Marc Arrey: ‘La desinformació és una problemàtica actual, tractar-la entre els joves és primordial per formar-los de cara a la vida adulta’

Cal tenir en compte que l’alumnat es passa hores navegant per les xarxes socials. De fet, durant el primer trimestre vam fer recerca entre el grup classe i hi havia alumnes que explicaven que dedicaven hores —sovint fins ben entrada la nit— consumint aquesta mena de continguts.

Cal tenir en compte que l’alumnat es passa hores navegant per les xarxes socials. De fet, durant el primer trimestre vam fer recerca entre el grup classe i hi havia alumnes que explicaven que dedicaven hores —sovint fins ben entrada la nit— consumint aquesta mena de continguts.

Marc Arrey és professor d’història a l’Institut Alzina. Aquest any ha impartit l’assignatura optativa Problemàtica social amb 1r de Batxillerat on ha incorporat els recursos del projecte Desfake.

Per què decideixes incloure l’alfabetització mediàtica i treballar la desinformació a l’aula? 

La desinformació és una problemàtica cada vegada més estesa en la nostra societat i penso que això és especialment greu entre els joves. Consumeixen continguts de TikTok o de Twitter (ara X) sense tenir ni les eines ni els mecanismes per diferenciar un rumor —fake news— d’una notícia contrastada que comparteix una font fiable. Aquest és un dels motius que em va impulsar a seguir amb el projecte Desfake, tal com vam fer l’any passat. 

Cal tenir en compte que l’alumnat es passa hores navegant per les xarxes socials. De fet, durant el primer trimestre vam fer recerca entre el grup classe i hi havia alumnes que explicaven que dedicaven hores —sovint fins ben entrada la nit— consumint aquesta mena de continguts. Evidentment, no tot és desinformació, però sí que trobem molts comentaris que fomenten discursos d’odi, que promouen prejudicis sobre algun col·lectiu o, fins i tot, contingut negacionista del canvi climàtic. 

Per tant, és evident que la desinformació és una problemàtica actual i que tractar-la entre els joves és primordial per tal de formar-los de cara al que serà la seva vida adulta. 

Com ha estat aquesta implementació? És a dir, coses que has vist, la resposta de l’alumnat, de quina manera has implementat el material… 

Els recursos els heu proporcionat des de Desfake. Van venir les formadores i van implementar una petita formació sobre què és la desinformació. Totes dues, la Carla i la Caterina, van connectar molt bé amb l’alumnat i això també és clau. 

Després, doncs, el treball pràctic on l’alumnat va poder contrastar la desinformació que trobaven a les xarxes, un comentari a un tiktok o un post de Twitter. La meva implementació a l’aula ha seguit la dinàmica de Desfake, les càpsules i els mòduls preparats. En aquest sentit, m’he inspirat i he utilitzat els recursos que ofereix Desfake. 

També, durant aquest curs he implementat la càpsula sobre intel·ligència artificial de forma autònoma. Seguint aquest projecte l’alumnat ha pogut veure què és contingut generat amb IA i què no ho és. I, per tant, els usos de la IA en el futur.

El segle XXI porta canvis molt grans. En la nostra època, els formats i els materials eren diferents. Ara, i de cara al futur, la intel·ligència artificial ens serveix per a una multitud de coses. Doncs, que l’alumnat entengui les noves circumstàncies, però també que el pensament crític sempre ha de venir de les persones, dels mateixos alumnes. Aquest és un dels objectius, considero, del projecte que hem fet amb la IA. 

Hem treballat altres problemàtiques com la migració o l’habitatge i l’alumnat ha pogut investigar sobre aquests temes que ens afecten, especialment a ells. Qüestions que estan molt relacionades amb la seva vida quotidiana. 

La meva percepció és que l’alumnat no detecta aquesta problemàtica. En un primer moment, quan vam començar a tractar a aquest tema a l’aula, la seva visió va ser una mica de “a veure què farem…”, però a mesura que avançava el projecte sí que van copsar el problema. Contrastar ells mateixos la informació de tiktokers i posts a Twitter els va ajudar a entendre per què la desinformació és un problema. La part pràctica els va engrescar força, el procés de cercar fonts i identificar continguts amb desinformació. Al final del projecte, especialment amb la recompensa del premi que es donava des de Desfake, estaven molt contents. Un alumne motivat farà els treballs i les tasques molt millor, i em sembla que els resultats finals confirmen això. 

Per acabar, m’agradaria demanar-te si podries donar algun consell a altres docents que vulguin implementar el projecte a l’aula. 

Un consell, bé, seria que altres docents fessin servir els vostres materials. Ja he fet servir el de la IA de forma autònoma i el vaig adaptar, afegint activitats noves. Per exemple, a partir d’una notícia que parlava sobre els prejudicis de la IA, vaig implementar una activitat en què els alumnes havien de buscar prompts per donar a la IA i que el resultat estigués marcat per prejudicis i biaixos. 

Al final, cada assignatura té unes hores i cada docent té un temps disponible, però els materials es poden anar adaptant i implementant en funció del grup, de les hores i de la disponibilitat de cadascú. És fonamental que l’alumnat entengui el problema de la desinformació, i els docents es poden ajudar dels recursos que ofereix Desfake.