El sector TIC no ha creat 15.000 nous llocs de treball a Catalunya el 2021, és una dada desactualitzada

El 2020 es van registrar 15.000 empleats nous al sector TIC a Catalunya, però el tercer trimestre del 2021 (l’última actualització) hi havia 14.700 ocupats menys que en el mateix període de l’any anterior


Foto | Generalitat de Catalunya

Què s’ha dit?

El vicepresident Jordi Puigneró va afirmar que en l’últim any “el sector TIC ha creat 15.000 nous llocs de treball” a Catalunya.

Què en sabem?

La dada està desactualitzada. El 2020 es van registrar 15.000 empleats nous al sector TIC a Catalunya, segons les dades de l’Enquesta de Població Activa, però el tercer trimestre del 2021 (l’última actualització) hi havia 14.700 ocupats menys que en el mateix període de l’any anterior.

El vicepresident del Govern de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, va assegurar en una entrevista a espai.mèdia que, “tot i la pandèmia”, en l'últim any “el sector TIC ha creat 15.000 nous llocs de treball” a Catalunya.

És ENGANYÓS. És cert que el 2020 es van registrar 15.000 empleats nous al sector TIC a Catalunya, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA), però el tercer trimestre del 2021 (l'última actualització) hi havia 14.700 ocupats menys que en el mateix període de l'any anterior. És a dir, a falta de conèixer les dades anuals del 2021, en els tres primers trimestres de l'any s'han perdut pràcticament la mateixa quantitat d'empleats que el sector havia augmentat l'any anterior.

“En el darrer any, tot i la pandèmia, el sector TIC ha creat 15.000 nous llocs de treball, el que suposa un increment del 13%”

Jordi Puigneró, vicepresident del Govern de la Generalitat

El gabinet de premsa de la vicepresidència i Departament de Polítiques Digitals i Territori ha explicat a Verificat que, efectivament, Puigneró es referia a les dades del 2020 i que, malgrat que es va publicar l'11 de gener, l'entrevista es va realitzar a finals de desembre.

15.000 empleats menys el 2021

En el tercer trimestre del 2021 (l'últim amb dades disponibles), hi havia 114.000 ocupats al sector de les tecnologies de la informació i la comunicació, 15.000 menys que a finals de l'any 2020 (129.000), segons les xifres relatives a la “població ocupada al sector TIC” a Catalunya disponibles a l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

Aquestes dades es basen en les xifres publicades per l'EPA, que difon trimestralment les estadístiques d'ocupats, aturats, actius i inactius a Espanya a partir d'una mostra de 65.000 famílies.

Els dos primers trimestres de l'any també havien assolit unes xifres inferiors a les del darrer trimestre del 2020, però molt semblants. El descens es va accentuar entre el juliol i el setembre, amb el nombre més baix d'empleats en un trimestre des del 2019.

Les dades de Puigneró quadren amb les del 2020

El sector TIC va generar 14.700 llocs de treball el 2020 a Catalunya, fins a assolir un total de 129.000 professionals. Aquesta evolució ha suposat un increment del 12,8% respecte al darrer trimestre del 2019”, relata un informe de Barcelona Digital Talent al·ludint també les dades de l'EPA que apareixen a l'Idescat.

Aquests números coincideixen amb els que cita el Puigneró a la seva entrevista, però estan desactualitzats, ja que ara ja s'han publicat les dades dels tres primers trimestres del 2021 i la tendència no és l'expressada pel vicepresident.

Les dades de l'EPA del quart trimestre del 2021, que permetran comptabilitzar l'evolució al llarg de tot l'any passat, es publicaran el 27 de gener, segons el calendari de disponibilitat d'estadístiques de l'INE.

Cal tenir en compte que totes aquestes xifres fan referència a persones ocupades segons l'Enquesta de Població Activa. Tot i això, es parla de la creació d'un nou lloc de treball (al que es va referir el vicepresident català) quan una persona és donada d'alta a la Seguretat Social.

La reducció més gran d'empleats al sector TIC en 14 anys

Si fem la comparativa trimestre a trimestre (l'EPA es publica cada tres mesos), el tercer trimestre del 2021 ha estat el que ha experimentat un descens més gran d'ocupats al sector TIC a Catalunya respecte al trimestre anterior des del 2008 (quan comença la sèrie disponible a l'Idescat), amb una reducció de 13.500 ocupats. De fet, juntament amb el primer del 2021, són els dos únics trimestres dels darrers nou en què hi ha hagut un descens intertrimestral d'ocupats.

Si fem l'anàlisi en relació amb el mateix període de l'any anterior, el tercer trimestre del 2021 va trencar vuit trimestres consecutius en què hi havia hagut més ocupats al sector TIC que 12 mesos enrere. El tercer trimestre del 2021 es va tancar amb 14.700 ocupats menys que el tercer trimestre del 2020.