Catalunya no lidera la creació de llocs de treball: és la setena en termes relatius

El president de la Generalitat va assegurar que Catalunya lidera la creació d’ocupació, però la comunitat no registra el major augment ni a l’últim mes ni a l’últim any


Què s’ha dit?

Catalunya lidera la creació de llocs de treball

Què en sabem?

Ni l’últim mes ni l’últim any Catalunya ha estat la comunitat amb més augment d’afiliats a la Seguretat Social

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, va afirmar que “avui Catalunya està liderant la creació de llocs de treball” en una conferència política que va pronunciar el 14 de febrer (al minut 18:14).

És fals. Ni l'últim mes ni l'últim any Catalunya ha estat la comunitat amb més augment d'afiliats a la Seguretat Social. Tampoc no ha estat el territori amb un creixement més elevat d'ocupats durant l'any 2021, segons l'Enquesta de Població Activa. Mirem totes les dades.

“Avui Catalunya està liderant la creació de llocs de treball”
Pere Aragonès, president de la Generalitat de Catalunya

La comunitat amb més disminució d'afiliats al mes de gener

Les últimes dades disponibles de la Seguretat Social, del gener, mostren que Catalunya va ser la comunitat autònoma que va perdre més afiliats el darrer mes en termes absoluts i la novena en termes relatius.

Catalunya va passar dels 3.519.131 afiliats de mitjana al desembre als 3.482.514 afiliats de mitjana al gener: una diferència de 36.617 persones menys (l'1,04%). Per darrere de Catalunya, que lidera la caiguda d'afiliats en termes absoluts, hi ha Andalusia (31.741 afiliats menys) i el País Valencià (28.624).

En diferència percentual, les tres comunitats amb més reducció d'afiliats van ser Extremadura (amb un descens de l'1,53%), les Illes Balears (1,50%) i el País Valencià (1,42%).

Javier Vázquez, doctor en Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, ​​assenyala que cal tenir present “un tema estacional, ja que per Nadal es contracta molta gent” que quan s'acaben les vacances perd la feina.

Catalunya tampoc lidera el darrer any

Si mirem la variació interanual, en comparació amb el gener del 2021, Catalunya va ser la segona comunitat amb un augment més gran d'afiliats en termes absoluts (per darrere de Madrid) i la setena en termes relatius.

Una altra font de dades la trobem a l'Enquesta de Població Activa (EPA), que ofereix xifres trimestrals. En aquest cas, segons l'última estadística disponible, Catalunya va ser la cinquena comunitat amb més creixement d'ocupats durant l'any 2021 (comparant el quart trimestre del 2020 i el del 2021), amb un augment del 4,72%. En termes absoluts (157.600 ocupats més), es va situar segona darrere d'Andalusia (166.800 més).

Dues fonts de dades

Javier Vázquez apunta que les dades d'ocupació a Espanya i Catalunya provenen de dues fonts principals: l'Enquesta de Població Activa (EPA) i els registres de la Seguretat Social. Són les xifres que hem vist fins ara. Vázquez recomana sempre “comparar en termes relatius”.

En vista de les diferents fonts estadístiques, Elisabet Motellón, professora d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya, sosté que, en realitat, “cap mesura llocs de treball creats”, sinó que “són aproximacions”. Motellón explica que a nivell acadèmic s'agafa de referència l'Enquesta de Població Activa (EPA), que “és la que està destinada a estudiar-ho” i segueix la definició de l'Organització Internacional del Treball, cosa que permet “fer comparacions entre economies”.

L'afiliació a la Seguretat Social, explica Vázquez, “correspon a la gent que té un contracte legal vigent amb la Seguretat Social”. Motellón argumenta que amb les dades de la Seguretat Social, “tu no pots garantir que siguin exactament nous llocs de treball generats, però s'hi acosta molt”.

Lídia Farré, professora del departament d'Econometria, Estadística i Econometria Aplicada de la Universitat de Barcelona, ​​sosté que “la creació de llocs de treball no es pot mesurar a través dels afiliats a la Seguretat Social o l'EPA, ja que aquestes dades mostren no sols la creació de llocs de treball, sinó també les decisions dels treballadors d'acceptar aquestes ofertes”.

Per mesurar la creació de llocs de treball, afegeix, “necessitaríem tenir informació sobre les vacants de les empreses”. Farré argueix que "si el nombre d'ocupats entre el 2021 i el 2022 augmenta, podem parlar d'un creixement a l'ocupació, però no necessàriament de creació de llocs de treball".

41.000 afiliats més en els darrers dos anys

Dues comparacions que també podem fer per veure si “Catalunya està liderant la creació de llocs de treball” tenen a veure amb la diferència d'afiliats en relació amb l'inici de la pandèmia i amb el mínim d'afiliats que hi va haver al mig del confinament del 2020. En cap dels dos casos Catalunya lidera els nous afiliats a la Seguretat Social.

Abril del 2020 va ser el mes amb menys afiliats a la Seguretat Social a Catalunya des de l'esclat de la pandèmia. Des de llavors fins al gener del 2022, a Catalunya hi ha 172.568 afiliats més, un augment del 5,21%. Això situa Catalunya en tercera i vuitena posició respectivament quant a increment.

Si mirem la situació prèvia a l'arribada del coronavirus, a Catalunya ara hi ha 41.712 afiliats més (quarta comunitat autònoma) que al febrer del 2020. Això és un creixement de l'1,21% (desena comunitat).

Ens hem posat en contacte amb el departament de premsa de la presidència de la Generalitat, però a l'hora de publicar aquest article no havíem obtingut resposta.

Catalunya tampoc lidera la reducció d'atur

I les xifres d'atur? Javier Vázquez explica que amb les dades d'aturats “no pots dir que s'han destruït o s'han creat llocs de treball”. Les persones que deixen de figurar al registre d'aturats “no necessàriament han trobat una feina”, aclareix. “Poden ser persones que estan fartes d'estar apuntades i, en no trobar feina, decideixen sortir del registre d'aturats”, diu Elisabet Motellón.

Si anem als números, Catalunya tampoc ha liderat la reducció del nombre d'aturats registrats al SEPE amb les dades de gener de 2022:

  • De fet, a Catalunya va augmentar el nombre aturats registrats. Com dèiem abans, això és degut als contractes que es fan durant la campanya de Nadal. A nivell autonòmic, Catalunya va ser la 13a comunitat amb més increment relatiu i la quarta amb més augment en termes absoluts.
  • En comparació amb fa un any, Catalunya sí que es va situar entre les comunitats amb més reducció dels aturats: la tercera en termes relatius i la segona en termes absoluts. Tot i això, en cap dels dos casos es va ubicar en primera posició.

L'únic indicador que hem trobat que situa Catalunya al capdavant és la reducció del nombre d'aturats al llarg del 2021, segons l'EPA. Així doncs, les dades de l'EPA del quart trimestre del 2021 reflectien que la reducció més gran de l'atur en termes anuals es va produir a Catalunya (142.500 aturats menys). No obstant això, en termes relatius, Catalunya va ser la tercera comunitat amb un descens més gran (-26,49%), per darrere d'Aragó (-27,99%) i Astúries (-26,50%).