Quant cobrarà Aragonès com a expresident?

D’ençà que ha anunciat la seva renúncia, s’està especulant amb el sou que rebrà Pere Aragonès com a expresident, arribant a afirmar que és vitalici

D’ençà que ha anunciat la seva renúncia, s’està especulant amb el sou que rebrà Pere Aragonès com a expresident, arribant a afirmar que és vitalici

Foto | Ruben Moreno
, , ,

Què s’ha dit?

Que Pere Aragonès, per ser expresident, cobrarà 122.000 euros durant els pròxims 4 mesos i una pensió vitalícia que pot arribar a màxims de 152.000 euros l’any.

Què en sabem?

Que l’actual president en funcions podrà cobrar durant un màxim de 4 anys el 80% del sou mensual del seu successor. Quan tingui 65 anys i es jubili podrà cobrar una pensió vitalícia del 60% del sou que tingui el president o la presidenta d’aleshores. Les retribucions no es corresponen amb les xifres que corren per xarxes socials.

Després de les eleccions catalanes, i a l’espera de la investidura d’un nou president de la Generalitat, s’han començat a fer virals diversos missatges que especulen sobre el sou que l’actual president en funcions, Pere Aragonès, rebrà com a expresident, i que en alguns casos titllen de vitalici, una qüestió recurrent quan s’apropen canvis de govern. Què en sabem? T’ho expliquem!

La Llei de l’estatut dels expresidents de la Generalitat estableix (a l’article 2) que els presidents de la Generalitat, un cop deixen el càrrec, tenen dret a rebre una assignació mensual “per un període equivalent a la meitat del temps que han estat al càrrec i, com a mínim, per una legislatura”. El salari és “equivalent al 80% de la retribució mensual que correspon a l’exercici del càrrec de president o presidenta de la Generalitat”, és a dir que es calcularà sobre la prestació que rebi el seu successor.

D’altra banda, l’article 3 afegeix que quan els expresidents arriben als 65 anys, tenen dret a cobrar “una pensió de jubilació vitalícia” que consisteix en una assignació mensual equivalent al 60% del sou del president o la presidenta de la Generalitat d’aquell moment. Per tant, Aragonès, de 41 anys, no la rebrà immediatament després d’esgotar els quatre anys posteriors a la presidència.

Quant cobra i quant cobrarà Pere Aragonès?

L’encara president en funcions, en l’exercici del càrrec ha tingut un salari anual de 137.506,7 € amb una retribució d’11.458,9 € mensuals, si ho calculem en 12 pagues. Aragonès va ser investit el 22 de maig de 2021 i, per tant, li correspon el temps mínim d’assignació, que és de 4 anys, fins al 2028. Durant aquest període podrà rebre un sou mensual equivalent al 80% del salari del seu successor. Si agafem de referència el salari del mateix Aragonès, tindria dret a 9.167,11 euros mensuals en 12 pagues, l’equivalent al 80%, o el que és el mateix, 110.005,36 l’any.

Ara bé, si Aragonès passa a exercir un càrrec públic, o a tenir feina en l’àmbit públic o privat, aquesta retribució es retirarà, tal com estableix l’article 4 de la Llei. Així mateix, tampoc podrà rebre l’assignació o pensió si participa en consells d’administració d’empreses públiques o privades. 

Un cop Pere Aragonès es jubili, tindrà dret a una pensió vitalícia per un valor aproximat de 6.875,34 € mensuals, l’equivalent a un 60% del seu salari mensual com a president, si quan arribés a la jubilació el sou de president o presidenta de la Generalitat es mantingués com l’actual. Val a dir que Aragonès té encara 41 anys, en farà 42 aquest any, i si fem els càlculs deixarà de cobrar l’assignació mensual quan en tingui 46, encara lluny de la jubilació.  

Cal recordar, per altra banda, i tal com la Llei preveu en el seu article vuitè, que Aragonès pot renunciar a la retribució i a la pensió, d’igual forma que el Parlament la pot revocar. Per fer-ho, la iniciativa hauria de sorgir de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part de l’hemicicle, i s’hauria d’aprovar per dues terceres parts dels membres. Aquest acord es prendria en cas que es consideri que “ja no concorren les condicions d’honorabilitat necessàries en la persona d’un expresident o expresidenta de la Generalitat, atenent fets coneguts o que es puguin constatar, o en cas de condemna penal ferma contra la persona”.

Què ha passat en altres casos?

L’afirmació feta pels internautes no és nova, ja que en altres ocasions l’edat dels presidents feia que enllacessin, pràcticament, els anys d’assignació mensual amb la jubilació, que d’acord amb la normativa es pot percebre dels 65 en endavant.

El darrer president, Quim Torra, va sortir de la Generalitat el 2020 a punt de complir els 58. Tenint en compte això, cobrarà el percentatge que pertoca de la retribució equivalent al  sou d’Aragonès fins al setembre d’enguany i, el 2027, podrà començar a rebre la pensió per jubilació. 

Segons les dades obertes de la Generalitat, el 2018 Artur Mas va rebre com a assignació 119.450,94 euros, el 80% dels 149.497,46 euros que cobrava Quim Torra aquell any. Pasqual Maragall va rebre com a pensió el 60% del sou de Torra: 89.588,17 euros. Mas, per exemple, va sortir de la Generalitat als 60 anys després de passar-hi gairebé sis anys (2010-2016), José Montilla (2006-2010) amb 55, Pasqual Maragall (2003-2006) amb 65 i Jordi Pujol (1980-2003) amb 72. Aquest últim va renunciar a la pensió després de confessar que havia comès delicte de corrupció. Carles Puigdemont també va renunciar a la pensió i no cobra la seva remuneració com a expresident, segons apareix reflectit a les memòries de la Generalitat.