Barcelona no és “més contaminant” a causa de les noves mesures de mobilitat, com indica el candidat del PP de Barcelona

La quantitat de contaminants i el trànsit s’han reduït


Què s’ha dit?

Que las medidas para reducir el tráfico han hecho que aumente la contaminación

Què en sabem?

És cert que un indicador de partícules en suspensió ha augmentat, però la majoria s’han reduït

El candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Barcelona, Daniel Sirera, va assenyalar en una entrevista [min 58:44] amb el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, del 25 d'abril que "tot el que s'està fent des del punt de vista de la mobilitat fa que Barcelona sigui encara més contaminant” i que “els cotxes estan més temps circulant”.

És ENGANYÓS. Si bé és cert que el 2022 la concentració de PM10 a les estacions situades en zones de molt trànsit de Barcelona ha estat la més elevada des del 2012, tant les lectures de NO₂ en aquestes zones, com les de les dues emissions en punts amb nivells baixos de circulació (estacions de fons), s'han reduït els darrers anys. El trànsit, segons dades de l'Ajuntament, s'ha reduït un 9% des del 2015.

Tot el que s'està fent des del punt de vista de la mobilitat fa que Barcelona sigui encara més contaminant

Per avaluar els nivells de contaminació d'una ciutat s'avaluen, principalment, dos tipus d'emissions: el diòxid de nitrogen (NO₂) i les partícules en suspensió (PM10). Les dades d'emissions d'aquests gasos contaminants procedents del transport terrestre, el NO₂ i les PM10 indiquen que la mitjana anual s'ha reduït progressivament des del 2005 a les estacions de Barcelona excepte a les estacions fortament influenciades per la contaminació local del trànsit, on les PM10 llegides el 2022 van ser les més altes des del 2012.

Barcelona ha reduït la concentració de NO₂ un 29% a les estacions sotmeses a molt trànsit, i un 34% en què compten amb nivells baixos de circulació respecte a dades del 2015, quan Ada Colau assumís l'alcaldia de la ciutat. Pel que fa a les PM10, els nivells han augmentat un 3% als carrers més transitats, i s'han reduït en un 19% als menys.

Incompliment d'emissions

Tot i la reducció de les emissions, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va condemnar Espanya el desembre del 2022 perquè tant Madrid com Barcelona havien superat de manera reiterada el límit establert de NO₂ entre el 2010 i el 2019.

Nou de cada deu persones a tot el món respiren aire contaminat, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), mentre que a Barcelona l'exposició afecta pràcticament el 100% de la població. De la contaminació que es deriva de la combustió dels cotxes i que té un impacte en la salut de les persones, destaca el diòxid de nitrogen, i el material particulat (PM10), que són les que a més presenten més concentracions a les ciutats, i els nivells dels quals venen principalment del trànsit rodat.