ZF2001

Explicació del funcionament i les característiques de la vacuna


El grup biofarmacéutico xinès Anhui Zhifei Longcom Biologic Pharmacy ha desenvolupat ZF2001, una vacuna de subunitats proteiques, una molècula de la regió d'unió a la cèl·lula receptora. Aquesta tècnica inclou porcions de la proteïna Spike del virus SARS-CoV-2, en lloc del germen complet. L'organisme reconeix que aquesta proteïna no hauria de ser present i crea limfòcits T i anticossos que recordaran com combatre el virus que causa el covid-19 si ens infectem en el futur.

La fase III de l'assaig clínic de la ZF2001 va començar al desembre de 2020 i compta amb 29.000 voluntaris de la Xina, l'Equador, Indonèsia, el Pakistan i Uzbekistan

La vacuna ha estat aprovada a la Xina i Uzbekistan, però encara està per determinar si s'administra en dues o tres dosis. De la mateixa forma, tampoc s'han publicat dades sobre la seva eficàcia.

Els resultats de les fases I i II van descartar reaccions adverses greus.

El fabricant no ha detallat la temperatura a la qual ha de ser conservada la seva vacuna.