La immigració no augmenta els índexs de delinqüència

"La immigració massiva i contínua augmenta els índexs de delinqüència" Com ja hem explicat, no …


Verificat

"La immigració massiva i contínua augmenta els índexs de delinqüència"

Com ja hem explicat, no es pot afirmar que hi hagi una relació causal entre els índex de delinqüència i els de població estrangera. La taxa de criminalitat i l’arribada de població estrangera no han crescut al mateix ritme en els darrers anys a Catalunya: la taxa de criminalitat s’ha mantingut bastant estable malgrat l’augment d’immigració. De fet, el 2003 un estudi de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya ja afirmava que la clàssica afirmació segons la qual els immigrants incrementen la delinqüència “no té cap base científica”. 

Altres estudis apunten en la mateixa direcció. La professora de dret penal de la Universitat de Màlaga, Elisa García, assenyala en un article publicat el 2014 que la nacionalitat per si mateixa no explica la motivació delictiva. La delinqüència en el cas dels immigrants està més relacionada amb els contextos de marginació, ja que aquests es troben en major proporció en aquests casos que les persones de nacionalitat espanyola.