Catalunya és la tercera comunitat en abandonament escolar prematur, només per darrere de Múrcia i Balears

Catalunya no és la primera comunitat autònoma en abandonament escolar prematur

Què s’ha dit?

Que Catalunya lidera l’abandonament escolar prematur tant a Espanya com a Europa.

Què en sabem?

Catalunya no és la comunitat autònoma que té les xifres més altes en abandonament escolar a Espanya. Múrcia i les Illes Balears es troben per sobre.

Coneix la nostra metodologia

Alejandro Fernández, president del Partit Popular a Catalunya, va afirmar al ple del Parlament del passat 25 d’octubre que “Catalunya lidera l’abandonament escolar prematur a Espanya i Europa” (al minut 1:32:04), una taxa que va xifrar en un “16,9%”. 

És una VERITAT A MITGES. Catalunya, amb un 16,9%, és la tercera comunitat autònoma en abandonament escolar prematur per darrere de Múrcia (18,7%) i les Illes Balears (18,2%), d’acord amb les darreres dades de l’Institut Nacional d’Estadística publicades per la Fundació Bofill (2022). Tanmateix, té una taxa d’abandonament escolar prematur superior a la de tots els estats membres de la Unió Europea, segons les darreres dades publicades per l’Eurostat (2022). És a dir, encara que el gruix de la informació és correcte, Fernández obvia que Catalunya, a l’àmbit estatal, està per sota de Múrcia i Balears.

VERITAT A MITGES | “Catalunya lidera l’abandonament escolar prematur a Espanya i Europa, 16,9%”

Alejandro Férnandez (PP)

Es considera que han abandonat els estudis de forma prematura aquelles persones d’entre 18 i 24 anys que no han completat l’ensenyament postobligatori una vegada han acabat l’ESO i no segueixen cap mena d’estudi-formació en les quatre setmanes prèvies a l’entrevista que es fa per l’Enquesta de Població Activa (EPA), segons la definició de l’INE.

Catalunya, tercera comunitat en abandonament escolar prematur

Múrcia (18,7%) i les Illes Balears (18,2%) van ser les comunitats autònomes amb més percentatge d’abandonament escolar prematur l’any 2022, mentre que, Catalunya es troba en tercera posició, amb una taxa del 16,9%. Aquesta és la segona xifra més baixa en la sèrie històrica, només superada l’any 2021, quan la taxa va ser del 14,8%. Tot i això, en els darrers quatre anys, el percentatge d’abandonament escolar prematur a Catalunya s’ha situat per sobre de la mitjana espanyola

L’objectiu europeu fixat pel 2030 és que la taxa d’abandonament escolar prematur se situï per sota del 9%, segons explica a Verificat Elena Sintes, cap de projectes de la Fundació Bofill. Però, a Espanya, actualment només tres comunitats assoleixen aquest objectiu: País Basc (5,6%), Navarra (5,7%) i Cantàbria (8,9%). Ara bé, s’ha de tenir en compte que les dades relatives a aquests dos últims territoris s’han de prendre amb precaució perquè deriven de mides mostrals petites.

Supera a la resta de països a l’àmbit europeu

Pel que fa a la Unió Europea, Catalunya presenta una taxa d’abandonament escolar superior a la de tots els estats membres de la Unió Europea, segons les dades més recents de l’Eurostat. La taxa catalana es troba per sobre de la de Romania (15,6%), que és el país de la UE-28 amb major percentatge d’abandonament escolar prematur. Espanya (13,9%) es posiciona en segon lloc, seguida d’Hongria, Alemanya i Itàlia. D’altra banda, Eslovènia, Irlanda i Croàcia aconsegueixen situar-se per sota del 4%. 

Catalunya sempre ha estat per sobre de la mitjana de la UE en abandonament escolar, igual que Espanya. Actualment, la mitjana europea se situa en un 9,6%, i en comparació amb anys anteriors s’observa una tendència a la baixa. No obstant això, no s’assoleix l’objectiu del 9% proposat per la Unió Europea per l’any 2030, segons explica la Fundació Bofill al seu informe.