L’execució pressupostària de l’Agència Catalana de l’Aigua no és del 22% ni tan sols descomptant les despeses fixes, com assegura Illa

Verifiquem les declaracions de Salvador Illa, candidat del PSC a la presidència de la Generalitat de Catalunya, en una entrevista al Col·legi d’Economistes

Verifiquem les declaracions de Salvador Illa, candidat del PSC a la presidència de la Generalitat de Catalunya, en una entrevista al Col·legi d’Economistes

, ,

Què s’ha dit?

Que els en el context de sequera que viu Catalunya els nivells d’execució pressupostària de l’Agència Catalana de l’Aigua han estat del 22%.

Què en sabem?

L’execució pressupostària de l’ACA ha voltat el 60% els anys 2021, 2022 i 2023. La xifra del 22% tampoc s’obté si restem els capítols destinats a pagar les despeses fixes, si ens fixem només en les inversions, ni si sumem les inversions i les transferències de capital.

Podeu trobar la versió en castellà d’aquesta verificació publicada a La Vanguardia.

Salvador Illa, candidat del PSC a la presidència de la Generalitat de Catalunya a les eleccions catalanes del 12 de maig, va afirmar el 17 d’abril en una entrevista al Col·legi d’Economistes (minut 36:00) que el pressupost de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha tingut “nivells d’execució del 22%” en plena sequera, en referència als pressupostos del 2023, segons el seu gabinet de premsa. El candidat va repetir la xifra el dilluns 29 d’abril, en una entrevista a Nació Digital, referint-se ara al 2022. És ENGANYÓS. L’execució pressupostària de l’agència volta el 60% des del 2021.

El PSC ha explicat a Verificat que la xifra del seu candidat s’obté en restar al pressupost total els capítols destinats a pagar les despeses fixes, és a dir, les nòmines del personal i les despeses corrents (aigua, llum, neteja…), però tampoc així arriba al 22%. L’execució, en aquest cas, se situa en un 28% els primers dos anys de sequera, i en un 32% el 2023.

“Enmig d’una sequera hi ha hagut nivells d’execució del 22% a l’Agència Catalana de l’Aigua”

Salvador Illa, PSC

Després de l’entrevista del 17 d’abril Verificat es va posar en contacte amb el departament de premsa del PSC, qui va atribuir la declaració d’Illa als pressupostos del 2023. Tanmateix, l’execució pressupostària de l’ACA no era pública en el moment de l’entrevista, segons ens va confirmar la mateixa agència, que va assegurar desconèixer la font que havia pogut emprar el candidat. El 27 d’abril la liquidació de comptes encara no apareixia al web; es va publicar dilluns 29. Aquell mateix dia (el 29 d’abril) Illa va repetir la xifra del 22%, referint-se ara a l’any 2022.

Què vol dir execució pressupostària?

“El pressupost executat és una expressió que fem servir tots amb un significat precís: total del pressupost executat”, explica en un correu a Verificat Ernest Pons, professor titular d’Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona (UB). És a dir, que l’expressió genèrica emprada per Illa apuntaria als comptes genèrics de l’ACA pel 2022 o el 2023. Aquells anys, però, l’execució va ser del 59,9% i el 61,3% respectivament, segons es desprèn de les dades publicades al web de l’ACA.


El 2021, l’altre any en què el territori català gestionat per l’agència es va mantenir en sequera, segons una anàlisi del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, l’execució va ser similar, del 58,9%.

El 2022 i el 2023 es van registrar els pressupostos més alts dels darrers 10 anys, però l’execució en termes absoluts va ser inferior a la del 2016 i el 2019, i similar a la del 2014 i 2015.

La versió del PSC tampoc quadra

Amb el càlcul que fa el PSC, les dades tampoc quadren. Si descomptem del pressupost les nòmines i despeses corrents de l’agència, tal com proposa el gabinet de premsa del partit, el nivell d’execució de l’ACA se situa en el 28% el 2021 i el 2022, i en el 32% el 2023. Es tracta de la menor execució des del 2014, juntament amb la del 2018 (30%).

En termes absoluts, el 2018 i el 2020 van registrar una execució menor.

El 22% tampoc s’obté de les inversions en infraestructures

Per a Guillem López, catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF), “quan es parla d’execució, normalment es parla d’inversions”, és a dir, la inversió “real” de l’ACA, fonamentalment en infraestructures. Si ens centrem en aquest capítol pressupostari, el dibuix canvia. L’execució va ser del 50,3% el 2021 i el 2023, i del 43,7% el 2022, unes proporcions similars, de mitjana, a les dels altres anys.

En termes absoluts, en canvi, el pressupost executat va ser més alt que mai: cap any des del 2014 (quan comencen les dades detallades de l’ACA) s’havia invertit tant en infraestructures com aquells anys.

Quelcom similar passa si ens fixem en les inversions i les transferències de capital, l’altra opció a la qual l’expert entén que es podria referir Illa. El pressupost executat va ser molt menor que la previsió (del 33,5%, el 34,5% i el 45,4%, respectivament), però les xifres absolutes van superar amb escreix l’execució de cap altre any amb dades.

El dibuix es repeteix si ens centrem només en els actius financers, sense tenir en compte les despeses fixes (personal, electricitat, aigua, neteja, etc.).