Els cotxes elèctrics no contaminen “mil vegades més” que els dièsel, com assegura un missatge viral

La xifra no és correcta per a cap tipus de contaminació, especialment la de l’aire


Ens heu preguntat per un missatge de text de Telegram que, acompanyat d’un vídeo del periodista Federico Jiménez Losantos, apunta que els cotxes elèctrics contaminen “mil vegades més que un dièsel” en tot el seu cicle de vida, des de l’extracció de matèries primeres fins que esdevenen residu. És FALS. La xifra no és correcta per a cap tipus de contaminació, especialment la de l’aire, al voltant de la qual hi ha major evidència científica. En altres contaminacions, sobre rius, llacs i el terra, els estudis són més limitats, però en cap cas apareix la xifra de “mil vegades més contaminant”.

Tenint en compte tot el cicle de vida dels cotxes —des de la seva fabricació fins el final de la seva vida útil—, els estudis més recents demostren que els vehicles elèctrics emeten menys gasos d’efecte hivernacle que els seus equivalents que funcionen amb dièsel en la major part de països europeus, també Espanya, tot i que és cert que en la fase de fabricació les emissions de GEI poden ser superiors. Per a altres indicadors, com la pol·lució d’ecosistemes marins o terrestres, l’evidència és limitada i no permet assegurar que un o altre vehicles siguin millors. 

“Un cotxe elèctric contamina mil vegades més en la seva construcció, vida d’ús i rebuig que un de diésel en el mateix transcurs”

La contaminació és un concepte molt ampli que comprèn diversos indicadors mediambientals: des de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle fins a la contaminació d’aigües i sòls, passant per la pol·lució de l’aire per òxids de nitrogen o partícules en suspensió, o la contaminació acústica.

Després d’una cerca per la literatura científica disponible i per les darreres revisions sistemàtiques publicades al respecte, Verificat no ha trobat cap estudi o informe segons el qual els cotxes elèctrics contaminin mil vegades més que els vehicles de combustió en cap dels apartats mencionats. Alguns articles sí apunten que la contaminació de sistemes d’aigua dolça i del terra, i l’emissió de substàncies tòxiques per als humans és major que la dels vehicles dièsel, però cal dir que l’evidència és reduïda en aquests aspectes, i hi ha treballs contradictoris al respecte. El text de Telegram que estem verificant tampoc aporta la font de la qual treu la suposada dada.

Menys gasos d’efecte hivernacle

El cos de la recerca sobre contaminació dels vehicles elèctrics se centra essencialment en les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en comparació amb els vehicles convencionals impulsats per motors de gasolina o dièsel. Aquestes emissions, que representen el principal impacte ambiental del sector automobilístic, es coneixen amb el nom empremta de carboni.

Tot i que les emissions de GEH dels vehicles elèctrics, que es produeixen majoritàriament en les fases de fabricació i ús del vehicle, depenen de les característiques del vehicle (mida, potència, pes, etc.) i del mix energètic del país —o sigui, de si l’electricitat que fan servir per a funcionar prové de fonts renovables o no renovables—, els estudis més recents apunten que, en la majoria de països europeus —entre ells Espanya—, i nord-americans, són inferiors a les dels seus equivalents que funcionen amb dièsel. 

En general, les emissions associades a la fabricació són majors per als vehicles elèctrics, però es compensen a mesura que el cotxe suma quilòmetres. Amb el mix energètic espanyol, després de menys de “4 anys en funcionament […] el vehicle de combustió ja té unes emissions acumulades que aniran per sobre del vehicle elèctric [de característiques equivalents] i creixent”, explica a Verificat Olga Alcaraz, membre de l'Institut de Recerca Universitària per a la Ciència i Tecnologia de Sostenibilitat (CITES) a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

El 2015, les emissions associades als vehicles elèctrics a Espanya van ser un 37,6% inferiors a les alternatives fòssils, segons un ampli estudi de Nature publicat el 2020. Una revisió elaborada per l’Agència Europea del Medi Ambient (EEA, per les sigles en anglès) va xifrar la reducció d’emissions respecte dels vehicles dièsel en el conjunt de la Unió Europea entre un 17 i un 21 % amb dades del 2018. 

Una situació similar es dona als Estats Units. Fins i tot en els estats en què la generació d’electricitat depèn més fortament de les fonts d’energia basades en carboni i on, per tant, les emissions associades al funcionament del vehicle són més elevades, les emissions totals dels vehicles elèctrics són inferiors a les dels que funcionen amb dièsel o gasolina, segons un aplicatiu del Departament d’Energia dels Estats Units. Una eina desenvolupada per l’Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT) arriba a les mateixes conclusions, diferenciant segons les característiques de cada vehicle.

Arran d’aquestes dades, la Unió Europea ha pactat la prohibició de vendre vehicles basats en combustibles fòssils a partir del 2035. Els cotxes i furgonetes que funcionen amb combustió interna ja no tindran lloc al mercat automobilístic europeu. 

Altres fonts de contaminació

La recerca científica de l’impacte ambiental dels cotxes elèctrics s’ha centrat principalment en les emissions de GEH, de manera que l’evidència respecte d’altres indicadors d’aquesta tecnologia és més reduïda i, per tant, la comparació dels impactes entre uns i altres vehicles en aquests camps, més incerta.

La revisió de l’EEA apunta que el vehicle elèctric pot contribuir a una millora en la qualitat de l’aire de manera local a les ciutats, però que aquesta possible millora depèn de l’origen fòssil o renovable de l’electricitat, així com de la ubicació de les centrals elèctriques. Si estan lluny de centres urbans, és més probable que la qualitat de l’aire en les ciutats millori.

Un escenari similar es dibuixa amb la contaminació acústica, que depèn de la velocitat de circulació. L’indicador millora quan la velocitat del vehicle és inferior a 30 km/h, però s’equipara amb el vehicle convencional a mesura que la rapidesa s’incrementa. Per altra banda, l’evidència respecte de la pol·lució dels ecosistemes terrestres i aquàtics no és massa àmplia i no permet assegurar que un o altre vehicles surtin beneficiats de manera general, donat que diferents estudis han trobat resultats contradictoris.

El treball de l’agència europea sí apunta que “la recerca suggereix que els vehicles elèctrics podrien ser responsables de majors impactes negatius” quant a l’alliberació de substàncies tòxiques per als humans al medi ambient que els de dièsel o gasolina, tot i que apunta que la literatura científica al respecte “és limitada”. Un dels treballs revisats xifra aquestes emissions en quatre vegades majors que les dels vehicles convencionals, però la xifra no es replica en altres treballs. En qualsevol cas, “el canvi climàtic com a conseqüència de l’escalfament global contribueix més al dany sobre la salut humana causada pels vehicles” que aquest increment en toxicitat, segons avalua una revisió del 2014

european media and information fund