El percentatge de catalans que treballa i està en “situació de pobresa” és el més baix dels darrers nou anys i no és del 18% com diu Albiach

El 2021 la taxa de risc de pobresa a la feina va ser del 10,8%, la més baixa des que hi ha registres. A més, mai s’ha arribat al 18%.


Què s’ha dit?

Jéssica Albiach va afirmar que el 18% dels catalans que treballen estan en “situació de pobresa”.

Què en sabem?

L’any 2021 es va registrar una taxa de treballadors en risc de pobresa del 10,8%, la més baixa des que hi ha registres, segons les dades de l’Idescat. A més, mai s’ha arribat al 18%.

La presidenta del grup parlamentari d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, va afirmar en una entrevista a Els Matins de TV3 que el 18% de gent que treballa a Catalunya “està en situació de pobresa” (al minut 1: 22).

És FALS. La taxa de risc de pobresa a la feina va ser del 10,8% el 2021, com consta a l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). A més, l'any passat es va registrar la taxa més baixa de tota la sèrie històrica, que comença el 2013, i mai s'ha arribat al 18%.

“Tenim un 18% de gent que treballa i, malgrat treballar, està en situació de pobresa”

Jéssica Albiach, En Comú Podem

Una taxa del 10,8% el 2021

La taxa de risc de pobresa a la feina es calcula a partir de l'Enquesta de condicions de vida i mesura el “percentatge de població que treballa i que té una renda disponible per sota del llindar de risc de pobresa”, com explica el mateix Idescat. Aquest llindar està fixat al 60% de la renda mitjana disponible equivalent.

A Catalunya, la taxa de risc de pobresa a la feina va ser del 10,8% el 2021, l'últim any amb dades disponibles, segons les xifres de l'Idescat. Això són set punts menys que el que afirma Albiach. A més, Catalunya es troba lleugerament per sota de la mitjana estatal, que se situa al 12,7%.

Si ens fixem en la cronologia històrica, des del 2013 no hi ha hagut cap any que hagi arribat al 18%. La taxa més alta es va assolir el 2018 amb un 14,4% i, des de llavors, aquesta no ha deixat de disminuir progressivament.

Ens hem posat en contacte amb el departament de premsa d'En Comú Podem per saber a quines dades feia referència Jéssica Albiach, però a l'hora de publicar aquest article no ens havien contestat.

Més homes que dones

D'altra banda, si analitzem la pobresa a la feina per gènere, constatem els matisos entre homes i dones. A Catalunya, la taxa és del 12,6% entre els homes i del 8,8% entre les dones. Aquesta comparació es manté al conjunt d'Espanya, encara que amb menys diferència: el 13,9% dels homes que treballen es troben en risc de pobresa, mentre que aquesta proporció és de l'11,2% en el cas de les dones.