Si reps un missatge de la DGT per notificar una multa pendent de pagament, alerta: és un intent de frau per Internet 

La DGT i l’Institut Nacional de Ciberseguretat han desmentit aquests missatges i han recordat que només es reben notificacions a través de correu postal o la seu electrònica

La DGT i l’Institut Nacional de Ciberseguretat han desmentit aquests missatges i han recordat que només es reben notificacions a través de correu postal o la seu electrònica

,

Què s’ha dit?

S’han enviat una sèrie d’SMS reclamant el pagament d’una multa de trànsit per part de la Direcció General de Trànsit.

Què en sabem?

Que és una cadena de missatges fraudulents desmentida per la pròpia DGT i l’Institut Nacional de Ciberseguretat. 

Ens heu fet arribar a través del nostre canal de WhatsApp un SMS suposadament enviat per la Direcció General de Trànsit (DGT) reclamant el pagament pendent d’una multa. És FALS. Aquest missatge és un intent d’smishing, és a dir, un engany per aconseguir dades personals o suplantar la identitat a través d’enllaços falsos.

Tens un retard en el pagament d’una infracció. Últim avís abans de l’augment

Tant la DGT com l’Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe) han desmentit aquest missatge. Concretament al juny, el primer organisme estatal citat va alertar a través de les seves xarxes socials de què s’havia produït una “nova onada de phishing amb SMS que suplanten la DGT” i va recordar que les notificacions de sancions sempre es fan a través del correu postal o l’Adreça Electrònica Vial. 

Parlen d’una “nova onada” perquè, de fet, i tal com recull l’Incibe a través de diversos comunicats al seu web, és una estafa recurrent i que ha adoptat diverses formes durant els darrers anys. El darrer avís, també del juny, avisa dels SMS, com també ho fa el que es va emetre al febrer d’enguany i el novembre de 2023. En canvi, des d’almenys 2022, es du avisant d’un intent similar però a través de correus electrònics, una tècnica de frau anomenada phishing

Què fer en cas de rebre un missatge com aquest?

Si tenim sospites d’un possible SMS fraudulent, podem revisar les característiques que comparteix l’Incibe sobre aquest tipus de missatges de text. Així, primerament, trobarem que prové d’un remitent desconegut i, sovint, conté errors gramaticals i ortogràfics que no es trobarien normalment en comunicacions d’organismes oficials. 

Igualment, solen fer sol·licituds d’informació personal que no es demanarien per aquell canal en el cas de ser una notificació oficial, ja que en aquests casos se solen utilitzar espais segurs per traslladar aquests tipus de dades, com els portals de clients o de l’administració pública, però en cap cas per correu electrònic o missatge de text. A més, solen dur inclosos enllaços sospitosos que no coincideixen amb l’URL de l’organisme al qual fan referència. 

Si, tot i això, has premut l’enllaç i s’han facilitat dades personals, l’Institut recomana fer captures de pantalla i conservar tots els enllaços per fer servir com a prova; posar-se en contacte amb l’entitat bancària si s’han facilitat dades del compte perquè puguin prendre les mesures necessàries i presentar una denúncia davant els cossos de seguretat. 

També recomanen comunicar-se amb la seva línia d’Ajuda en Ciberseguretat a través del telèfon 017, el WhatsApp 900 116 117 o la bústia per reportar fraus, així com anar revisant durant uns mesos si les dades personals són a la xarxa.