La Generalitat no té competències en regulació de la política migratòria com diu Ignacio Garriga

Ignacio Garriga ha fet referència al Govern de la Generalitat i a “les seves polítiques irresponsables de fronteres obertes”. Això es fals, el Govern de la Generalitat no té competències en matèria de regulació de la política migratòria, aquesta depèn del govern central.


Tuit Ignacio Garriga

Què s’ha dit?

Ignacio Garriga, president del grup parlamentari de Vox a Catalunya, ha fet referència al Govern i a les “seves polítiques irresponsables de fronteres obertes”.

Què en sabem?

El Govern de la Generalitat no té competències en matèria de regulació de la política migratòria, aquesta depèn del govern central.

El president del grup parlamentari de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, va publicar un tuit en què acusava el Govern de la Generalitat i “les seves polítiques irresponsables de fronteres obertes” del desallotjament que es va produir a Badalona el passat dijous 13 de gener. Més enllà de l’acusació, és FALS que la Generalitat tingui competències pel que fa a la regulació de la política migratòria. És el govern central qui té competències sobre aquesta qüestió, mentre que les comunitats autònomes tenen competències en matèria d'integració dels estrangers. 

“El Govern i les seves polítiques irresponsables de fronteres obertes tenen la culpa que a Catalunya vegem situacions com aquesta a diari.”

Ignacio Garriga, president del grup parlamentari de Vox a Catalunya

El dijous 13 de gener es va produir un desallotjament a Badalona que va acabar amb càrregues policials, de les quals es van fer ressò diversos mitjans i comptes de Twitter, entre els quals el d’Ignacio Garriga. El president del grup parlamentari de Vox a Catalunya va acusar la Generalitat i a les “seves polítiques de fronteres obertes” del que estava passant. El govern català, però, no té competències en política migratòria.

Segons confirma a Verificat l’advocada especialista en dret administratiu, Raquel Prado, en matèria d’immigració el govern central és qui té les competències en qüestions d’àmbit general i les comunitats autònomes tenen competències en matèria d’integració dels estrangers. Per tant, l’afirmació de Garriga és falsa, ja que el govern català no pot aplicar polítiques “de fronteres obertes”. 

Com s’estableix a l’article 149.1.2ª de la Constitució, l’Estat té competència exclusiva sobre “nacionalitat, immigració, emigració, estrangeria i dret d’asil”. Així també consta en la Llei orgànica 4/2000 sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya, que en l’article 2 bis especifica que li correspon al govern estatal “la definició, planificació, regulació i desenvolupament de la política d’immigració sense perjudici de les competències que poden ser assumides per les Comunitats Autònomes i per les Entitats Locals”. És a dir, és el govern central qui crea el marc legal segons el qual els estrangers poden o no entrar a Espanya.

A Catalunya, l’Estatut d’Autonomia especifica que la Generalitat té competència exclusiva en matèria de primera acollida i de desenvolupament de polítiques socials relacionades amb l’acollida, la integració social i econòmica i la participació social dels immigrants (article 138).

Consulta parlamentària

Aquesta qüestió sobre les competències que tenen tant el govern central com les comunitats autònomes en matèria migratòria també quedava resolta en una resposta del govern al diputat del PDeCAT Carles Campuzano el 2017. En la resposta s’esmenta que les competències exclusives que la Generalitat té pel que fa a l’assistència social queden limitades per la competència exclusiva que té l’Estat en política d’immigració. El que és el mateix: els dos nivells administratius tenen competències diferenciades, però en cas que una entri en contradicció amb una altra, la competència estatal preval.