La immigració no degrada els salaris o l’habitatge

"La immigració massiva i contínua devalua els salaris al mateix temps que ensorra el preu …


Verificat

"La immigració massiva i contínua devalua els salaris al mateix temps que ensorra el preu dels habitatges ubicats a zones convertides en guetos"

És fals que l’arribada d’immigrants hagi devaluat els salaris a Catalunya. El salari brut anual mitjà a Catalunya ha augmentat entre el 2004 i el 2018 un 31,5%, passant dels 19.750,11 a 25.968,20 euros l’any. Però, tot i que els sous hagin augmentat en els últims anys, no ho han fet de la mateixa forma per a tothom i hi ha diferències en funció de la nacionalitat: el salari brut anual mitjà d’un espanyol ha augmentat un 34,2%, mentre que el salari brut anual mitjà d’un estranger ha crescut un 20,6%.

Aquest gràfic mostra l’evolució del salari mitjà a Catalunya i l’arribada d’estrangers i indica que els anys que han arribat més estrangers respecte a l’any anterior, el 2005 i el 2008, no hi ha hagut una devaluació del salari mitjà. De fet, l’arribada de nouvinguts està més relacionada amb els cicles econòmics que amb l’augment dels salaris: els anys de crisi arriben menys estrangers que els anys de bonança econòmica. 

Pel que fa a l’habitatge, a nivell català no hi ha xifres del preu del lloguer desglossades per barris a tots els municipis i, per tant, no se’n pot fer una anàlisi tan profunda. No obstant això, a Barcelona, on el departament d’Habitatge de la Generalitat desglossa amb dades de l’Incasòl el preu mitjà dels lloguers per barris, aquest ha augmentat des del 2014 en els barris on hi ha una major taxa d’immigració: el barri Gòtic, el Raval, la Barceloneta i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Per tant, aquesta afirmació de la regidora de Ripoll tampoc es compleix.

Això s’explica, en part, pels processos de gentrificació que han patit aquests barris, segons explica un article publicat a la revista Estudios Geográficos. El mateix estudi defineix la gentrificació com el procés a través del qual es reforcen “les àrees del centre de la ciutat com espais exclusius, dificultant l’accés a l’habitatge i contribuint al desplaçament dels antics residents”. Tot i això, el preu mitjà del lloguer en aquests barris el 2021 seguia estant per sota de la mitjana del lloguer a Barcelona (918,84 euros), excepte el barri Gòtic (947,07 euros). Per tant, el preu per sota de la mitjana, entre altres factors, pot seguir explicant les altes taxes d’immigració en aquests barris.

De totes maneres, el preu mitjà del lloguer a Barcelona ha augmentat un 34,8% entre 2013 i 2021, segons les dades d’Habitatge. Però, en els sis barris on més ha augmentat la població estrangera, el lloguer ha augmentat per sota de la mitjana de la ciutat, excepte en un cas. 

El barri Gòtic (augment taxa migració 53,9%), Horta (53,7%), Porta (58,4%), Torre Baró (86,5%) i Can Peguera (86,5%) són els barris on més ha augmentat la taxa d’immigració, segons el padró municipal, però el preu del lloguer ha augmentat menys del 34,8%. Mentre que Baró de Viver és el barri on més ha crescut la població estrangera i el preu del lloguer ha pujat per damunt de la mitjana de la ciutat