L’agència Catalana de l’Aigua ha executat més del 50% del seu pressupost des de la sequera, no menys, com diu Garriga

Què s’ha dit? Que mentre Catalunya s’assecava, l’Agència Catalana de l’Aigua no ha executat el …

Què s’ha dit?

Que mentre Catalunya s’assecava, l’Agència Catalana de l’Aigua no ha executat el 50% del pressupost.

Què en sabem?

Des que ha començat l’actual episodi de sequera, la primavera del 2021, l’Agència Catalana de l’Aigua ha executat vora el 60% del pressupost de 2021 i 2022.

Coneix la nostra metodologia

El secretari general de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha afirmat al ple del Parlament del 7 de febrer que “mentre Catalunya s’assecava”, des del govern “eren incapaços d’executar el 50% del pressupost de l’Agència Catalana de l’Aigua”. 

És VERITAT A MITGES. L’any 2022 es va liquidar el 59,9% del total del pressupost destinat per a despeses i l’any 2021 la liquidació va ser del 58,9%, segons les dades publicades per l’Agència Catalana de l’Aigua. L’execució del pressupost de 2023 encara no s’ha fet pública. 

Per tant, des que ha començat l’actual episodi de sequera, a la primavera de 2021, segons una anàlisi del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, l’Agència Catalana de l’Aigua ha executat vora del 60% del pressupost final del 2021 i el 2022, d’acord amb els comptes publicats.

“Mentre Catalunya s’assecava, eren incapaços d’executar el 50% del pressupost de l’Agència Catalana de l’Aigua”

Ignacio Garriga, Vox

L’actual episodi de sequera va començar a desenvolupar-se a la tardor del 2020 i podem començar a parlar de sequera a curt i llarg termini a la primavera de l’any 2021 a la zona litoral i prelitoral central, segons recull una anàlisi feta pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Des de llavors, el nivell dels embassaments de les conques internes s’ha anat reduint, tal com mostren les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

L’agència Catalana de l’Aigua tenia un pressupost final el 2021 de 648,1 milions d’euros, dels quals es van executar 381,7 milions, és a dir, el 58,89%, tal com recull la liquidació de comptes i la memòria del mateix any. Per a l’any 2022 l’empresa pública tenia pressupostat un total de 704,8 milions, dels quals en va acabar liquidant 422,4 milions, el que representa el 59,9%, d’acord amb la liquidació de comptes d’aquell any.

De fet, els últims dos anys coincideixen amb l’execució més baixa del pressupost de l’última dècada. Mentre que l’any 2015 i 2019 es va liquidar pràcticament tot el pressupost destinat a despeses —97,6% i 99,6% respectivament—, els anys 2021 i 2022 la liquidació només arriba al 60%. 

Malgrat que els últims tres anys el pressupost final era rècord, arribant a quasi 705 milions el 2022, l’execució en valors absoluts ha estat més baixa en aquests últims anys que en anys previs, com el 2019, 2016 i 2015. És a dir, en aquests anys es van invertir més diners que el 2020, el 2021 i el 2022. De fet, el 2016 va ser l’any que l’Agència Catalana de l’Aigua va fer la despesa més gran de l’última dècada, seguit del 2019 i el 2015.

El pressupost aprovat per al 2023 era de 577,6 milions, tot i que encara no s’ha fet públic el pressupost final ni l’executat, i per a l’any 2024 els comptes pendents d’aprovació s’enfilen als 662,8 milions, d’acord amb els pressupostos publicats

Hem preguntat a premsa del grup parlamentari de Vox a què feia referència Ignacio Garriga en la seva declaració, però en el moment de publicar aquesta verificació no hem obtingut resposta.