Catalunya no supera la mitjana espanyola de Llengua castellana en selectivitat ni és la comunitat bilingüe amb millor nota

L’alumnat català no té una mitjana superior a la d’Espanya a l’assignatura de Llengua Castellana i Literatura a la selectivitat ni és la comunitat bilingüe amb millor nota


Què s’ha dit?

Joan Mena, diputat d’En Comú Podem, va afirmar que “les proves d’accés a la selectivitat […] ens diuen que l’alumnat de Catalunya està per sobre de la mitjana a Llengua castellana que la resta de l’Estat i és la comunitat bilingüe de tot l’Estat amb millor resultat en Llengua castellana”

Què en sabem?

L’alumnat de Catalunya no té una mitjana superior a la d’Espanya a l’assignatura de Llengua Castellana i Literatura a la selectivitat ni és la comunitat bilingüe amb millor nota, segons les últimes dades publicades pel Ministeri d’Educació (2020). El departament de premsa d’En Comú Podem ha reconegut que el diputat es va equivocar per culpa d’una confusió.

Joan Mena, portaveu de Catalunya en Comú i diputat al Congrés per En Comú Podem, va afirmar en una entrevista al Cafè d'Idees de RTVE (al minut 7:24) que "les proves d'accés a la selectivitat […] ens diuen que l'alumnat de Catalunya està per sobre de la mitjana a Llengua castellana que la resta de l'Estat i és la comunitat bilingüe de tot l'Estat amb millor resultat en Llengua castellana".

És fals. L'alumnat de Catalunya no té una mitjana superior a la d'Espanya a l'assignatura de Llengua Castellana i Literatura a la selectivitat ni és la comunitat bilingüe amb millor nota, segons les últimes dades publicades pel Ministeri d'Educació (2020). El departament de premsa d'En Comú Podem ha reconegut que el diputat es va equivocar per culpa d'una confusió.

"Les proves d'accés a la selectivitat […] ens diuen que l'alumnat de Catalunya està per sobre de la mitjana en Llengua castellana que la resta de l'Estat i és la comunitat bilingüe de tot l'Estat amb millor resultat en Llengua castellana"

Joan Mena, En Comú Podem

Catalunya no supera la mitjana espanyola

L'alumnat de Catalunya, amb una nota mitjana de 6,48, no va tenir una puntuació a l'assignatura de Llengua Castellana i Literatura superior a la mitjana espanyola (6,60) a les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), segons les darreres dades disponibles, corresponents a l'any 2020, publicades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i el Ministeri d'Universitats a EDUCAbase. La comunitat autònoma tampoc va superar la mitjana estatal els anys 2016, 2017 i 2018. Tot i això, els alumnes catalans sí que van obtenir una nota mitjana a Llengua Castellana i Literatura superior a la resta d'Espanya els anys 2015 i 2019.

El gabinet de premsa del Ministeri d'Universitats ha explicat a Verificat que les dades sobre els resultats de les PAU del 2021 encara no estan disponibles. "Al voltant d'aquestes dates se solen publicar aquestes estadístiques per part del Sistema Integrat d'Informació Universitària", expliquen des del departament.

No és la comunitat bilingüe amb millor nota

Catalunya tampoc és la comunitat autònoma bilingüe amb millors notes a Llengua Castellana i Literatura a la selectivitat. Segons les últimes dades, del 2020, Catalunya (6,48) té la tercera millor nota mitjana dins les comunitats bilingües per darrere del País Basc (6,70) i la Comunitat Valenciana (6,66), però per davant de les Illes Balears (6,08) i Galícia (5,91).

Els estudiants catalans sí que van aconseguir la millor mitjana el 2019, quan van superar, amb un 6,61, els del País Basc (6,52), Galícia (5,97), la Comunitat Valenciana (5,83) i les Illes Balears (5,72). Tot i això, el 2018, van ser els segons amb millor nota (6,14) per darrere del País Basc (6,49) i per davant de la Comunitat Valenciana (6,00), Galícia (5,87) i Balears (5 ,83).

Catalunya tampoc va obtenir la millor nota mitjana el 2016 (6,01), quan va quedar per darrere de la Comunitat Valenciana (6,03) per dues centèsimes. Tot i això, els alumnes catalans sí que van aconseguir la millor mitjana el 2015 i el 2017 en comparació amb les altres quatre comunitats bilingües.

Des d'En Comú Podem han rectificat

El departament de premsa d'En Comú Podem reconeix que Joan Mena es va equivocar a causa d'una confusió entre les proves d'accés a la universitat (PAU) i les proves de nivell de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) realitzades l'any 2010 pel Ministeri d’Educació.

Tot i això, les dades de l'Avaluació General de Diagnòstic 2010, fruit d'una sèrie de proves realitzades a alumnes de segon de l'ESO de tot l'Estat, no indiquen que Catalunya sigui la comunitat bilingüe amb millor mitjana en aquesta prova (502), ja que el País Basc (511) va aconseguir més puntuació. El que sí que assenyalen és que la nota mitjana dels alumnes catalans es troba per sobre de l'espanyola (500) en competència lingüística. La prova situa en una puntuació de 500 la nota mitjana espanyola de cada matèria i, a partir d'aquesta xifra, es calculen les variacions per comunitat autònoma (pàgina 111 de l'informe).

Per calcular les puntuacions en competència lingüística, es va fixar una nota mitjana estatal en 500 punts i, a partir d'aquí, es va avaluar quant augmentava o disminuïa la mitjana de cada comunitat amb base a la mitjana estatal. "En el cas de Catalunya, en competència lingüística té una puntuació mitjana lleugerament superior a la mitjana d'Espanya, però aquesta diferència no és estadísticament significativa respecte a la mitjana un cop tingut en compte els errors estàndard de les estimacions", aclareix el gabinet de premsa del Ministeri d'Educació i Formació Professional.