El gràfic enganyós de l’Ajuntament de Barcelona que sobredimensiona el pressupost de 2023

El cercles del gràfic no augmenten proporcionalment i se sobredimensiona el pressupost de 2023


Què s’ha dit?

Un gràfic que mostra l’augment del pressupost municipal entre el 2015 i el 2023, il·lustrat amb uns cercles la mida dels quals incrementa amb els anys, no augmenta proporcionalment amb les dades i sobredimensiona el pressupost de 2023.

Què en sabem?

Les dades que apareixen són correctes, entre el 2015 i el 2023 el pressupost inicial de l’Ajuntament de Barcelona va augmentar en un 41%, però el cercle que representa la despesa del 2023 és un 221% més gran que el de 2015.

L’Ajuntament de Barcelona ha publicat un portal interactiu que repassa les actuacions del consistori entre el 2019 i el 2023, durant el mandat en coalició entre Barcelona en Comú i el PSC. La primera dada que mostra és l’augment del pressupost municipal entre el 2015 i el 2023, il·lustrat amb uns cercles la mida dels quals incrementa amb els anys.

Aquesta representació gràfica és ENGANYOSA, ja que la superfície dels cercles no augmenta proporcionalment amb les dades i sobredimensiona el pressupost de 2023. Les dades que hi apareixen són correctes: entre 2015 i 2023, el pressupost inicial de l’Ajuntament de Barcelona va passar dels 2.550 als 3.596 milions d’euros. És a dir, va augmentar en un 41%, però el cercle que representa la despesa del 2023 és un 221% més gran que el de 2015.

El departament de premsa de l’Ajuntament de Barcelona ha explicat a Verificat que aquest gràfic “en cap cas s’ha fet amb voluntat que sigui exactament proporcional, només que ensenyi que efectivament hi ha increment” i que “la rodona final és més gran perquè és la xifra més actual”. 

L’àrea d’un cercle es calcula multiplicant el quadrat del radi pel nombre Pi (aproximadament, 3,1416). És a dir; A = Π * r<sup>2</sup>. Per tant, la superfície no augmenta de manera proporcional amb el radi, sinó de manera quadràtica. 

El diàmetre dels cercles ja de per si està sobredimensionat: mentre que el pressupost va augmentar en un 41% en vuit anys, el diàmetre dels cercles que representa el de 2023 és un 79% més llarg que el de 2015.

I com que la superfície dels cercles augmenta de manera exponencial respecte el seu radi, el resultat final és que el darrer cercle és un 221% més gran que el primer.

En tot cas, l'Ajuntament ja ha retirat el portal, ja que, segons ha indicat el seu departament de premsa, "fa balanç d’acció de govern i per normativa electoral no pot estar activa”.

El pressupost inicial ha augmentat un 41%, però l’executat un 11% 

Les dades del gràfic fan referència als pressupostos inicials de l'Ajuntament, on queda reflectir el que l'administració preveu gastar al llarg d'un any. Tanmateix, la despesa final real és la que queda indicada al pressupost executat.

En aquest sentit, encara que és cert que el pressupost inicial ha augmentat un 41% entre 2015 i 2023, el pressupost executat fins al 2022, l'últim any per al qual hi ha dades, ha pujat en un 14%. Així ho indiquen els informes i bases de dades d’execució del pressupost que publica l’Ajuntament.