Barcelona no és la ciutat espanyola amb els impostos més alts, com diu Bou

Barcelona no és la ciutat espanyola amb els impostos més alts, com diu Bou


El candidat del PP a l'alcaldia de Barcelona

 • L’IBI urbà, el tribut amb el qual més recapten els ajuntaments, és el 12è més alt entre les 50 capitals de província espanyoles i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

“Barcelona és la ciutat que té els impostos més alts d’Espanya, a nivell municipal i a nivell autonòmic”, va dir Josep Bou, alcaldable a l’Ajuntament de Barcelona pel Partit Popular (PP), en una entrevista a Confilegal.com el 15 d’abril passat. 

Aquesta afirmació va ser repetida per Bou en una entrevista amb el diari ABC publicada el passat 16 d’abril, en la que deia que “ara mateix Barcelona és la capital de província (…) amb impostos més alts”. 

Tant des del Consejo General de Economistas y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) com des del Col·legi d’Economistes de Catalunya ho desmenteixen. I fan la següent precisió: si bé és cert que l’impost sobre béns immobles (IBI) de la capital catalana, que és el tribut pel qual més recapten els ajuntaments, és un dels més elevats d’Espanya, no és el primer, remarquen a Verificat Nacho Cornet, president dels FiscalistesCEC del Col·legi, i Luis del Amo, secretari tècnic del REAF-CGE, l'entitat que ha elaborat el Panorama de la fiscaldad local 2018.

A continuació, una explicació detallada de per què l'afirmació de Bou és falsa.

Quins impostos recapten els Ajuntaments i on es paga més?

Aquests són els impostos que recapten els ajuntaments i les capitals de província que apliquen els tipus impositius més alts, segons l’estudi Panorama de la fiscaldad local 2018, en base a dades del Ministeri d’Hisenda:    

 • Impost de Béns Immobles (IBI). El municipi amb el tipus impositiu més alt d’IBI per a immobles urbans és Tarragona (0,953 per 100), mentre que Barcelona ocupa la 12ª posició i aplica un tipus de 0,75 per 100. Per a immobles rústics, el tipus impositiu més alt el té Córdoba, amb l’1,22%, seguit de Valladolid y Ourense, amb l’1,07%, mentre que Barcelona aplica un 0,73%. Per a immobles de característiques especials, 19 capitals de província apliquen el tipus més alt, d’1,3 per 100, mentre que Barcelona aplica un 0,638 per 100 (un dels més baixos).

 • Impost d’Activitats Econòmiques (IAE). Els municipis poden regular l’IAE en funció d’on es troben situats els negocis dins de la ciutat. Barcelona, com set altres ciutats, té el coeficient de situació màxim en 3,8 punts (el màxim permès) i el mínim en 0,95. Ceuta té un coeficient de situació màxim de 3,6 i un coeficient de situació mínim de 3,6. A Huelva el coeficient màxim és de 3,8 i el mínim de 3,3. A Madrid, per la seva banda, el coeficient màxim és de 3,8 i el mínim d’1,34.
 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM). Aquesta taxa es basa en una tarifa fixada pels Pressupostos Generals de l’Estat i que cada Ajuntament pot augmentar. L’impost té cinc categories en funció dels cavalls del vehicle. En cap d’elles Barcelona és la ciutat amb l’impost més alt.
 • Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). Els tipus impositius més alts, d’un 4%, són aplicats per 21 capitals de província. Barcelona queda per sota, amb un 3,35%.
 • Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). En 15 capitals de província s’aplica el tipus impositiu màxim de 30%, que és el cas de Barcelona.
 • Taxes Municipals. Cada Ajuntament pot posar taxes municipals pròpies en diferents àmbits. Madrid, per exemple, compta amb 24 taxes pròpies; Barcelona amb 16; Almería, 31 i Oviedo, 20. 

Quina posició ocupa Barcelona per recaptació?

Les dades de recaptació també mostren que Barcelona no és la ciutat espanyola que més recapta en cada impost municipal. Aquestes son les capitals de província que més van recaptar per cada tribut al 2018, segons el mateix estudi, elaborat amb dades del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i l’INE, que mostra també la quantitat d’euros recaptats per habitant a cada ciutat.  

 • Impost de Béns Immobles (IBI)Posició núm. 5 – Barcelona (397,5 euros per habitant)
 • Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)Posició núm. 4 –  Barcelona (56,6 euros per habitant)
 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM). Posició núm. 50  – Barcelona (35,1 euros per habitant)
 • Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). Posició núm. 11 – Barcelona (23,4 euros per habitant)
 • Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)Posició núm. 2 – Barcelona (142,4 euros per habitant)
 • Taxes MunicipalsPosició núm. 27 – Barcelona (167 euros per habitant)