És enganyós que Barcelona hagi “acomiadat” un músic per no saber català

Què s’ha dit? Que l’Ajuntament de Barcelona ha acomiadat “un músic sevillà per no saber …

És enganyós que Barcelona hagi “acomiadat” un músic per no saber català

Què s’ha dit?

Que l’Ajuntament de Barcelona ha acomiadat “un músic sevillà per no saber català després de 27 anys tocant el clarinet a la banda municipal”.

Què en sabem?

El treballador, interí des de feia quasi tres dècades, no va superar la prova de català que se li requeria per optar a una plaça fixa.

Coneix la nostra metodologia

S’ha viralitzat un titular publicat pel diari El Mundo que afirma que l’Ajuntament de Barcelona ha acomiadat “un músic sevillà per no saber català després de 27 anys tocant el clarinet a la banda municipal” com a interí. 

És ENGANYÓS. El consistori de la capital catalana no ha acomiadat el treballador. L’Ajuntament va obrir una convocatòria per estabilitzar 1.597 places per concurs de mèrits i un total de 12 persones, entre les quals el músic sobre el qual parla el diari, no van acreditar el grau adequat de coneixement de la llengua catalana necessari per optar a les places, un requisit previst al Decret 161/2002, vigent a tota Catalunya. Així ho ha explicat el gabinet de premsa del consistori a Verificat i el mateix article al seu interior.

“Barcelona acomiada un músic sevillà per no saber català després de 27 anys tocant el clarinet a la banda municipal”

El treballador té una plaça reservada a la borsa de treball fins que aconsegueixi acreditar el nivell de català requerit

L’Ajuntament de Barcelona va convocar el 2022 un procés per estabilitzar, mitjançant concurs de mèrits, 1.597 places en el marc de la Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública del 2021, segons explica a Verificat el departament de premsa del consistori. Aquest procés selectiu tenia entre els seus requisits la presentació de mèrits i el nivell de català corresponent a cada grup de titulació”, detalla el gabinet, el qual afegeix que “el requisit de coneixement del català per a l’accés a la funció pública a Catalunya està regulat per part de la Generalitat”. 

L’article 3 del Decret 161/2002 sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal de les administracions públiques de Catalunya estableix que “s’ha d’acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places de què es tracti”. En cas de no poder certificar-lo, el decret preveu que s’acrediti “amb la superació d’una prova específica de coneixements de llengua catalana, la realització de la qual han de preveure les bases de les convocatòries dels processos selectius amb caràcter obligatori i eliminatori”. Segons El Mundo, el músic, en possessió d’un títol inferior al necessari (C1), no hauria superat aquesta prova. 

El departament de premsa del consistori no donat detalls concrets sobre el cas publicat pel diari, però sí que ha explicat a Verificat que “la situació esmentada afecta 12 treballadors/es d’un total de les 3.056 persones admeses al procés”. En aquest sentit, el gabinet assenyala que “les 12 persones que no han pogut superar aquest procés de concurs de mèrits, tal com fixen les bases i la llei, lògicament no poden estabilitzar ara per ara la seva situació”, la qual cosa “suposarà el pagament de la respectiva indemnització i la reserva de la plaça en bossa de treball fins que aconsegueixin” acreditar el nivell de català corresponent a la plaça.