Els vehicles per carretera no suposen el 74% del total d’emissions de CO₂ com afirma Alícia Romero

El transport rodat sí que provoca més gasos contaminants que els avions, però no en les proporcions que la diputada especifica


La portaveu del PSC al Parlament de Catalunya, Alícia Romero, va afirmar en una entrevista a El Periódico de Catalunya que “l'aviació produeix un 4% del CO₂, mentre que el transport per carretera suposa el 74%”.

És ENGANYÓS. La carretera sí que és majoritària entre les emissions derivades del transport, però no en la proporció que va citar Romero. A Espanya, els desplaçaments per carretera van suposar el 64,44% de les emissions derivades del transport i l’aviació, el 16,24% el 2018 (segons l’Observatori de Transport i Logística a Espanya). A nivell global, les dades del 2016 de Climate Watch parlen d’un 74,8% d’emissions del transport provocades pels vehicles de carretera i un 11,95% pel trànsit aeri. Aquestes xifres es redueixen si en comptes d’analitzar només la contaminació pel transport es té en compte el total d’emissions, fet que Romero no va especificar.

“L’aviació produeix un 4% del CO₂, mentre que el transport per carretera suposa el 74%”

Alícia Romero, PSC

El 64% de les emissions per transport a Espanya

Consultat per Verificat, el departament de premsa del PSC respon que Romero al·ludia a les dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Després de la publicació d’aquest text, ens va fer arribar un article d’opinió de la ministra Raquel Sánchez que citava les xifres de les emissions provocades pels diversos mitjans de transport: “el sector mundial de l’aviació produeix al voltant del 4% de les emissions totals de CO₂ produïdes per l’ésser humà i un 12% de les de tots els mitjans de transport, en comparació, per exemple, amb el 74% del transport per carretera”. Són dades vàlides a nivell global i Romero, a l’entrevista, mescla les dues xifres.

L’Observatori de Transport i Logística a Espanya, que depèn del Ministeri, assenyala que el 2018128 milions de tones de CO₂ van ser emeses pel sector del transport” i apunta que “la manera de transport que més emissions va generar va ser la carretera, amb més de 82 milions”. Segons les dades completes del mateix Observatori, això va representar un 64,44% de les emissions per transport, mentre que l’aviació va significar el 16,24%. Però aquesta xifra fa referència únicament a les emissions derivades del transport, no al total d’emissions de CO₂.

Les dades d’emissions de CO₂ varien en funció de la font consultada, ja que són estimacions que depenen del mètode i els càlculs que s’utilitzen per obtenir-les.

El transport suposa al voltant d’una quarta part del total d’emissions. En el seu informe anual de 2020 (a la pàgina 245), el mateix Observatori espanyol cita dades d’Eurostat per assenyalar que el 27,5% del total de les emissions de GEI a Espanya procedeixen del transport (el sector amb més emissions, per davant de l’energia i la indústria). Es tracta d’una dada similar a la que ofereix l’Inventari Nacional de Gasos d’Efecte Hivernacle, que parla d’un 27,7%.

El 25,6% de les emissions de GEI a Espanya

El 2019 a Espanya, el transport per carretera va ser responsable del 26,9% del total d’emissions, d’acord amb l’Informe de l’Inventari Nacional de Gasos d’Efecte Hivernacle (a la pàgina 105). El 2020, l’avanç de dades de l’Inventari Nacional de GEI (a la pàgina 3) assenyala que el transport per carretera “suposa el 25,6% del total de les emissions de GEI de l’Inventari”. Al document s’afegeix que “les emissions del transport aeri nacional només van suposar un 0,6% del total”, tot i que la xifra no inclou els vols internacionals.

A nivell de la Unió Europea, les emissions originades pel transport per carretera van suposar l’any 2019 el 26,83% (el 60,7% procedents d’automòbils i el 27%, de camions i autobusos pesats), segons les xifres de l’Agència Europea de Medi Ambient. En el mateix any, el 5,02% de les emissions comunitàries estaven vinculades a l’aviació (incloent-hi la domèstica i la internacional).

En l’Informe mediambiental de l’aviació europea de 2019 (en la pàgina 88) s’explica que el sector de l’aviació va generar “aproximadament entre el 2 i el 3% del total anual d’emissions globals de CO₂ derivades de l’activitat humana”.

L’11,95% de les emissions globals per transport

A nivell global, segons Climate Watch, l’11,9% de les emissions mundials de gasos d’efecte hivernacle el 2016 van procedir de les carreteres i l’1,9%, de l’aviació. Climate Watch inclou totes dues emissions dins de la categoria de “transport”, que va suposar el 15,9% del total.

Dins d’aquest 15,9% que representen els transports, les emissions procedents del trànsit rodat van suposar el 74,8% i les de l’aviació, el 11,95%. Aquests percentatges són els més similars als oferts per Alícia Romero, però corresponen a 2016 i es refereixen únicament a la proporció entre les emissions procedents dels transports i no al total d’emissions.

Aquestes xifres són molt semblants a les que presenta un article publicat el 2020 en el World Resources Institute, que recull que el 12,5% de les emissions corresponen al transport terrestre (excloent els trens) i el 2,1%, a l’aeri.

Els vols curts generen més CO₂ per passatger i quilòmetre recorregut

Segons un informe de The International Council on Clean Transportation (ICCT), de mitjana, “el transport d’un passatger va emetre 88 grams de CO₂ per quilòmetre (g CO₂/km) de distància de vol”. En els vols de mitjana i llarga distància aquesta xifra va variar entre 75 i 95 g CO/km, en els de curta distància es va situar en els 110 g CO₂/km i en vols regionals de 500 quilòmetres o menys, en 155 g CO₂/km.

Mariano Marzo, professor de Recursos Energètics i Geologia del Petroli i director de la Càtedra de Transició Energètica de la Fundació Repsol-UB, de la Universitat de Barcelona, sostenia en un article publicat el febrer de 2020 que un turisme Volkswagen Golf amb 1,2 passatgers i en condicions reals de conducció emetria 117 i 133 g CO₂/passatger-km per a dièsel i gasolina, respectivament.

Així doncs, excepte per als vols de curta distància (inferiors a 500 km), “el transport aeri emet menys CO₂ per cada passatger i quilòmetre recorregut”, argüia Marzo. Aquesta és la mateixa conclusió a la qual va arribar l’Informe anual de l’Observatori de Transport i Logística a Espanya (a la pàgina 249).

Respecte a la comparativa en la producció de CO₂ entre l’aviació i el transport terrestre, Martí Comamala, professor del Departament d’Enginyeria Mecànica de la Universitat de Girona, explica a Verificat que les diferències entre dos motors amb potències comparables són poques. Tanmateix, “és molt més important la quantitat de vehicles que transiten per les carreteres que la quantitat d’avions que volen cada dia”, i això explica la diferència en les emissions.

A més, un informe encarregat per la Comissió Europea a l’Agència de Seguretat de l’Aviació de la Unió Europea i publicat el novembre del 2020 reconeixia (a la pàgina 37) que l’aviació en general provoca un escalfament del clima tres vegades superior a les emissions de CO₂ derivades del transport aeri perquè més enllà del CO₂ genera altres gasos molt contaminants.

Les emissions de l’aviació a nivell global

Per acabar, The International Council on Clean Transportation (ICCT) va estimar en un informe que el 2018 l’aviació va emetre el 2,4% de les emissions de CO₂ a nivell global. El transport de passatgers va representar el 81%, mentre que el 19% restant procedia del transport de mercaderies. En relació amb els passatgers, el mateix ICCT va calcular que una tercera part de les emissions van ser originades per vols de menys de 1.500 quilòmetres, una altra tercera part, de vols d’entre 1.500 i 4.000 km i l’última, de vols de més de 4.000 km.

En aquesta línia, les dades d’Eurocontrol reflecteixen que el 2020 els vols de llarg recorregut (més de 4.000 km) que van sortir d’aeroports europeus van representar el 6,2% del total de vols i van originar el 51,9% del total d’emissions de CO₂ de l’aviació del continent.

Aquest article és fruit de la col·laboració entre Verificat i Newtral. Pots llegir la versió en castellà aquí.