La futura llei trans catalana prioritza el consentiment parental per a l’atenció sanitària a menors trans, a diferència del que diu Vox

Què s’ha dit? Que els menors a partir de dotze anys poden canviar-se de sexe …

Què s’ha dit?

Que els menors a partir de dotze anys poden canviar-se de sexe encara que els seus pares no ho aprovin, cas en què s’imposarà un mediador o tutor.

Què en sabem?

Que l’avantprojecte de llei catalana defensa que la decisió d’accedir a atenció sanitària per al procés de transició en el cas de menors trans ha de ser compartida amb els seus representants legals. La mediació es contempla com un darrer recurs i no com una imposició.

Coneix la nostra metodologia

Joan Garriga, portaveu del Grup Parlamentari Vox a Catalunya, va assegurar en una roda de premsa (minut 4:46) que l’avantprojecte de llei trans catalana contempla que “menors a partir de dotze anys puguin canviar-se de sexe en contra de la voluntat o l’acompanyament dels seus pares […] imposant un mediador o tutor”.

T’HO EXPLIQUEM. L’article 18 de l’avantprojecte de la llei integral de reconeixement del dret a la identitat i l’expressió de gènere de Catalunya especifica les condicions d’accés a l’atenció sanitària de menors trans. “Com a norma general”, en el cas dels menors de 16 anys, “s’ha d’assegurar que la decisió final respecti l’opinió de la persona menor i que sigui compartida amb els seus representants legals”. En cas que hi hagi “discrepància”, l’avantprojecte contempla l’accés a “mediació”.

“[La llei catalana deixa que] menors a partir de dotze anys puguin canviar-se de sexe en contra de la voluntat o sense acompanyament dels seus pares […] imposant un mediador o un tutor”

Joan Garriga, Vox

Encara que la llei trans catalana encara no està aprovada, l’avantprojecte de llei desenvolupa al seu Títol IV l’atenció sanitària a les persones trans i intersexuals. Així, l’article 17 contempla el canvi de nom de la targeta sanitària tot i no haver-lo canviat al registre civil i al DNI —cosa que ja es fa—, a l’accés a la informació i valoració de tots els tractaments i a l’acompanyament psicològic i tractaments hormonals, entre d’altres.

Pel que fa a aquesta assistència sanitària a persones menors d’edat, l’apartat 1D de l’article 18 exposa que “com a norma general, i especialment en el cas de majors de 12 anys i fins que hagin fet els 16 anys, cal assegurar que la decisió final respecti l’opinió de la persona menor i que sigui compartida amb els seus representants legals”.

En cas de discrepància, es pot acudir a “mediació”. Així, la mediació es contempla com un darrer recurs i no com una “imposició” tal com assegura Joan Garriga a la roda de premsa.

Igualment, a l’apartat 1C del mateix article concreten que “per a menors d’edat iguals o superiors als 16 anys, només caldrà el seu consentiment”. Per tant, s’especifica que l’autodeterminació només és completa a partir dels 16 anys, no abans, quan els representants legals continuen tenint influència en la decisió.

La llei preveu acompanyar les persones trans a l’àmbit sanitari

No obstant això, que els menors d’edat puguin accedir a tractaments hormonals no és una novetat d’aquesta futura llei ni tampoc de la llei trans espanyola. Abans de l’aprovació d’aquesta última, una sentència del 2019 del Tribunal Constitucional ja va obrir la possibilitat que els menors poguessin canviar el seu sexe al DNI, sempre que seguissin els requisits d’hormonació i informes mèdics que establia l’antiga llei trans estatal, que en aquest cas eren obligatoris, com va explicar Newtral, membre de la xarxa internacional de verificadors que lluiten contra la desinformació (IFCN).

La diferència entre el projecte de llei trans de Catalunya i la llei espanyola que ja està en vigor des del març del 2023 és que la segona és més global i acompanya les persones trans en el canvi de gènere en l’àmbit administratiu, mentre que la catalana ho fa en l’àmbit sanitari i educatiu, que és en el marc en què té competències la Generalitat, segons va detallar el director general de polítiques LGTBI de la Generalitat, Xavi Florensa, en una entrevista a Ràdio 4 (minut 3:11).

La decisió s’ha de prendre de froma correctament informada

“La llei oblida que la medicació per canviar de gènere té conseqüències irreversibles”, afirma també el grup parlamentari de Vox a través d’una imatge al seu compte de X (abans Twitter). Tot i això, l’avantprojecte de llei trans insisteix reiteradament en la necessitat que les persones trans i els seus representants legals en cas de ser menors, rebin “informació adaptada a la seva edat, maduresa i comprensió per poder prendre una decisió lliure i informada”.

Aquesta informació inclou la “valoració de tots els tractaments que afecten les persones trans”. Per tant, l’avantprojecte de llei defensa i garanteix aquest accés a la informació en afirmar a l’apartat 2C de l’article 17 que qualsevol “intervenció o procediment sanitari” requereix ser acceptat “lliurement i voluntàriament”, després d’haver estat informat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *