És enganyós afirmar que la criminalitat ha augmentat un 57% a Catalunya, com ha dit el PP

Què s’ha dit? Que la criminalitat ha augmentat un 57% més a Catalunya que a …

Què s’ha dit? Que la criminalitat ha augmentat un 57% més a Catalunya que a …

, ,

Què s’ha dit?

Que la criminalitat ha augmentat un 57% més a Catalunya que a la resta d’Espanya.

Què en sabem?

Que la metodologia del càlcul és enganyosa i les dades són antigues. El creixement de la criminalitat ha estat 1,4 punts percentuals superiors a Catalunya que a Espanya.

El Partit Popular de Catalunya ha assegurat a través d’una imatge al seu compte de X (abans Twitter) que la criminalitat ha incrementat un 57% més a Catalunya que a Espanya.

Aquesta dada és ENGANYOSA. La criminalitat ha augmentat 1,4 punts percentuals més a Catalunya que a Espanya, segons l’últim Balanç Trimestral de Criminalitat del Ministeri de l’Interior, corresponent a l’últim trimestre de 2023. El PP està utilitzant dades del primer trimestre de 2023 i, a més, fa una comparació metodològicament incorrecta, segons els experts consultats per Verificat.

“La criminalitat augmenta un 57% més a Catalunya que a la resta d’Espanya”.

Partit Popular de Catalunya

El percentatge del 57% que defensa el PP ofereix una imatge errònia de la situació real respecte a l’augment de criminalitat. Consultant les dades del Balanç de Criminalitat del primer trimestre de 2023, es comprova que la criminalitat va augmentar a Catalunya un 11,3% respecte a l’any 2022. D’altra banda, la variació al conjunt d’Espanya va ser del 7,2%. És a dir, la diferència era de 4,1 punts percentuals més a Catalunya que a la resta d’Espanya.

Les dades que fa servir el PP són del primer trimestre de 2023. No obstant això, hi ha tres balanços posteriors més del Ministeri d’Interior. L’últim, corresponent al quart balanç de 2023, mostra que la criminalitat ha augmentat a Catalunya un 7,3% i, al conjunt d’Espanya, un 5,9%. Per tant, la diferència és menor que la relativa a les dades del primer balanç de 2023. Així, la criminalitat ha augmentat 1,4 punts percentuals més a Catalunya que a Espanya.

La metodologia del càlcul

L’estimació del 57% va aparèixer anteriorment en un article de La Razón i ha estat replicada pel PP. D’on surt aquesta xifra? Calculant la diferència percentual entre els dos percentatges d’augment de criminalitat. És a dir, s’ha calculat la variació percentual entre l’11,3% català i el 7,2% espanyol. No obstant això, Ernest Pons, professor d’Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, aclareix que “no és correcte comparar dades que són percentatges fent una comparació percentual”.

El mateix declara Eduardo Garzón, professor ajudant de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Autònoma de Madrid, que assegura que “aquesta comparació no té cap mena de sentit aritmètic” i genera un resultat inflat.

L’explicació matemàtica, en paraules de Garzón, és la següent: “les taxes de variació s’apliquen sobre nivells, no sobre taxes de variació. L’increment de la taxa de criminalitat compara el nivell de criminalitat d’un any amb el d’un altre. El que no es pot fer és realitzar una taxa de variació sobre dues taxes de variació (el que ha crescut a Catalunya versus el que ha crescut a Espanya), perquè això no t’està dient res de la variació. A més, és que no sols importa quant creixi, sinó des de quin nivell creix”.

Un exemple hipotètic que ens ajudi a entendre-ho seria el següent: a Espanya hi ha cent delictes el 2022 i, el 2022, n’hi ha set més, és a dir, 107. La criminalitat a Espanya hauria pujat un 7%.

D’altra banda, a Catalunya hi ha deu delictes el 2022. Si el 2023 n’hi ha un, implicaria que hi ha hagut un augment de la criminalitat del 10%. Així, seran 11 delictes en total a Catalunya.

Si es comparen les dues situacions, realment l’augment ha estat molt major a Catalunya (11%) que a Espanya (7%). No obstant això, atès que la base inicial és molt diferent, u i cent respectivament, la comparació no tindria sentit perquè són dues xifres inicials diferents les que es tracta de comparar.

Ernest Pons ho explica així: “imagina que a Espanya l’augment hagués estat del 0,1% i, en canvi, a Catalunya del 0,5%. Llavors, podríem dir que a Catalunya ha augmentat un 400% més? És clarament absurd”.

La dada que ofereix el PP l’havia reproduït anteriorment el diari La Razón, titulant que “la criminalitat es dispara a Catalunya un 57% més que a la resta d’Espanya”. En el mateix text, esmenten que la font és “el Balanç de Criminalitat del Ministeri d’Interior”, encara que el document ofereix les dades de criminalitat per comunitats autònomes per separat, però no el percentatge comparatiu del 57%.

Com fer la comparació correctament

Un altre indicador per comparar la criminalitat entre comunitats autònomes i, per tant, entre poblacions de diferent número, és la taxa de criminalitat per cada 1.000 habitants, dada que ofereix l’Institut Nacional d’Estadística (INE). En 2023, el nombre d’infraccions penals per cada 1.000 habitants a Espanya és de 41,4, mentre que a Catalunya és de 55. És a dir, a Catalunya hi ha 13,6 infraccions penals més per cada 1.000 habitants que a Espanya.