El CIS fa anys que no pregunta sobre expulsar els estrangers que han delinquit, però les últimes dades no diuen que el 99,9% hi estaria d’acord

Segons les últimes dades del Centre d’Investigacions Sociològiques (2017) un 67% dels espanyols veuria acceptable expulsar els immigrants que resideixen de forma legal a Espanya i han delinquit. Segons el Centre d’Estudis d’Opinió un 76% dels catalans hi estava a favor el 2011.


Què s’ha dit?

El 99,9% de la població estaria a favor que els immigrants que venen sense papers i delinqueixen vagin a complir la pena al seu país d’origen.

Què en sabem?

Segons les últimes dades del Centre d’Investigacions Sociològiques (2017) un 67% dels espanyols veuria acceptable expulsar els immigrants que resideixen de forma legal a Espanya i han delinquit. Segons el Centre d’Estudis d’Opinió un 76% dels catalans hi estava a favor el 2011.

El portaveu de Vox al Parlament de Catalunya i president de la formació a la província de Barcelona, Joan Garriga, va afirmar en una entrevista al programa Aquí parlem (minut 19:30) que el 99,9% de la població donaria suport a retornar els immigrants que venen “sense papers” i delinqueixen. Es tracta d’una suposició que fa el diputat i que no és verificable. D’acord amb les xifres del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) i del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), que van preguntar sobre aquesta qüestió per últim cop el 2017 i el 2011, respectivament, un 67% dels espanyols i un 76% dels catalans veuria acceptable, expulsar els estrangers que han comès un delicte. La pregunta en ambdós casos fa referència a immigrants instal·lats a Espanya legalment, no a aquells que es troben a Espanya en situació irregular.

“L'immigrant que, a damunt que ve sense papers, delinqueix, escolta, que vagi al seu país a complir la pena, que no es quedi aquí. Això la gent ho entén perfectament. Si féssim un referèndum, ens recolzaria jo crec que el 99,9%"

Joan Garriga, portaveu Vox al Parlament de Catalunya

Joan Garriga en la seva declaració parla d’immigrants que venen “sense papers”, però no deixa clar si fa referència als estrangers que han delinquit trobant-se en situació administrativa irregular o si es refereix a tots els immigrants que han comès algun delicte i que han pogut venir “sense papers” a Espanya i després haver-los aconseguit. De totes maneres, les enquestes del CIS i del CEO només pregunten pels immigrants en situació regular, aquells que sí que tenen “papers”.

En el cas dels estrangers en situació administrativa irregular, la llei d’estrangeria ja preveu que siguin expulsats si a més a més sumen l’agreujant d’haver comès un delicte, com vam explicar en una altra verificació d’una declaració del mateix diputat Garriga. És el que la normativa descriu com a procediment preferent (article 63). En aquests casos, la llei preveu 48 hores des de la detenció perquè l’immigrant faci al·legacions abans que es realitzi la devolució.

2 de cada 3 espanyols i 3 de cada 4 catalans veu acceptable expulsar els estrangers que delinqueixin

Un 67% dels enquestats pel CIS van contestar el 2017, últimes dades disponibles, que consideraven acceptable que “s’expulsi del país als immigrants legalment instal·lats que cometin qualsevol delicte”, davant un 27% que consideraven que no és acceptable. Entre els qui ho aproven, al 37% li sembla molt acceptable i al 30% bastant acceptable. Mentre que, entre els qui no ho comparteixen, al 16,9% li sembla poc acceptable i al 10,3%, gens acceptable.

Són dades de l’enquesta sobre actituds cap a la immigració que el CIS ha publicat fins al 2017. Des de llavors, no ha tornat a fer aquesta enquesta tal com es pot comprovar al seu Banc de Dades i, per tant, les últimes xifres disponibles a nivell espanyol sobre aquesta qüestió no estan actualitzades.

Tot i així, entre el 2008 i el 2017, mentre l’enquesta es va fer de forma ininterrompuda (menys el 2013), els percentatges de població que veien acceptable o no expulsar els immigrants que han delinquit es va mantenir estable. El 2008 un 67,5% dels enquestats es mostrava favorable i un 24,8%, en contra. L’any que es va registrar un percentatge major de gent a favor d’expulsar els immigrants que delinqueixin va ser el 2010: ho compartia un 73%.

El Centre d’Estudis d’Opinió va fer la mateixa pregunta que el CIS a 1.600 persones de Catalunya entre el 2010 i el 2011 i els resultats de l’enquesta es van publicar el 2012. Un 76,2% afirmava que veia acceptable expulsar els immigrants en situació regular que delinqueixin i un 18,4% ho trobava inacceptable. Aquesta enquesta, però, tampoc s’ha tornat a repetir des de llavors i no existeixen dades més actuals, com afirma el departament de premsa del CEO a Verificat.

El delicte de falsedats, el més habitual entre estrangers

L’enquesta del CIS pregunta explícitament per expulsar aquells estrangers que han comès “qualsevol delicte” i el CEO parla en general d’immigrants que delinqueixin, però cap de les dues enquestes matisa si la postura de l’enquestat canviaria en funció del tipus de delicte.

En realitat, si mirem les detencions i investigats estrangers en funció de la tipologia delictiva del Portal Estadístic de Criminalitat, les infraccions que més cometen els immigrants són: el delicte de falsedats (normalment de documents), el de patrimoni (furts i robatoris, estafes i falsificació de productes) i el de seguretat col·lectiva (tràfic de drogues o delictes contra la seguretat vial). No obstant això, el 2020, l’any de la pandèmia, els delictes de seguretat col·lectiva, van superar els de patrimoni.

74% dels espanyols no està ben informat sobre la immigració

L’enquesta del CIS de 2017 sobre les actituds cap a la migració mostra que la majoria dels enquestats consideren la immigració com quelcom positiu, un 51,6%, davant un 25,9% que ho considera negatiu o molt negatiu. No obstant això, un estudi de la Comissió Europea del mateix any apuntava que Espanya era un dels països de la Unió Europea on la major part de la població reconeix no estar ben informada sobre la immigració i qüestions relacionades, un 74%, mentre la mitjana europea era del 61%.

Davant això, el Consell Econòmic i Social, un òrgan consultiu del govern espanyol en matèria socioeconòmica i laboral, explica en l’informe La immigració a Espanya: efectes i oportunitats la importància de difondre dades objectives “que resolguin el freqüent desacord entre percepcions i realitat”.

Per exemple, els nadius de les principals economies de l’OCDE, entre les quals es troba Espanya, creuen que hi ha el doble d’immigrants dels que realment hi ha. En l’Eurobaròmetre publicat el 2017 sobre les percepcions dels ciutadans europeus envers la immigració, en el cas d’Espanya, de mitjana els enquestats van contestar que hi havia un 23,2% d’immigrants al país, mentre que la xifra oficial de l’Eurostat indicava que hi havia només un 8,8% de persones no nascudes a la UE a Espanya el 2017. Segons les dades de l’INE aquell mateix any un 9,8% dels residents a Espanya eren estrangers, tant de la UE com de fora.