Els sous dels sanitaris no s’han recuperat respecte als que hi havia abans de la crisi

El vicepresident de la Generalitat


El vicepresident de la Generalitat