Les vacunes tradicionals porten metalls, però no són nocius per a la salut

La majoria de vacunes contenen surts d’alumini, però la quantitat no excedeix els límits considerats segurs per les autoritats sanitàries.


Verificat

En un vídeo que circula per WhatsApp, una persona que no s'identifica afirma que les vacunes tradicionals “estan molt contaminades” amb metalls, donant a entendre que són perjudicials per a la salut. Es tracta d'una afirmació ENGANYOSA. Efectivament, la majoria de les vacunes que més s'administren, com per exemple contra la grip o el tètanus, contenen sals d'alumini, un tipus de metall que afavoreix la resposta immunitària de l'organisme. La quantitat inclosa en la fórmula, no obstant això, no excedeix els límits considerats segurs per les autoritats sanitàries.

“Les vacunes estan molt contaminades amb una varietat de nanopartícules. Moltes de les partícules són metalls. Parlem de vacunes tradicionals com la VPH, la grip, la grip porcina, l'hepatitis B, la triple vírica, la vacuna DPT, el tètanus”

La persona que narra el vídeo assegura que vacunes tradicionals com la triple vírica, l’antigripal, l’hepatitis B o la del papiloma humà (VPH) estan fetes amb nanopartícules de metalls. És cert que moltes d'aquestes vacunes contenen sals d'alumini com a adjuvants per a estimular la reacció immune contra un virus. “Aquestes sals d'alumini s'han utilitzat com a adjuvant durant més de 70 anys de manera segura”, destaca la immunòloga i redactora científica de l'Institut de Salut Global (ISGlobal), Adelaida Sarukhan. Però “la quantitat continguda en una vacuna és molt inferior al límit establert per la FDA (l'Administració de Medicaments i Aliments dels Estats Units)”, equivalent a 25 micrograms/dia, “i molt per sota de les quantitats d'alumini que ingerim o inhalem cada dia”, tenint en compte que “l'alumini és un dels metalls més comuns en la natura”, explica la científica.

Sarukhan recorda que l'altre metall que s’utilitzava en algunes vacunes com a conservant era el timerosal, també conegut com etilmercuri. “A diferència del metilmercuri, que s'acumula en l'aigua i en peixos i és tòxic, l’etilmercuri s'elimina ràpidament de l'organisme. Des de 2001, l'única vacuna per a la qual es continua utilitzant en quantitats molt petites és la de la influença”, exposa.

Una font sense base científica

L'autor de la grabació cita al matrimoni de científics italians Stefano Montanari i Antonietta Gatti com a font de la seva informació i el seu llibre publicat en 2015 “Casos pràctics de nanotoxicologia i toxicologia de partícules”. Montanari ha publicat investigacions sobre la presència de nanopartícules de metalls i altres materials inorgànics en el sistema nerviós central, a la sang, o en alguns aliments. És cert que el nostre organisme pot acumular metalls contaminants procedents d'aliments que ingerim o per estar exposats a ells. Aquests metalls, com l'arsènic, el plom, el mercuri o el cadmi, estan a la terra, l'aigua i l'aire. Altes quantitats d'aquests metalls en el cos poden ser perilloses.

Montanari és conegut per defensar teories relacionades amb la covid-19 que manquen de base científica, tal com ja us vam explicar.