La presència de dones a les administracions catalanes en xifres

165 dels 341 alts càrrecs de la Generalitat són dones i set de les tretze conselleries són paritàries, però només una de cada quatre de les entitats del sector públic estan dirigides per dones


Foto | Jan Harenburg

Quan arriba el 8 de març, polítics, partits i governs abanderen la lluita feminista i reivindiquen la igualtat real entre dones i homes. Després que les eleccions del 14F hagin deixat el Parlament més paritari de la història, a Verificat hem volgut posar alguns números sobre la taula per radiografiar la presència de dones a ladministració pública catalana i, en especial, a la Generalitat de Catalunya.

El 48% dels alts càrrecs

Dentrada, 165 dels 341 alts càrrecs de la Generalitat són dones i set de les tretze conselleries són paritàries. Estem parlant dels alts càrrecs, del personal eventual i daltres directius dels departaments del Govern de la Generalitat on sinclouen, per exemple, secretaries de departament, direccions generals, oficines, delegacions del Govern, adjunts i assessores. Pel que fa al Consell Executiu, el Govern que actualment es troba en funcions el formen cinc conselleres i vuit consellers.

Ara bé, més enllà del fet que la presència de dones arriba gairebé al 50% entre els alts càrrecs, constatem diferències entre els diversos departaments. Els dos que tenen un major percentatge de dones són el de cultura (el 81%, 13 de 16) i el de justícia (el 63%, 12 de 19). D’altra banda, els dos departaments amb menys presència femenina són el de Territori i Sostenibilitat i el dEmpresa i Coneixement, tots dos amb un 38%. Els segueixen el dAcció Exterior (17 de 42) i la vicepresidència i Departament dEconomia (19 de 47), amb un 40% de dones.

Una de cada quatre direccions de les entitats del sector públic

La situació, però, és radicalment diferent a les entitats del sector públic de la Generalitat. Aquí hi ha, entre daltres, lAgència Catalana de Consum, la Institució de les Lletres Catalanes, el Teatre Nacional de Catalunya, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, lInstitut Català de la Salut o els consorcis sanitaris.

En aquest cas, de les 168 direccions només 39 les ocupen dones, un 23%. La desigualtat més gran la trobem en els departaments de Salut i de Territori i Sostenibilitat; en el primer cas, hi ha 6 dones i 35 homes (un 14,6%) i en el segon, 6 dones i 33 homes (un 15,4%). Pel que fa al Departament dAgricultura, les cinc entitats estan dirigides per homes. En aquesta assignatura, cap departament arriba a la paritat, a excepció del dAcció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en el qual dues dones dirigeixen les dues úniques entitats.

El personal del sector públic, diferenciat

Aquesta sobrepresentació dels homes en càrrecs de rellevància a les entitats del sector públic contrasta amb la presència de dones entre el personal del sector públic de la Generalitat: dues de cada tres persones són dones. Tanmateix, de nou, trobem diferències en funció de l’àmbit de treball. Els tres espais amb més pes de les dones són les institucions sanitàries (un 79%), l’administració de justícia (un 78%) i la docència (un 74%). A laltre extrem, en canvi, els serveis penitenciaris, els bombers, els agents rurals i els Mossos dEsquadra són els col·lectius amb una major infrarepresentació de les dones. De fet, dels 2.404 bombers tan sols 44 són dones (un 1,8%) i d’entre els 17.914 Mossos d'Esquadra hi ha només 3.901 dones (un 21,7%).

Per tant, si posem el focus en l’àmbit sanitari, veiem que les dones ocupen el 14,6% de les direccions de les entitats del sector públic, però representen el 79% del personal sanitari.

Lleugeres diferències a Barcelona

En el cas de Barcelona, ​​la proporció és força semblant a la de lAdministració de la Generalitat, però presenta algunes diferències. Si tenim en compte lAjuntament i les entitats municipals, les dones representen el 47,6% del total del personal. Si ho diferenciem, hi ha un 35,5% de dones en el personal de lAjuntament i un 57,55% en el de les entitats municipals.

Daltra banda, les dones segueixen sent minoritàries entre policies i bombers. A la Guàrdia Urbana hi ha 399 dones i 2.682 homes i als Bombers de Barcelona, ​​6 dones i 541 homes.

La presència de dones també és majoritària a les administracions públiques catalanes en general (sumant-hi els ajuntaments, diputacions i altres institucions), que, igual que en el cas de la Generalitat, mostren una tendència lleugerament a lalça en els darrers anys. El 2019, les dones representaven el 61,9% del personal públic de Catalunya i hi havia 8.262 dones més que el 2011.

Les dones a les administracions de l’estat

Pel que fa a tot l’estat, el Ministeri de Política Territorial va publicar ahir una nota basant-se en les dades del Butlletí Estadístic del personal al servei de les administracions públiques on explicava que les administracions de tot Espanya tenen més de 2,5 milions d’efectius, dels quals 1,47 són dones (un 56,76%) i 1,12 són homes (un 43,23%).

D’altra banda, situava algunes diferències entre els diversos nivells de l’administració. Les dones representen el 67,8% del personal de les comunitats autònomes, el 50,11% de les entitats locals i el 49% de A l’Administració General de l’Estat, integrada pel personal dels ministeris i els seus organismes públics (i sense incloure l’exèrcit i els cossos de seguretat).

Finalment, convé destacar que les Forces Armades i les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat continuen monopolitzats per homes. En total, només hi ha un 12% de dones: un 12,9% a les Forces Armades, un 15,4% a la Policia Nacional i un 7,7% a la Guàrdia Civil.

_____________

Modificació: Una versió anterior d'aquest text deia que els dos departaments menys paritaris eren el de Territori i Sostenibilitat i el dEmpresa i Coneixement. Hem canviat el terme "paritaris" per "menys representació femenina" perquè el Departament de Cultura té un 81% de dones, és a dir, és menys paritari en el sentit estricte de la paraula.