La Generalitat aporta fons a l’Alt Comissionat de Drets Humans de l’ONU, però el Govern central i el basc també

Els darrers dies, s’ha afirmat que “la Generalitat ha pagat amb 1,3 milions d’euros” al Comitè de l’ONU que va dictaminar a favor dels polítics independentistes. Entre el 2015 i el 2022, el Govern espanyol ha aportat al voltant de 8,5 milions d’euros a l’Oficina de l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans (mancant dades d’aquest any), mentre que la Generalitat ha donat 990.000 euros. A més, les aportacions van destinades a iniciatives i projectes concrets.


Què s’ha dit?

Que la Generalitat ha pagat amb 1,3 milions d’euros al Comitè de l’ONU que va dictaminar a favor dels polítics independentistes.

Què en sabem?

Entre el 2015 i el 2022, el Govern espanyol ha aportat al voltant de 8,5 milions d’euros a l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, mentre que la Generalitat ha donat 990.000 euros. A més, les aportacions van destinades a iniciatives i projectes concrets.

En els darrers dies, han circulat missatges a les xarxes socials que afirmen que "la Generalitat ha pagat amb 1,3 milions d'euros" (algunes publicacions parlen d'un milió) al Comitè de Drets Humans de l'ONU que va dictaminar que Espanya va violar els drets polítics" dels exdiputats del Parlament. En els missatges esmentats s'acusa el Govern d'haver comès "un delicte" o de pagar les Nacions Unides "a canvi d'informes favorables".

Cap govern pot finançar directament i voluntàriament el treball dels membres del Comitè de Drets Humans ni de l'equip que hi dona suport. La Generalitat sí que ha fet aportacions a l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, però en els últims set anys el Govern espanyol ha aportat vuit vegades més diners que el català. Des del 2015, l'Executiu estatal ha aportat prop de 8,5 milions d'euros, en espera de la contribució del 2022, que encara no s'ha decidit. En comparació, durant aquest període, la Generalitat de Catalunya ha donat 990.000 euros, i el Govern basc, 160.000 euros, segons consta al web de donants de l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, que reflecteix les aportacions de tots els països. "La contribució voluntària del Govern català mai es va utilitzar per al treball dels Òrgans dels Tractats", confirma a Verificat el departament de premsa de l'Alt Comissionat amb relació als comitès com el de Drets Humans.

Les xifres de les Nacions Unides a escala estatal no coincideixen amb les facilitades a Verificat pel Ministeri d'Afers Estrangers (8,8 milions d'euros, uns 300.000 més que els registrats per l'ONU) que, a l'hora de publicar aquesta verificació, encara no havia aclarit quin és l'origen de la discordança.

D'altra banda, la contribució del 2022 del Govern espanyol “encara no ha estat decidida”, segons apunta a Verificat l'Oficina d'Informació Diplomàtica del Ministeri d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació. En cas de fer-se una nova contribució, es requerirà un acord del Consell de Ministres, de conformitat amb el que estableix la disposició addicional quarta de la Llei de tractats i altres acords internacionals.

El finançament del comitè d'experts

Els experts independents que treballen al Comitè de Drets Humans no perceben cap salari, únicament reben dietes per cobrir els costos de viatge i estança durant les seves sessions, segons ha explicat a Verificat el departament de premsa de l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans (ACNUDH). Aquestes dietes no són finançades a través de les aportacions voluntàries dels governs, sinó que estan detallades en el pressupost regular de les Nacions Unides, format per les contribucions que tots els Estats membres estan obligats a abonar pel fet de pertànyer a l'ONU.

L'equip tècnic i logístic que dona suport a la labor dels membres del comitè a l'hora d'organitzar reunions o preparar els seus informes es finança a través de les aportacions voluntàries dels governs perquè les necessitats excedeixen el finançament del pressupost regular. No obstant això, l'equip tècnic i logístic mai dona suport a un sol comitè, sinó que acompanya la feina dels deu òrgans de l'ONU encarregats de supervisar l'aplicació dels principals tractats internacionals.

Catalunya: 890.000 euros en quatre anys

Entre el 2019 i el 2022, la Generalitat ha realitzat aportacions a l'Alt Comissionat de Drets Humans de l'ONU per valor de 890.000 euros: 200.000 euros el 2022, 290.000 euros el 2021, 250.000 euros el 2020 i 150.000 euros el 2019. Totes les donacions de la Generalitat estan a càrrec de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Als informes publicats per l'Oficina de l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans, les aportacions de la Generalitat i del govern basc estan en euros, però les del govern espanyol estan en dòlars.

Abans d'aquest període, la Generalitat va donar 50.000 euros el 2005, 300.000 euros el 2006, 273.875 euros el 2010 i 100.000 euros el 2016. En canvi, el 2017 i 2018 la Generalitat no va fer cap donació Departament d'Acció Exterior i Govern Obert a Verificat.

El document oficial de contribucions del 2020 inclou dues donacions de la Generalitat: una de 250.000 i una altra de 100.000. Tot i això, el gabinet de premsa del departament, prèvia consulta amb l'Alt Comissionat, assenyala a Verificat que es tracta d'una errada, ja que el 2020 una de les dues donacions va ser de 150.000 euros i no de 250.000.

Les donacions no van destinades directament al Comitè de Drets Humans, sinó que s'adrecen a l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans. L'Alt Comissionat és la "principal entitat de les Nacions Unides en drets humans" i actua en diferents direccions. Una s'articula a través del Comitè, que és "l'òrgan d'experts independents que supervisa l'aplicació del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics pels Estats Parts".

Les aportacions van destinades a iniciatives concretes

Hem preguntat a la conselleria sobre els projectes finançats amb les aportacions de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. El 2022, els 200.000 euros han anat destinats concretament a millorar "els mecanismes de prevenció, protecció i investigació per a la protecció de defensors i defensores de drets humans a Colòmbia".

El 2021, els 290.000 euros es van invertir en "l'enfortiment de l'espai cívic i la protecció de les persones defensores de drets humans a Guatemala i El Salvador". El 2020 i el 2019, es van destinar 150.000 euros cada any a "la verificació de la situació dels drets humans i la protecció de les persones defensores a Colòmbia". A més, el 2020 es van aportar 100.000 euros per reforçar la resposta en emergències com la COVID-19 de l'Oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU pels Drets Humans a l'Àfrica Occidental.

Des de la conselleria d'Exteriors, argüeixen que el Govern "treballa històricament en col·laboració amb les entitats que promouen la defensa dels drets humans" i fa altres aportacions com, per exemple, a ONU Dones, al Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament o a l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats. A més, el gabinet de premsa defensa que "les Nacions Unides no són un organisme subornable i que es pugui comprar".

(*) Aquest article s’ha modificat respecte de la seva primera versió per precisar que el finançament que rep l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides no es destina, de forma directa, a retribuir els membres del Comitè de Drets Humans.