Les vacunes d’ARN missatger no modifiquen l’ADN ni amenacen el genoma humà

No hi ha cap evidència científica que indiqui que l’ARN missatger usat en les vacunes pugui tenir la capacitat d’alterar el nostre genoma


Ens heu fet arribar un missatge d’àudio publicat originàriament a Facebook per Rafael Paradas Moreno (pseudònim de Ricardo Delgado Martín, conegut pels seus arguments contraris a les mascaretes) i que s’està compartint per WhatsApp. Es tracta d’un missatge de 37 minuts en el qual Delgado es refereix a la pandèmia i a les vacunes contra la Covid-19 amb alguns dels arguments usats habitualment per negar la pandèmia del coronavirus: el 5G com a causa de la pandèmia, l’existència d’un pla per exterminar la humanitat… 

Entre d’altres afirmacions FALSES que ja hem verificat, el missatge sembra dubtes sobre les vacunes d’ARN missatger, com les que s’estan començant a comercialitzar per fer front al SARS-CoV-2. En concret, Delgado afirma que l’ARN missatger “participa en la síntesi de proteïnes per alterar el seu genoma”. No és un argument nou, freqüentment, trobem missatges a les xarxes que afirmen que la vacuna contra la Covid-19 modifica l’ADN i que, per tant, constitueix una amenaça per al genoma humà i això també és FALS.

Tant la vacuna de Pfizer-BioNTech com la de Moderna pertanyen a les anomenades vacunes d’ARN missatger. A diferència de les tradicionals, aquestes no introdueixen cap patogen per provocar la resposta immunitària de l’organisme sinó que incorpora un ARN missatger sintètic creat en un laboratori que conté part del codi genètic del virus. L’ARN missatger s’introdueix a les cèl·lules de l’organisme per permetre que fabriqui la proteïna viral i un cop es presenti a la membrana cel·lular estimuli el sistema immune.

Davant els dubtes generats en la població per aquesta nova tecnologia, els Centres pel Control i Prevenció de Malalties (CDC) dels Estats Units han elaborat una guia per explicar-ne el funcionament. L’Institut de Salut Global de Barcelona (IsGlobal) també ha elaborat un vídeo per fer pedagogia sobre aquesta nova generació de vacunes i, en general, sobre el procés de vacunació contra la pandèmia. Una de les qüestions que aborda és precisament el funcionament de les vacunes d’ARN missatger contra la Covid-19: “El que fan les vacunes d'ARN missatger és introduir en les nostres cèl·lules una seqüència gènica que codifica per a una proteïna de virus SARS-CoV-2, la proteïna S. Podem dir que fa servir la maquinària de les nostres cèl·lules per fabricar còpies d'aquesta proteïna. A continuació, el nostre sistema immunitari reconeix la proteïna S com estranya i respon generant anticossos específics. Per tant, quan el coronavirus entri en el nostre organisme, ja tindrem immunitat i no ens posarem malalts”.

En un article publicat a The Conversation Jose María Jimenez Guardeño, investigador del Departament de Malalties Infeccioses del King’s College de London, i Ana María Ortega-Prieto, postdoctoral research associate també del King's College London, desmenteixen completament que l’ARN pugui alterar el nostre ADN i, per tant, danyar el genoma

Els autors, afirmen que “la molècula d'ARN és molt fràgil -tant, que aquestes vacunes s'han de conservar a temperatures baixíssimes- i el temps que roman en les cèl·lules és molt curt (hores) (…) Per tant, aquest ARN no es quedarà dins de la cèl·lula un temps suficient com per poder fer alguna cosa més que produir la proteïna de virus i desaparèixer”.

I, per tant, sobre si modifiquen l’ADN i amenacen el genoma humà, s’expressen en aquests termes: “en resum, no hi ha cap evidència científica sobre la base del que coneixem sobre biologia molecular que indiqui que l'ARN missatger usat en les vacunes enfront de la Covid-19 pugui tenir la capacitat d'alterar el nostre genoma”. 

La nova variant del virus apareguda al Regne Unit

En el missatge d’audio que ens heu fet arribar, Delgado també es refereix a la nova variant del virus apareguda al Regne Unit per desmentir-ne l’existència i assegurar que "les morts i els nous malalts al Regne Unit, realment es corresponen a l'administració d'això que han anomenat vacuna". El 21 de desembre l’OMS va informar que les autoritats britàniques l’havien avisat de la identificació d’una nova variant de la Covid-19 coneguda com a SARS-CoV-2 VUI 202012/0. Aquell mateix dia, Salut Pública d’Anglaterra (PHE per les seves sigles en anglès) havia publicat una investigació sobre la nova variant.

Delgado posa com a exemple de la inconsistència d’aquest anunci el fet que, segons diu, l’existència de la nova variant s’hauria identificat mitjançant PCR i això no és cert perquè la tècnica utilitzada és la seqüenciació genòmica viral. 

En trobem una nova evidència a l’informe sobre la variant britànica del virus publicat el 29 de desembre del 2020 pel Centre Europeu per la Prevenció i Control de Malalties (ECDC): “El Regne Unit (Regne Unit) s’ha enfrontat a un ràpid augment de les taxes de casos COVID-19 al sud-est, a l’est i a l'àrea de Londres, que s'associa amb l'aparició d'una nova variant SARS-CoV-2, VOC 202012/01. El 26 de desembre de 2020, s'han registrat més de 3.000 casos d'aquesta nova variant, confirmada per la seqüenciació del genoma, segons el Regne Unit.