La Comunitat de Madrid no està molt infradotada de Forces i Cossos de Seguretat, com afirma Díaz Ayuso

Madrid es troba lleugerament per sota de la mitjana espanyola per cada 1.000 habitants, però és la que més ha augmentat percentualment en els darrers sis anys.

Què s’ha dit?

Que Madrid està molt infradotada de Forces i Cossos de Seguretat perquè no és una regió interessant pel Govern.

Què en sabem?

Madrid es troba lleugerament per sota de la mitjana espanyola per cada 1.000 habitants, però és la que més ha augmentat percentualment en els darrers sis anys.

Coneix la nostra metodologia

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmat al programa En boca de todos, de Cuatro, que la Comunitat de Madrid està “molt infradotada” de Forces i Cossos de Seguretat perquè, segons ha explicat no són “una regió interessant pel Govern” (a partir del 40:45).

És una VERITAT A MITGES. La Comunitat de Madrid es troba lleugerament per sota de la mitjana espanyola, si es comparen les dades més recents del Ministeri de l’Interior en Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat amb les darreres dades poblacionals per comunitat autònoma de l’INE. A la regió madrilenya hi ha 3,24 policies i guàrdia civils per 1.000 habitants, mentre que la mitjana és de 3,3 per 1.000 habitants. Això no obstant, és la comunitat autònoma que ha tingut una major variació positiva des de 2017, abans de l’arribada del PSOE al Govern, segons les mateixes dades del Ministeri de l’Interior.

 “[…] No només és una qüestió de Forces i Cossos de Seguretat, que estem infradotats, molt infradotats, perquè no som una regió interessant pel Govern.”

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid

Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat estan formades pel Cos Nacional de Policia i per la Guàrdia Civil, segons recull la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat en el seu article novè. Ambdós són dependents del Ministeri de l’Interior i, en el cas de la Guàrdia Civil, també del Ministeri de Defensa. Per tant, aquests cossos són els que es troben sota la dependència del Govern, tal com marca l’article 104 de la Constitució espanyola.

Actualment, la Comunitat de Madrid té 3,24 membres de la Policia Nacional o la Guàrdia Civil per cada 1.000 habitants, mentre que la mitjana espanyola es troba en 3,3 per cada 1.000 habitants. En el cas de Catalunya i el País Basc hi ha una infrarepresentació d’efectius de l’Estat a causa de l’existència dels Mossos d’Esquadra i l’Ertzaintza, ja que l’article 149.1.29. de la Constitució deixa oberta la possibilitat de crear policies autonòmiques en aquelles regions on el seu Estatut així ho especifiqui.

Des de l’any 2017, la Comunitat de Madrid ha vist augmentades les seves Forces i Cossos de Seguretat en un 15,3% segons dades del Ministeri de l’Interior, essent la comunitat que més quantitat de membres de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ha sumat entre 2017 i el juny de 2023, període que coincideix temporalment amb el govern del PSOE de 2018 i els dos governs de coalició. 

En registres totals, és la segona que més nous membres ha incorporat des del 2017, amb 2.907, tan sols per darrere d’Andalusia, que ha tingut 2.964 nous policies nacionals i guàrdies civils. D’aquesta manera, Espanya ha recuperat 14.381 places, la qual cosa ha permès superar la màxima xifra històrica amb 156.453 agents de Policia i Guàrdia Civil.