taxa de criminalitat, a la qual suposadament fa referència l’autor de la publicació dient “índexs de criminalitat”, ha baixat un 19,4% entre l’últim trimestre de 2019, abans que es decretés el tancament de fronteres i el quart trimestre del 2021 (les últimes dades disponibles comparables). Aquesta taxa calcula el nombre de delictes comesos per 1.000 habitants i permet comparar l’evolució del crim a diferents llocs en funció dels seus habitants. En aquest sentit, entre l’octubre i el desembre del 2019, es van produir 15,4 delictes per cada 1.000 habitants a Melilla i l’últim trimestre del 2021, se’n van produir 12,4 per cada 1.000 habitants. Això suposa una reducció del 19,4%. 

L’últim trimestre del 2019 es van registrar 1.331 infraccions penals, mentre que el quart trimestre del 2021 se’n van comptabilitzar 1.067. Això suposa una reducció del total d’infraccions d’un 19,8% entre el 2019 i el 2021.

Durant els primers mesos de la pandèmia, és a dir, el segon trimestre de 2020, sí que la taxa de criminalitat va disminuir més, tot i que la reducció tampoc va arribar al 60%. La caiguda més important entre 2019 (abans de la pandèmia) i el 2020 (primer any amb pandèmia) es va produir entre el segon trimestre de 2019 i de 2020, quan la taxa de criminalitat va baixar un 45%. Si comparem per trimestres, la reducció més important el 2020 es va donar entre el primer i el segon trimestre, tot i que el recompte del primer inclou alguns dies en què ja estava en vigor l’estat d’alarma.

Amb aquesta comparació l’autor de la publicació fa una correlació entre el que suposa que les fronteres estiguin tancades, és a dir, que no entrin immigrants o persones d’origen marroquí i que hi hagi una reducció de les infraccions penals. Val a dir que aquesta reducció de la taxa de criminalitat no ha estat exclusiva de la ciutat autònoma de Melilla, sinó que a altres comunitats autònomes també ha baixat considerablement com a Catalunya amb una reducció del 13,1% i en el conjunt d’Espanya amb una baixada del 4%. 

Reobertura fronteres

A causa de la “favorable evolució de la pandèmia”, les autoritats marroquines i espanyoles van acordar que les fronteres entre les dues ciutats autònomes i el Marroc es reobrissin el 17 de maig. No obstant això, aquesta reobertura serà “gradual i ordenada”, segons descriu l’ordre del Ministeri de l’Interior publicada al BOE. Per tant, de moment, l’ordre preveu que puguin passar la frontera dues categories de persones. D’una banda, aquelles que compleixin els requisits per entrar a l’espai Schengen, és a dir, que tenen un document d’identitat d’un país membre. D’altra banda, també s’ha habilitat el pas pels treballadors transfronterers que estiguin legalment autoritzats, és a dir, que tinguin Targeta d’Identitat Estrangera (TIE), un reguard d’haver-la sol·licitat o un visat específic per a Ceuta o Melilla.